Ohlédnutí za minulými ročníky výstav masožravek.

Výstava masožravek (a jinejch hustejch kytek) 2017

termín konání: 9.–18. 6. 2017 (pá–ne)

konečná bilance Výstavy 2017

Přetištěno z časopisu Trifid č. 2/2017:

Patrik Hudec

Jedna z největších vzácností na Výstavě: trifid štítnatý (Triphyophyllum peltatum) Michala Kouby.
Foto: Jakub Štěpán

V červnu 2017 jsme v úzké spolupráci s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na pražském Albertově a za velkého přispění členů Darwiniany, masožravkářských nadšenců i pracovníků Zahrady opět uspořádali největší výstavu masožravých rostlin a „jinejch hustejch kytek“ v republice. Ročník číslo 14. Harmonogram akce je už do značné míry tradiční: instalační čtvrtek (8. června), slavnostní otevření následující den, událostmi nabitá první sobota, kdy dopoledne máme vyhrazené pro setkání členů našeho spolku a večer začíná Pražská muzejní noc, jíž jsme pravidelně součástí a která se může pyšnit stejným počtem ročníků jako my, tedy čtrnáctkou; no a závěrem deinstalační druhá neděle ve stylu velkého úklidu.

Pro návštěvníky byla jako vždy připravená bohatá expozice i bohatá nabídka v prodeji.
Foto: Katka Braunová

Instalační den má už svým způsobem zaběhnutý program. Za ty roky jsme vychytali opravdu celou plejádu detailů a sladili mnoho rozličných úkonů (pravda mnohdy i metodou pokus – omyl), což nám výrazně zjednodušuje práci a řada z mnohaletých pomocníků vlastně ani nepotřebuje žádné pokyny. Prostě se sami chopí iniciativy, přihlásí se o pomoc a vše jede jako po drátkách. Samozřejmě základním předpokladem je, že vše potřebné bude dopředu připravené a pečlivě naplánované, aby nevznikaly zbytečné prostoje. Tímto bych rád vyzdvihl zásluhy celého týmu, který každoročně odvede neskutečný kus práce. Ono připravit tak velkou výstavu úplně od nuly během jediného dne je opravdu takříkajíc makačka: navézt celý kubík rašeliny, nanosit a roztřídit rostliny jak do expozice, tak do prodeje, připravit prodejní stoly, zajistit vody, zavápnit strop skleníku a natáhnout stínovky, aby do rostlin, návštěvníků ani pomocníků nepražilo celý den slunce / stačí, že teplota ve skleníku v červnu běžně atakuje čtyřicítku. Dále rozmístit poutače, áčka, vyvěsit bannery atd. A to vše bez ohledu na počasí. Ať venku zrovna prší, studeně fouká, nebo panují tropické teploty. Kdo z vás někdy na výstavu zavítal, si to jistě dokáže živě představit.

Nejvíce členů Darwiniany navštíví výstavu během prvního víkendu, kdy jsou prodejci nejlépe zásobení, a poohlížejí se po vzácnějších kouscích. Zásluhou toho je také větší šance si domluvit osobní předání. Primárně z tohoto důvodu pravidelně svoláváme Valnou hromadu spolku na sobotní dopoledne, abychom projednali interní záležitosti v co největším počtu. Rok 2017 byl navíc druhým rokem působení Správní rady zvolené ve 2015, což podle našich stanov znamená, že jí končilo volební období a bylo nezbytné vybrat zástupce, kteří povedou spolek dál. Navíc závažných témat k projednání nebylo zrovna málo, byť všechna měla víceméně jediného společného jmenovatele: nedostatek aktivních členů. Takový de facto evergreen, což vedlo ke všem bolestem, které mnozí z vás zaznamenali. Namátkou nabírající zpoždění časopisu, zastarávající fórum, minimální společná aktivita i usilovné, až nebojím se napsat zoufalé hledání nových pomocníků na správu Obchodu, sazbu Trifida, evidenci členů, překlady atd. Nejvášnivější, dlouhá diskuze se vedla primárně okolo vydávání časopisu v papírově formě.

