Kosiště

Na Českolipsku se nachází jedna výjimečná lokalita, kde mimo různých zajímavých rostlin a živočichů roste naše nejvzácnější masožravka – tučnice česká.

{vamr 1578 left} Tato masožravka má v současné době pouze dvě perspektivní lokality na celém světě, přičemž ta na Českolipsku je největší a nejbohatší. Druhá perspektivní, avšak menší a skromnější, leží v Polabí. Zbylé existujících populace jsou obvykle značně nestabilní a postupně mizejí (např. jaro 2010 - tučnice česká zmizela z lokality pod Konvalinkových vrchem).

Tučnici české (Pinguicula bohemica) se na Českolipsku celkem dobře daří. Ovšem aby se jí dařilo i nadále, je třeba tuto lokalitu správně spravovat; jinak hrozí, že zaroste. Tučnice česká je totiž druhem vyhledávajícím jen dočasně výhodné lokality, pak se přesouvá jinam. V současné době už však nemá jiná vhodná stanoviště, a tak se musí udržovat na jednom jediném, jinak z naší přírody nadobro vymizí.

Darwiniana se proto rozhodla přiložit ruce k dílu a udržovat tohle světově unikátní místo, kde tučnice česká ještě prosperuje.

http://www.ochranaprirody.cz/ Sami však něco takového nemůžeme provádět, proto jsme se obrátili na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, která nám řekne, co a jak máme dělat, a která bude nad vším bdít.

O tom, jak jsme se k ochraně této lokality dostali, si můžete přečíst v našem magazínu Chramst!. Přečtěte si také aktuality z počátečního roku 2009.

