Knihovna

e-mail: knihovna@darwiniana.cz
Knihovna D je primárně určena pro členy Darwiniany. Ačkoli vítáme možnost posloužit také nečlenům (nejčastěji studentům, kteří potřebují literaturu pro své práce), členství ve společnosti upřednostňujeme jako záruku při půjčování knih, neboť některé z nich mají nezanedbatelnou hodnotu. Potřeba využít naší knihovny je tak zcela legitimním důvodem stát se členem Darwiniany.

Veškeré dotazy ohledně členství, jiných možností vypůjčeni či přímo objednávky na knihy zasílejte prosím formou e-mailu (knihovna@darwiniana.cz). Při objednávání, rezervaci nebo žádosti o prodloužení výpůjční doby prosím vždy uvádějte číselné označení titulu v seznamu.

Knihy a časopisy jsou zasílány poštou doporučeně, aby se zabránilo jejich ztrátě. Žádám tímto i čtenáře, aby knihy zpět do knihovny zasílali též doporučeně a ponechali si podací lístek coby doklad od pošty až do doby, než jim potvrdím, že knihy dorazily v pořádku. Pokud čtenář zašle knihy zpět na adresu knihovny obyčejně a zásilka se ztratí, bude toto považováno za ztrátu knihy zaviněním čtenáře.

Knihy lze po předchozí domluvě vyzvedávat a vracet i osobně.

Adresa knihovny:
Adam Veleba
Hrotovice (okres Třebíč)

Přesnou adresu sdělím při přímé komunikaci.

Tituly jsou půjčovány na dobu jednoho měsíce, počítáno od data podání balíku knihovníkem (na razítku pošty) do data podání balíku při zpětném posílání čtenářem. Výpůjční dobu je možné po včasné dohodě s knihovníkem prodloužit, ovšem pouze v případě, že na příslušnou knihu nečeká další zájemce (což je možné zjistit dotazem na knihovníka). O prodloužení výpůjční doby je třeba zažádat před jejím uplynutím.

Náklady na poštovné (=cena uvedená na balíku) je třeba uhradit převodem na účet společnosti. Více o platbách

V případě nedodržení výpůjčního řádu (nepovolené přetažení výpůjční doby, neuhrazení poštovného) bude jméno nepoctivce zveřejněno na Černé listině a v případě vážnějších nebo opakovaných prohřešků mu bude na základě rozhodnutí správní rady dočasně nebo trvale odebráno právo využívat služeb knihovny Darwiniany.

V případě ztráty knihy nebo jejího poškození rozhodne správní rada společnosti o výši peněžní náhrady. Pokud by se stalo, že by ji člen neuhradil, bude jeho členství ve společnosti zrušeno a znemožněno do té doby, než tuto škodu uhradí.

Tabulku si můžete otevřít do samostatného okna.