Informace o Darwinianě

Darwiniana je česká společnost pěstitelů masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit s dlouholetou tradicí a bohatou historií, založená 11. ledna 1991. Jsme občanské sdružení masožravkářů pro masožravky a masožravkáře.

DARWINIANA – zapsaný spolek (z. s.) pěstitelů masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit je otevřena všem zájemcům o masožravé rostliny bez ohledu na věk a povolání. Cílem spolku je rozvoj pěstování masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit, jakož i ochrana jejich přirozených lokalit. Spolek i jeho jednotliví členové proto provádí přímou osvětu, publikují články, časopisy i knihy a pořádají výstavy. DARWINIANA se nevyhýbá ani navazování kontaktů se zahraničím, a to jak s řadovými zájemci o členství, tak s významnými pěstiteli, znalci i sdruženími podobného charakteru.

Název DARWINIANA vznikl na počest anglického přírodovědce Charlese Darwina, který jako první vydal ve své době odbornou publikaci o masožravých rostlinách (The Insectivorous Plants). Apendix „…a jiných botanických kuriozit“ lze chápat jako rostliny pozoruhodné z nejrůznějších aspektů, např.: fyziologicky, morfologicky, anatomicky, biochemicky, ekologicky apod. Spolek tedy ve svých řadách vítá i pěstitele, pro které masožravky nejsou hlavní skupinou botanického zájmu a pěstují i nemasožravé rostliny (např. sukulenty, orchideje, bromelie atd.).

Snahou řídících orgánů DARWINIANY je neustálé zdokonalování a vylepšování vzájemné komunikace mezi všemi jejími zájemci.
DARWINIANA je řízena volenými orgány: prezidentem, viceprezidentem a dalšími členy Správní rady.

 • prezident Adam Veleba
 • viceprezident Michal Kouba
 • Leoš Kohoutek
 • Jana Rubešová
 • Vladimír Rudajev
 • Jan Pokorný
 • čestný prezident Zdeněk Žáček
 • Výstavy masožravek v Botanické zahradě UK pořádáme každoročně už od roku 2003. Jsou to výstavy pěstitelské, tedy každá vystavená rostlina má svého majitele a je jím na dobu konání výstavy zapůjčena do expozice.
 • Trifid – časopis o masožravých rostlinách.
 • Obchod – nabízí především přebytky semen MR od našich pěstitelů.
 • Kosiště - Projekt na záchranu a údržbu lokality naší jediné endemické masožravky - tučnice české.
 • Knihovna – obsahuje světové masožravkové tituly. Jen pro členy společnosti.
 • Dále pořádáme setkání pěstitelů, a to i online, podporujeme spolkovou činnost, rozšiřujeme informace o pěstování masožravých rostlin a jejich ochraně v přírodě.

Než se stanete členy, přečtěte si Stanovy společnosti.