Jak je to s členstvím v roce 2019?

datum:
2019-01-28
autor:
Adam Veleba

V letošním roce funguje členství v Darwinianě na stále stejných principech. Pokud jste byli členy v minulém roce, stačí do konce dubna poslat přes internetové bankovnictví členský příspěvek s identifikací platby (V ideálním případě členské číslo, které jste dostali při přijetí do Darwiniany. Pokud jste ho zapomněli, kontaktujte nás na e-mail info@darwiniana.cz). Výše členského příspěvku je jednotná pro všechny a činí 150 Kč. Postup pro zasílání plateb najdete se dozvíte na stránce Účetnictví: vše o platbách.

Máte-li zájem se stát novými členy nebo jste členství v minulém roce z jakéhokoli důvodu přerušili, je nezbytné vyplnit přihlášku. Získáte možnost aktivně se angažovat v organizaci našeho spolku, využívat naši dobře zásobenou knihovnu či vstup na akce Darwiniany zdarma.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce organizuje Darwiniana EEE (European exhibition and exchange) v Praze, může být členství o to atraktivnější. Návštěva této akce bude jistě stát za to, účastnit se přímo organizace však bude jistě velmi intenzivním zážitkem. Všechny, kdo by nám chtěli pomoci s organizací EEE, srdečně zveme – opět prosím kontaktujte náš tým emailem info@darwiniana.cz.

Pomoc se bude hodit i na Kosišti. Zde je zapotřebí se vybavit pracovním náčiním a vyhrnout si rukávy. Co je to Kosiště? Ve zkratce lze říci, že je to jedna z posledních lokalit jednoho z mála českých endemitů tučnice české (Pinguicula bohemica). Ta kromě nevelkého území v Čechách neroste nikde jinde na světě a její nejpočetnější lokalita není vegetačně příliš stabilní, takže vyžaduje pravidelnou údržbu, při které jde o kosení trávy, klučení náletových dřevin a další činnosti vedoucí k udržení lokality ve stavu příznivém pro cílové organizmy. Kromě tučnice hostí i další velmi vzácné a chráněné rostliny, jako je drobná orchidejka hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) či plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata). Právě o pravidelnou údržbu lokality se ve spolupráci s CHKO Kokořínsko staráme jako dobrovolníci.

Jak je to tedy s členstvím v letošním roce? Inu, jako vždy. Co děláme v Darwinianě, děláme pro vás, pro členy, ale hlavně proto, že věříme, že to stojí za to. Budeme rádi, když nám s tím pomůžete.