Literatura

Následující seznam doporučených publikací o masožravých rostlinách je k dostání v knihkupectvích, na internetu (např. v našem Obchodě) či v Knihovně Darwiniany.

K dispozici je i seznam masožravkové literatury na ČBDB.Zásluhou pana RNDr. Lubomíra Adamce, CSc. vznikl rozsáhlý souhrn takřka tisícovky odborných pojednání o masožravých rostlinách, který pan doktor průběžně od roku 1996 aktualizuje a mj. vychází jednou ročně v časopise TRIFID. Moc děkujeme za poskytnutí seznamu a souhlasu s jeho uveřejněním a zpracováním na stránkách Darwiniany.