Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


informace-o-darwiniane

Informace o Darwinianě

DARWINIANA – zapsaný spolek (z.s.) pěstitelů masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit je otevřena všem zájemcům o masožravé rostliny (dále jen MR) bez ohledu na věk a povolání. Přijímá i členy, kteří sice MR pěstují, ale zabývají se rovněž pěstováním jiných nějak pozoruhodných a nemasožravých druhů rostlin (např. sukulenty, orchideje, bromelie atd.). Sdružení se nevyhýbá ani navazování kontaktů se zahraničím, a to jak s řadovými zájemci o členství, tak také s významnými pěstiteli, znalci i sdruženími podobného charakteru.

Název DARWINIANA vznikl na počest anglického přírodovědce Charlese Darwina, který jako první vydal ve své době odbornou publikaci o masožravých rostlinách (The Insectivorous Plants). Apendix „…a jiných botanických kuriozit“ lze chápat jako rostliny pozoruhodné z nejrůznějších aspektů, např.: fyziologicky, morfologicky, anatomicky, biochemicky, ekologicky apod.

Snahou řídících orgánů DARWINIANY je neustálé zdokonalování a vylepšování vzájemné komunikace mezi všemi jejími zájemci.
DARWINIANA je řízena volenými orgány: prezidentem, viceprezidentem a dalšími členy Správní rady.

Správní rada společnosti (zvolená na Valné hromadě 10. 6. 2017)

  • prezident Adam Veleba
  • viceprezident Michal Kouba
  • Leoš Kohoutek
  • Michal Rubeš
  • Jana Rubešová
  • Jakub Štěpán
  • čestný prezident Zdeněk Žáček

Kdo má co na starosti

Kontakty na jednotlivé spolupracovníky najdete v seznamu členů.

informace-o-darwiniane.txt · Poslední úprava: 2017-08-24 15:59 (upraveno mimo DokuWiki)