Úvod do pěstování masožravých rostlin, druhé, rozšířené vydání

Miroslav Macák, Jaroslav Neubauer, Michal Kouba
ISBN 978-80-9039-772-9, druhé, rozšířené vydání

Naše občanské sdružení Darwiniana vydalo na přelomu roku 2009 a 2010 vlastním nákladem dvou tisíc kusů pro své členy a další zájemce o pěstování masožravek černobílou, návodnou brožurku formátu B5 (16,5 × 23,5 cm). O šest let později byly skladové zásoby zcela rozebrány, a tak koncem roku 2015 spatřilo světlo světa druhé rozšířené vydání.

Užitečné postřehy zkušených dlouholetých pěstitelů Mirka Macáka, Jardy Neubauera a Michala Kouby vás na 36 stranách provedou základy této problematiky a jistě vám pomohou vystříhat se alespoň těch nejčastějších začátečnických přehmatů, které mají za následek někdy i úhyn celé rostliny, a to vlastně zcela zbytečně. Vše je doprovázené více než třiceti zdařilými perokresbami výše zmíněného tria doplněného ještě o Kateřinu Braunovou.

Autoři zevrubně popisují jednotlivé masožravé rody a rozebírají jejich nároky: aldrovandka (Aldrovanda), byblis (Byblis), bublinatky (Utricularia), darlingtonie (Darlingtonia), genlisea (Genlisea), heliamfory (Heliamphora), chejlavy (Roridula), láčkovice (Cephalotus), láčkovky (Nepenthes), mucholapky (Dionaea), rosnatky (Drosera), rosnolist (Drosophyllum), špirlice (Sarracenia), tučnice (Pinguicula) a také dva rody masožravých bromélií. Nejvíce místa je věnováno rosnatkám, jejichž rod zahrnuje více než 140 druhů a dělí se do několika základních skupin: na rosnatky zatahující, nezatahující světlomilné, pralesní stínomilné, hlíznaté, trpasličí a rosnatky z okruhu Drosera petiolaris (někdy taky tzv. sekce Lasiocephala). Rozčleněny jsou rovněž bublinatky, a to intuitivně na pozemní, epifytní a vodní; tučnice pak na dvoutvaré tučnice bez přezimujících pupenů, bez přezimujících pupenů se stejnotvarými listy a konečně na ty s přezimovacími pupeny.

Obsažený text může být nápomocný nejen již třeba zkušenějším pěstitelům, ale především začátečníkům a také například Vašim známým a kamarádům, kteří si v nadšení pořídili svou první masožravku a nyní si s ní neví rady, případně by rádi nějakou zkusili pěstovat, ale mají z toho obavy. A přitom zbytečně. Pro ně pak naše brožurka může být nejen skvělým dárkem, ale i nedocenitelným pomocníkem a rádcem do začátku. Dokážeme Vám, že pěstování masožravek je opravdu především koníčkem.

Za grafické zpracování a sazbu patří velké dík Honzovi Koubovi.

Pro nové členy je jeden výtisk automaticky zdarma!

Brožura je zdarma ke stažení ve formátu PDF.

Brožurku si můžete jednoduše objednat v našem internetovém Obchodě.