Výstava 2019: Jdeme rozdělovat

datum:
2019-06-01
autor:
Patrik Hudec

16. ročník naší tradiční výstavy masožravek jsme obzvláštnili Euroburzou masožravých rostlin – European Exchange and Exhibition (zkráceně EEE), kterou jsme podruhé přivedli do České republiky. Ač od historicky prvního mezinárodního setkání mezitím uplynulo dlouhých čtrnáct let, některé tváře z řad aktivních skalních členů Darwiniany – byť samozřejmě starší (korektněji zralejší) – mezi pořadateli zůstaly. A samozřejmě přibyly nové.

Pořádání EEE je pro pro spolek masožravkářů v každé zemi primárně prestižní záležitost, na kterou se pěstitelé připravují s velkým předstihem a se kterou se přirozeně kvůli výrazně náročnější organizaci pojí také vyšší výdaje. Nicméně vynaloženého času, energie a peněz rozhodně nelitujeme. Akce je to jedinečná a vzpomínky / a také nové kontakty / přetrvají roky, ne-li po celý život.

Samotná výstava byla oproti standardním 10 dnům kvůli EEE zkrácena na osm dní od 14.–21. 6. 2019 a plynule na ni o víkendu navázala euroburza. Po dobu výstavy jsme vybírali vstupné, jehož výše zůstala beze změny: základní vstupné 40 Kč, studenti a důchodci za 20 Kč a rodiny po 80 Kč. A že návštěvníci se měli čím kochat. Vždyť se v expozici sešlo rekordní množství 646 květníků!
Na samotné EEE jsme se pak z horního skleníku rozprostřeli přes tropickou sekci až do velkého prostoru spodního skleníku s kaktusy. Vstupné po oba dva dny vybírala Zahrada výměnou za poskytnuté prostory a vydatnou pomoc a velice vstřícný přístup s pořádáním nejen celé akce, ale i například večerního rautu.

Na vstupném jsme vybrali 39 540 Kč. Samozřejmě nám chyběl především příjem z druhého víkendu, který bývá tradičně silný, ale i bez toho by byla návštěvnost nižší. To si vysvětlujeme jednak atraktivitou samotné euroburzy, ale i relativně vysokou srovnávací základnou. Řada pěstitelů se logicky rozhodla zavítat do skleníků až druhý víkend – s čímž jsme počítali a vyšli tomu vstříc i tím, že jsme záměrně posunuli konání Valné hromady našeho spolku až na druhou sobotu oproti zaběhnuté první sobotě konání výstavy. No a v posledním letech návštěvnost utěšeně a silně rostla až na rekordní čísla z roku 2018. Což nejde donekonečna.

Botanické zahradě PřF UK Na Slupi jsme podle smlouvy odvedli 35% podíl, tj. 13 839 Kč. Oproti tomu prodejní plocha byla kvůli EEE výrazně větší a za její pronájem jsme od prodejců vybrali pěkných 19 150 Kč, z čehož jsme obratem uhradili Zahradě náš pronájem ve výši standardních 5 000 Kč. Vedle klasických výdajů na pořádání akce jako je návoz rašeliny, kůry nebo písku, spotřební materiál a nezbytné propriety (plakáty, vázací dráty, „droserátor“, netkané textilie, fixy, igelitové sáčky, nalepovací číslice na banner atd.), balík pěti tisíc vstupenek a nezbytné základní občerstvení pro pomocníky (především balíky vod, káva apod.) jsme zainvestovali také do nového postřikovače a stínovek, protože ty původní pamatovaly ještě první ročníky a už byly spíše jen pro ostudu.

Zásadní položkou byla euroburza. Společný výlet do botanické zahrady v Liberci za panem doktorem Studničkou a raut jsme se snažili postavit proti vybraným příspěvkům od zúčastněných, byť samozřejmě pro večerní posezení jsme chtěli mít nějakou rezervu. Přednášejícím jsme pak nabídli kompenzaci nákladů ve výši 2 500 Kč na hlavu / což nutno dodat někteří s velkým díky odmítli. EEE si vyžádala také dodatečné jednorázové investice: především 50 upomínkových / reklamních triček s motivem EEE 2019 pro pomocníky a vystavovatele, nový poutač, visačky, další vody a spotřební materiál především na aranžmá vodního prvku.

Příjmy činily 103 690 Kč a celkové výdaje 115 702 Kč, což znamená hrubou ztrátu 12 012 Kč. Detailní rozpis všech položek z níže uvedené tabulky viz Účetnictví: vše o platbách.

