Výstava 2018: Jdeme rozdělovat

datum:
2018-07-10
autor:
Patrik Hudec

Poslední transakce týkající se letošní Výstavy jsme zanesli do účetnictví – vyplatili jsme hlavního pořadatele Botanickou zahradě PřF UK v Praze. Vše tedy máme řádně uzavřené a zaznamenané v naší transparentní Účetní knize. Zbývá už jen shrnout finanční stránku celé vydařené akce, připojit pár doprovodných komentářů a rozdělit mezi vystavovatele polovinu ze zisku jako výraz poděkování za zapůjčení rostlin do expozice a kompenzaci nákladů spojených především s návozem rostlin.

Mám velkou radost, že úspěšná řada od roku 2015 pokračuje. Ba co víc se těší stále rostoucí popularitě. Letošní ročník se totiž zařadil mezi vůbec nejlepší v již patnáctileté historii. Pokud nebyl výstavní den co do návštěvnosti rovnou rekordní, vždy patřil alespoň mezi jedny z nejsilnějších, a to bez jediné výjimky. Určitě nám pomohl také souběh dalších dvou výstav v prostorách Zahrady: kaktusů a bezobratlých, které se konaly ve stejném termínu, a poměrně nám přálo také počasí. Ovšem i co do bohatosti vystavovaných exponátů jsme rozhodně měli co nabídnout. Vždyť se na výstavě sešlo přes pět stovek masožravých rostlin.
Výše vstupného zůstala beze změny: základní vstupné 40 Kč, studenti a důchodci za 20 Kč a rodiny po 80 Kč.

Celkově jsme na vstupném vybrali kulatých 82 000 Kč, tedy o zhruba polovinu více než v předešlém roce. Botanické zahradě PřF UK Na Slupi jsme podle smlouvy odvedli 35% podíl, tj. 28 700 Kč. Prodejní plocha byla letos menší. Část stolů jsme si totiž vyčlenili pro prezentaci domácí meteorologické stanice DarwiKuk. Za pronájem plochy jsme tedy letos od prodejců vybrali 4 500 Kč a 5 000 Kč jsme uhradili Zahradě za pronájem skleníku pro účely Výstavy. Vedle klasických výdajů za návoz rašeliny a kůry, spotřební materiál a nezbytné propriety (plakáty, pytle na vany, kelímky, tácky, igelitové tašky, nalepovací číslice na banner, věci pro kompletaci droserátorů, A4 NeverTear fólie na cedulky atd.) a základní občerstvení pro pomocníky (především balíky vod, kávu apod.) jsme se rozhodli vyzkoušet potenciál tiskové zprávy. Do rozeslání reklamního sdělení o konání Výstavy jsme investovali 1 615 Kč.
Oproti loňskému jsme nemuseli pořizovat vstupenky, nicméně můj odhad, že nám balík 5 000 vstupenek vydrží ještě na příští ročník, vzal letos za své. Je jasné, že po letošním úspěchu budeme muset připravit novou sadu. Suma sumárum to máme v dodatečných výdajích za 10 715 Kč.

Příjmy činily 86 500 Kč a celkové výdaje 48 860 Kč, což znamená hrubý zisk 37 640 Kč. Detailní rozpis všech položek z níže uvedené tabulky viz Účetnictví: vše o platbách.

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2018
Vstupné celkem 82 000 Kč
Pronájem stolů prodejcům 4 500 Kč
Celkem příjmy 86 500 Kč
Smluvní podíl BZ UK (35 % ze vstupného) 28 700 Kč
Pronájem skleníku Darwinianě 5 000 Kč
Spotřební materiál (rašelina, písek, kůra, pytle, plakáty, tácky, sáčky…) a základní občerstvení (vody,…) 12 272 Kč
Droserátor (500 květináčků, zipové sáčky, rašelina, perlit) 1 273 Kč
Reklama – rozeslání tiskové zprávy o konání výstavy 1 615 Kč
Celkem výdaje 48 860 Kč
HRUBÝ ZISK 37 640 Kč

Jako již tradičně si polovinu ze zisku mezi sebe rozdělí dvanáct vystavovatelů jako poděkování za pomoc. Při zapůjčeném počtu 527 květníků nám to dává podle mého názoru opravdu velice hezkých 36 Kč za kus.

Pěstitel # kytek Rozdělená částka1)Způsob vypořádání
Abrahám Zdeněk 54 1 928 Kč 150 Kč na členství 2019 (ID 8051+8052), zbytek darován Darwinianě (ID 8053+8054)
Aubrechtová Markéta 55 1 964 Kč 150 Kč na členství 2019 (ID 8071+8072), zbytek proplacen (ID 8073)
Bartoň Pavel 111 3 964 Kč 150 Kč na členství 2019 pro Petra (ID 8061+8062) a Pavla (ID 8063+8064), zbytek proplacen (ID 8065)
Braunová Katka 41 1 464 Kč 150 Kč na členství 2019 (ID 8058+8059), zbytek proplacen (ID 8060)
Hanzlík Robert 28 1 000 Kč
Havrda Jiří 26 929 Kč 150 Kč na členství 2018 (ID 8047+8048), 150 Kč na členství 2019 (ID 8049+8050), zbytek proplacen (ID 8046)
Hudec Patrik 34 1 214 Kč 150 Kč na členství 2019 (ID 8055+8056), zbytek proplacen (ID 8057)
Kracík Rosťa 37 1 321 Kč 150 Kč na členství 2018 (ID 8074+8075), 150 Kč na členství 2019 (ID 8076+8077), zbytek proplacen (ID 8078)
Kouba Michal 78 2 786 Kč 150 Kč na členství 2019 (ID 8081+8082), 150 Kč na členství 2019 pro Honzu Koubu (ID 8081+8083), zbytek proplacen (ID 8080)
manželé Rubešovi 3 107 Kč Darováno Darwinianě (ID 8084 a 8085)
Verdyck Ludo 42 1 500 Kč Proplaceno (ID 8079)
Žabka Michal 18 643 Kč Proplaceno (ID 8066)
Celkem 527 18 820 Kč

Všem vystavovatelům děkujeme za podporu s přípravou celé akce. V konečném výsledku letošní Výstava skončila pro Darwinianu čistým ziskem 18 820 Kč, což je v porovnání s předešlým rokem dvojnásobek.

Prosím všechny vystavovatele, aby se přihlásili na e-mail Darwiniany, jak chtějí se svým podílem naložit. Doplním, že opět bude možné si z peněz uhradit také členství ve výši 150 Kč na další rok(y).

  • Částku vám můžeme poslat na bankovní účet, příp. vyplatit hotově při nějakém osobním setkání;
  • Podíl můžete použít na úhradu členství;
  • Peníze můžete darovat Darwinianě;
  • Anebo cokoli dalšího vás napadne.

Určitě se o své peníze přihlašte, jelikož se jedná se o váš podíl a jednu z mála možností, kterak vám Darwiniana může poděkovat za pomoc s letošní Výstavou. Velké díky a respekt náleží také všem pomocníkům, Zahradě, dalším spoluorganizátorům a koneckonců i návštěvníkům, pro které jsme to všechno připravili.


1)
35,71 Kč na květník