StránkaDatumPopisTagy
Kosiště – Vypořádání se s nálety2014-02-16 09:58Kosiště – Vypořádání se s nálety V sobotu 22.2. se uskuteční další úpravy na Kosišti. Čeká nás posekání náletů a případného rákosu a jejich následné odtahání na jednu hromadu. Práce nebude málo, proto každý, kdo má volný víkend a chtěl by ho strávit nějak užitečně, je vítán. Podrobnější informace těsně před akcí. Dotazy a přihlašování viz.,
Kosiště – Očistný oheň2011-09-12 08:47Kosiště – Očistný oheň {vamr 4358 left}Letos to kvůli problémům ohledně vyhlášení NPP vypadalo, že žádná akce na Kosišti nebude. O to s větším potěšením ohlašuji třetí letošní akci – Očistný oheň. Na poslední akci v září jsme se s paní Sýkorovou z AOPK dohodli jakým způsobem a kde spálíme tu velkou hromadu dříví a rákosu, kterou jsme vytvořili. Ta chvíle nastane v sobotu 19. listopadu., ,
Kosiště – Požár mlýna (aktualizace 11.9.2011)2011-08-07 15:01Kosiště – Požár mlýna (aktualizace 11.9.2011) {vamr 3300 left} A máme tu další akci na Kosišti. Začátkem roku to nevypadalo s našimi výlety na Kosiště moc dobře, ale kde je vůle, tam to jde. :-) Naším prvním úkolem bude křoviňáky vyčistit a otevřít vstup do prostoru mezi lesem a valem. K tomu budeme potřebovat křoviňáky, hrábě a dostatek nosičů., ,
Kosiště – Červen začne, rákos padne (aktualizace 6.6.2011)2011-03-02 11:25Kosiště – Červen začne, rákos padne (aktualizace 6.6.2011) V sobotu 4.6.2011 se v devět hodin ráno opět sejdeme na Kosišti za účelem kosení rákosu a bezkolence. Omezíme tak jejich dusivý vliv na vzácné rostliny a hlavně na naši unikátní masožravku tučnici českou., ,
Kosiště - Českolipské koukání (aktualizováno 23.5.)2017-03-10 21:29Kosiště - Českolipské koukání (aktualizováno 23.5.) [tučnice česká] Tahle víkendová akce bude trochu jiná než ostatní. Tentokrát nebudeme pracovat, ale prohlédneme si tučnici českou v květu a zajedeme se podívat na různé rosnatky a bublinatky v okolí. Když se zadaří, uvidíte i, ,
Kosiště - Zimní kácení2017-03-10 21:29Kosiště - Zimní kácení zrušeno - na louce je příliš vody akce První akce v roce 2010. Jakmile sleze sníh tak, abychom mohli bez větších problémů na lokalitu, vyhlásím pohotovost a některou únorovou sobotu zajedeme na Kosiště kácet stromky.,
Kosiště - víkend začátkem října - Kytičky se mile tváří (aktualizace 16.10.2010)2010-04-15 20:58Kosiště - víkend začátkem října - Kytičky se mile tváří (aktualizace 16.10.2010) {vamr 3300 small left} Jedná se především o společenskou akci, ale to neznamená, že tam nebudeme pracovat. Opět se pustíme do rákosu a bezkolence a pokusíme se vyčistit další kus louky.,
Kosiště - Velká otročina2010-04-15 19:44Kosiště - Velká otročina akce Na tento prodloužený víkend je naplánována největší akce roku - Velká otročina. Jedná se o sečení rákosu a bezkolence, eliminace náletů a likvidace vysekané biomasy. Přijet můžete už v pátek odpoledne, případně v sobotu dopoledne. Ubytování je zajištěno, spát budeme pod širákem. Stan pro citlivky stydlivé (Mimosa pudica je povolen.,
Kosiště - První zásek2010-04-15 19:37Kosiště - První zásek akce Naším úkolem bude prořezat větší stromky, především borovice a břízy a odklidit je z lokality. Tahle hlučná práce se musí dělat nejpozději na konci února, protože pak bychom rušili vzácné ptactvo při hnízdění.,
Kosiště - Podzimní rákosení2010-04-15 19:46Kosiště - Podzimní rákosení akce Poslední pracovní setkání na Kosišti v tomto roce. Naším úkolem bude pokosit co nejvíce rákosu. Tentokrát však budeme moci použít křovinořezy, jeřábi již budou pryč. Většina z nás bude sbírat pokosený rákos, nakládat ho do transportní megatašky a tahat přes celou louku na skládku.,
Kosiště - Kosišťové letnění (aktualizováno 13. 7.)2010-04-15 20:56Kosiště - Kosišťové letnění (aktualizováno 13. 7.) {vamr 589 left} Tentokrát se sejdeme za účelem omezení rákosu a vykopání nějakého toho drnu. Budeme potřebovat především kosiče s kosou, hrabače s hráběma a samozřejmě nosiče, kteří budou nosit pokosenou biomasu na místo uložení. Kdo nebude chtít nosit trávu nebo kosit, může odkopávat drny.,
Kosiště - Jarní škubání2018-04-30 11:06Kosiště - Jarní škubání Tahle akce se neuskutečnila podle plánu, škubání stromečků bylo takřka nemožné. Tak jsme se raději vydali podívat se po okolí s tím, že příště se vybavíme třeba pákovými nůžkami. akce Tentokrát se sejdeme na Kosišti, abychom rojnicí prošli celou louku a ručně vytrhali nálety stromečků. Tohle není namáhavá činnost a je vhodná pro všechny milovníky přírody.,
Pozvánka – Kvetení na Kosišti2019-05-02 11:00Pozvánka – Kvetení na Kosišti Blíží se období kvetení tučnice české na Kosišti. Podle našeho zvěda by mohlo nastat asi za tři týdny. Proto se sejdeme na Kosišti v sobotu 25.5. v 10 hodin dopoledne. Tento termín je ale nejistý, podle počasí se tak může tak o týden posunout., , ,
Kosiště – likvidace náletů2019-02-25 10:06Kosiště – likvidace náletů [Kosiště]Již podruhé v této sezóně jsme se sešli na Kosišti nedaleko České lípy, abychom se postarali o jeho pravidelnou údržbu. Tradičně šlo zejména o odstranění náletových dřevin, které by v budoucnu způsobily razantní přeměnu ekosystému a vymizení nejvzácnějších druhů této lokality, mezi kterými je například naše endemická masožravka tučnice česká., ,
Pozvánka na zimní Kosiště2019-01-25 15:15Pozvánka na zimní Kosiště Tentokrát netradičně v neděli 24.2. v jedenáct hodin dopoledne se sejdeme na Kosišti kousek od České Lípy. Využijme zmrzlé půdy a vegetačního klidu a vpadneme mezi nálety borovice a břízy křoviňákem a motorovou pilou. Potřeba bude každé ruky, nálety je třeba odnosit z louky. Budete s sebou potřebovat jen něco na zub, teplý pracovní oděv a obuv do terénu. Pracovní rukavice dostanete na místě. Kdo má pákové nůžky, vezměte je s sebou prosím.…, , , ,
Kosiště – Do hola2018-10-28 12:08Kosiště – Do hola [Kosiště]Po více jak čtyřleté pauze se dobrovolníci (nejen) z řad Darwiniany postarali o údržbu lokality, kterou familiárně přezdíváme Kosiště. Je to v současnosti nejbohatší biotop naší endemické masožravky tučnice české, ale jeho význam je z hlediska ochrany přírody mnohem širší. Aby na něm mohly dlouhodobě přežívat světlomilné slatiništní druhy, které jsou právě tím nejcennějším, je nutné uměle udržovat lokalitu bez vegetace způsobující přílišný zástin (například rákos nebo…, ,
Pozvánka na Kosiště – Do hola2018-09-26 11:17Pozvánka na Kosiště – Do hola Zveme všechny masožravkáře a další milovníky přírody na likvidaci náletů na naší nejvýznamnější lokalitě tučnice české – na Kosiště. Hlavní louka zarostla mladými stromky, které je třeba odstranit. Budeme je vytrhávat, vyštípavat, vyřezávat a odnášet na určené místo. Sejdeme se, , ,

