Kosiště

Na Českolipsku se nachází jedna výjimečná lokalita, kde mimo různých zajímavých rostlin a živočichů roste naše nejvzácnější masožravka – tučnice česká.

VAMR - Velký Atlas Masožravých Rostlin Tato masožravka má v současné době pouze dvě perspektivní lokality na celém světě, přičemž ta na Českolipsku je největší a nejbohatší. Druhá perspektivní, avšak menší a skromnější, leží v Polabí. Zbylé existujících populace jsou obvykle značně nestabilní a postupně mizejí (např. jaro 2010 - tučnice česká zmizela z lokality pod Konvalinkových vrchem).

Tučnici české (Pinguicula bohemica) se na Českolipsku celkem dobře daří. Ovšem aby se jí dařilo i nadále, je třeba tuto lokalitu správně spravovat; jinak hrozí, že zaroste. Tučnice česká je totiž druhem vyhledávajícím jen dočasně výhodné lokality, pak se přesouvá jinam. V současné době už však nemá jiná vhodná stanoviště, a tak se musí udržovat na jednom jediném, jinak z naší přírody nadobro vymizí.

Darwiniana se proto rozhodla přiložit ruce k dílu a udržovat tohle světově unikátní místo, kde tučnice česká ještě prosperuje.

http://www.ochranaprirody.cz/ Sami však něco takového nemůžeme provádět, proto jsme se obrátili na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, která nám řekne, co a jak máme dělat, a která bude nad vším bdít.

O tom, jak jsme se k ochraně této lokality dostali, si můžete přečíst v našem magazínu Chramst!. Přečtěte si také aktuality z počátečního roku 2009.

V současné době je lokalita ve stabilním stavu a o její pravidelnou údržbu se stará samotná AOPK. V případě dalších akcí ve spolupráci s Darwinianou budete informováni našimi kanály!

Hledali jsme nějaký jednoduchý název, který by hezky vystihoval, o co tady jde. Nápadů se našlo mnoho, ale ani jeden nebyl to pravé. Zdeněk Žáček si pak na jednu schůzku přinesl „boďák“, ve kterém si tuhle akci pro sebe pojmenoval Kosiště. No a to se tak nějak chytilo. Proto „Kosiště“.

V létě 2008 přijela na pozvání Jardy Neubauera a Mirka Macáka malá skupinka lidí z Darwiniany prohlédnout si lokality výskytu tučnice české na Českolipsku. Výpravy se zúčastila Jana Rubešová, Michal Rubeš a Martin Spousta.

O tom, jak tento výlet probíhal se můžete dočíst v časopise Trifid 2008/2.

Navštívili jsme několik lokalit výskytu této vzácné masožravky, ale jen na jednom místě se jí opravdu dařilo. Bohužel tento stav je dočasný, tedy pokud se o lokalitu někdo nezačne starat.

Najednou vše začalo dávat smysl. Zde je lokalita, která jako jediná má dobrou naději na další prosperitu. Potřebuje lidi, kteří zde budou pravidelně „otročit“ podle plánu, který sestaví někdo povolaný, také potřebuje odborný dohled, no a samozřejmě souhlas majitele pozemku.

  • Lidi na práci Darwiniana ve svých řadách najde.
  • Plán údržby by měl být sestaven AOPK. Nebo alespoň schválen.
  • Dohled by měla rovněž zajistit AOPK.
  • Je třeba se dohodnout s majitelem pozemků.

První moje cesta vedla na katastr. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že pozemky vlastní AOPK! Prostě všechny cesty vedou k AOPK…

Darwiniana kontaktovala Agenturu a výsledkem je jejich velmi vstřícný přístup.

V rámci společnosti je za akci „Kosiště“ zodpovědný Michal Rubeš, případně se můžete obrátit přímo na vedení společnosti na info@darwiniana.cz.

VAMR - Velký Atlas Masožravých Rostlin VAMR - Velký Atlas Masožravých Rostlin VAMR - Velký Atlas Masožravých Rostlin

VAMR - Velký Atlas Masožravých Rostlin VAMR - Velký Atlas Masožravých Rostlin VAMR - Velký Atlas Masožravých Rostlin