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2019
Vstupné celkem 39 540 Kč
Pronájem stolů prodejcům 19 150 Kč
Večerní raut 32 500 Kč
Výlet do Liberce 12 500 Kč
Celkem příjmy 103 690 Kč
Smluvní podíl BZ UK (35 % ze vstupného) 13 839 Kč
Pronájem skleníku Darwinianě 5 000 Kč
Spotřební materiál (rašelina, písek, kůra, plakáty, stínovky, textilie…) a základní občerstvení (vody, káva…) 21 031 Kč
Droserátor 268 Kč
Vstupenky (5 000 ks) a visačky na EEE (150 ks) 6 837,04 Kč
EEE banner + doprava 897,00 Kč
50 upomínkových, reklamních triček EEE 2019 6 145,00 Kč
Výlet do Liberce: autobus, vstupné, svačina 13 125,00 Kč
Cateringová večerní akce EEE 22.06.2019 43 560,00 Kč
Příspěvek přednášejícím 5 000 Kč
Celkem výdaje 115 702,04 Kč
HRUBÁ ZTRÁTA 12 012,04 Kč

Výstava společně s nákladnou euroburzou tedy skončila v červených číslech a financovali jsme ji ze zisků z předešlých ročníků. Tradičně si polovinu z hrubého zisku mezi sebe rozdělují vystavovatelů jako poděkování za pomoc. Jelikož by to v tomto případě nebylo možné, nicméně bez zapůjčených rostlin by žádná výstava nebyla možná, rozhodla se Správní rada na zářijovém setkání pěstitelů, že jako výraz poděkování přilepšíme vystavovatelům pěti tisíci korunami. A protože se největší z vystavovatelů Zdeněk Abrahám opět svého podílu vzdal, připadlo ostatním takřka 10 Kč za každý květník.

Pěstitel # kytek Rozdělená částka1)Způsob vypořádání
Abrahám Zdeněk 144 darováno
Aubrechtová Markéta 104 1 036 Kč Na členství 2020 a 2021 (ID 8533–8635), zbytek proplacen (ID 8636)
Bartoň Pavel 90 896 Kč Na členství 2020 (ID 8755+8756), zbytek proplacen (ID 8757)
Braunová Katka 45 448 Kč Na členství 2020 (ID 8597+8598), zbytek proplacen (ID 8599)
Hanzlík Robert 15 149 Kč Na členství 2021 (ID 8600+8601)
Havrda Jiří 23 229 Kč Na členství 2020 (ID 8606+8607), zbytek proplacen (ID 8608)
Hudec Patrik 33 329 Kč Na členství 2021 (ID 8594+8595), zbytek proplacen (ID 8596)
Kracík Rosťa 42 418 Kč Na členství 2020 (ID 8640+8641), zbytek proplacen (ID 8642)
Kouba Michal 106 1 056 Kč Na členství 2020 pro sebe (ID 8709+8710) a Honzu Koubu (ID 8709+8711), zbytek proplacen (ID 8712)
manželé Rubešovi 7 70 Kč Proplaceno (ID 8603)
Rudajev Vladimír 8 80 Kč Proplaceno (ID 8623)
Verdyck Ludo 18 179 Kč Na členství 2020 (ID 8637+8638), zbytek proplacen (ID 8639)
Žabka Michal 11 110 Kč Proplaceno (ID 8664)
Celkem 646 5 000 Kč

Všem vystavovatelům děkujeme za podporu s přípravou celé akce. V konečném výsledku Výstava skončila ztrátou 17 012 Kč. Nesmíme však zapomínat na dodatečný příjem, který nám plynul z Obchodu v rámci prodeje brožur, triček a tílek, tašek, semínek, magnetek atp.

Prosím všechny vystavovatele, aby se přihlásili na e-mail Darwiniany, jak chtějí se svým podílem naložit. Doplním, že opět bude možné si z peněz uhradit také členství ve výši 150 Kč na další rok(y).

  • Částku vám můžeme poslat na bankovní účet, příp. vyplatit hotově při nějakém osobním setkání;
  • Podíl můžete použít na úhradu členství;
  • Peníze můžete darovat Darwinianě;
  • Anebo cokoli dalšího vás napadne.

Určitě se o své peníze přihlašte, jelikož se jedná se o váš podíl a jednu z mála možností, kterak vám Darwiniana může poděkovat za pomoc s Výstavou a hlavně s tak mimořádnou akcí, jakou EEE bezesporu je. Velké poděkování po zásluze náleží všem pomocníkům, Zahradě, přednášejícím, prodejcům včetně zahraniční účasti i spoluorganizátorům.


1)
9,96 Kč na květník