Informace o Darwinianě

Darwiniana je česká společnost pěstitelů masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit s dlouholetou tradicí a bohatou historií, založená 11. ledna 1991. Jsme občanské sdružení masožravkářů pro masožravky a masožravkáře.

DARWINIANA – zapsaný spolek (z. s.) pěstitelů masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit je otevřena všem zájemcům o masožravé rostliny bez ohledu na věk a povolání. Cílem spolku je rozvoj pěstování masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit, jakož i ochrana jejich přirozených lokalit. Spolek i jeho jednotliví členové proto provádí přímou osvětu, publikují články, časopisy i knihy a pořádají výstavy. DARWINIANA se nevyhýbá ani navazování kontaktů se zahraničím, a to jak s řadovými zájemci o členství, tak s významnými pěstiteli, znalci i sdruženími podobného charakteru.

Název DARWINIANA vznikl na počest anglického přírodovědce Charlese Darwina, který jako první vydal ve své době odbornou publikaci o masožravých rostlinách (The Insectivorous Plants). Apendix „…a jiných botanických kuriozit“ lze chápat jako rostliny pozoruhodné z nejrůznějších aspektů, např.: fyziologicky, morfologicky, anatomicky, biochemicky, ekologicky apod. Spolek tedy ve svých řadách vítá i pěstitele, pro které masožravky nejsou hlavní skupinou botanického zájmu a pěstují i nemasožravé rostliny (např. sukulenty, orchideje, bromelie atd.).

Snahou řídících orgánů DARWINIANY je neustálé zdokonalování a vylepšování vzájemné komunikace mezi všemi jejími zájemci.
DARWINIANA je řízena volenými orgány: prezidentem, viceprezidentem a dalšími členy Správní rady.

 • čestný prezident Zdeněk Žáček

Služby především pro členy:

 • Trifid - papírový archiv – časopis o masožravých rostlinách.
 • Knihovna – obsahuje světové masožravkové tituly. Jen pro členy společnosti.
 • Obchod – nabízí především přebytky semen MR od našich pěstitelů.
 • Jak Na Ně (JNN) – Jak Na Ně. Experiment o hledání nejlepších pěstebních podmínek pro vybrané druhy MR.
 • Kosiště - Projekt na záchranu a údržbu lokality naší jediné endemické masožravky.
 • Výlety za masožravkami do přírody.

On-line aktivity:

 • Chramst – původní internetová verze časopisu Trifid. Většina článků je určena pro širokou veřejnost.
 • Fórum – diskutuje se zde především o masožravých rostlinách. Nejživější část našeho webu.
 • Seznamy rostlin pěstitelů – výborný nástroj pro prezentaci vlastní sbírky, ale i pro nabídnutí přebytků.
 • Velký Atlas Masožravých Rostlin – VAMR, aneb vše co vás o MR napadne.
 • Wikipedia – Darwiniana podporuje správu, ale i vytváření nových hesel.
 • Mapka lokalit MR - Vedeme mapku lokalit, kde můžete např. vidět masožravky v přírodě z pohodlí naučných stezek.
 • Naše účetnictví je zcela transparentní a všem veřejně přístupné na internetu.

Kontakty na jednotlivé spolupracovníky najdete v seznamu členů.

Než se stanete členy, přečtěte si Stanovy společnosti.