Hledali jsme nějaký jednoduchý název, který by hezky vystihoval, o co tady jde. Nápadů se našlo mnoho, ale ani jeden nebyl to pravé. Zdeněk Žáček si pak na jednu schůzku přinesl „boďák“, ve kterém si tuhle akci pro sebe pojmenoval Kosiště. No a to se tak nějak chytilo. Proto „Kosiště“.

V létě 2008 přijela na pozvání Jardy Neubauera a Mirka Macáka malá skupinka lidí z Darwiniany prohlédnout si lokality výskytu tučnice české na Českolipsku. Výpravy se zúčastila Jana Rubešová, Michal Rubeš a Martin Spousta.

O tom, jak tento výlet probíhal se můžete dočíst v časopise Trifid 2008/2.

Navštívili jsme několik lokalit výskytu této vzácné masožravky, ale jen na jednom místě se jí opravdu dařilo. Bohužel tento stav je dočasný, tedy pokud se o lokalitu někdo nezačne starat.

Najednou vše začalo dávat smysl. Zde je lokalita, která jako jediná má dobrou naději na další prosperitu. Potřebuje lidi, kteří zde budou pravidelně „otročit“ podle plánu, který sestaví někdo povolaný, také potřebuje odborný dohled, no a samozřejmě souhlas majitele pozemku.

  • Lidi na práci Darwiniana ve svých řadách najde.
  • Plán údržby by měl být sestaven AOPK. Nebo alespoň schválen.
  • Dohled by měla rovněž zajistit AOPK.
  • Je třeba se dohodnout s majitelem pozemků.

První moje cesta vedla na katastr. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že pozemky vlastní AOPK! Prostě všechny cesty vedou k AOPK…

Darwiniana kontaktovala Agenturu a výsledkem je jejich velmi vstřícný přístup.

V rámci společnosti je za akci „Kosiště“ zodpovědný Michal Rubeš, případně se můžete obrátit přímo na vedení společnosti na info@darwiniana.cz.

{vamr 4360} {vamr 2427} {vamr 4358}

{vamr 589} {vamr 4359} {vamr 4591}