Středová expozice špirlic. Foto: Jakub Štěpán

Nicméně konečný výstup jsme už před časem avizovali. Bez nového sazeče není možné v zaběhlých kolejích pokračovat a zaplatit si služby profesionála je zase mj. i s ohledem na velice nízký náklad zcela mimo naše finanční možnosti. Cena za jedno číslo by se totiž vyšplhala na několikanásobek současné úrovně do řádu stokorun. Navíc trend moderní doby je v tomto případě dosti neúprosný. Počet odběratelů ve formátu PDF už dávno překonal zastánce papíru a z řad nových členů si papírového Trifida volí opravdu málokdo, přibližně jen zhruba každý pátý. Nutno ale podotknout, že se v tomto ohledu nikterak nelišíme od jiných českých spolků ani od našich zahraničních kolegů. Stejné výzvě čelí masožravkářské spolky po celém světě a jsme svědky toho, jak v podstatě z identických důvodů postupně další skupiny od papíru upouští a přechází k čistě elektronické verzi. A v některých případech na vydávání časopisu kvůli dostupnosti a rychlosti informací na internetu dokonce zcela rezignovali.

Tma, únava, nával. Muzejní noc.
Foto: Katka Braunová

Co se voleb samotných týče, složení vedení doznalo následujících dílčích změn. Na pozici prezidenta mou osobu vystřídal dlouholetý člen Správní rady a vystudovaný botanik Adam Veleba. Já sám jsem se nakonec rozhodl nekandidovat vůbec. Za těch mnoho let ve vedení D toho najednou už prostě bylo nějak moc (účetnictví, korektura a shánění článků, evidence nových členů, organizace výstavy, správa Obchodu, e-mailová komunikace…) a vnitřně jsem cítil, že je nejvyšší čas udělat rychle razantnější změnu. Správní radu opustila i Katka Braunová a Honza Bronec a nově do ní přibyl další náš dlouholetý člen Leoš Kohoutek. Staronovými členy SR zůstávají / pro úplnost: Michal Kouba (viceprezident), Kuba Štěpán a manželé Rubešovi Jana s Michalem. Jak vidno i vedení nám sice co do počtu trochu prořídlo, nicméně hlasy přítomných členů si získali s drtivou převahou a mají mou plnou důvěru. V hloubi srdce pevně doufám a věřím, že se jim podaří D zase trochu rozhýbat.

Vítané a velice hezké zakončení společného sobotního setkání nám připravil Honza Müller. Ve své závěrečné přednášce se podělil o osobní bohaté zážitky a unikátní fotografie z výpravy za největšími láčkovkami světa. Část členské základny pak vyrazila na pozdní oběd a někteří dokonce zůstali až do večera, aby nám pomohli s mimořádně hektickou muzejní nocí. Vždyť poslední zvědavci odešli z výstavy hluboko po půlnoci!

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2017
Vstupné celkem 54 680 Kč
Pronájem stolů prodejcům 5 000 Kč
Celkem příjmy 59 680 Kč
Smluvní podíl BZ UK (35 % ze vstupného) 19 138 Kč
Pronájem skleníku Darwinianě 5 000 Kč
Spotřební materiál (rašelina, písek, kůra, redusol, tácky, sáčky…) a základní občerstvení (vody…) 8 683 Kč
Vstupenky barevné, trhací, náklad 5 000 ks 6 304 Kč
Droserátor (misky, rašelina, tašky, zipové sáčky…) 769 Kč
Celkem výdaje 39 894 Kč
HRUBÝ ZISK 19 768 Kč
Bylo třeba se zbavit skladových zásob. Foto: Jakub Štěpán

Čtrnáctý ročník natáhl sérii těch z pohledu návštěvnosti jednoznačně úspěšnějších let, nečekaně odstartovanou mimořádně výjimečným rokem 2015. Dodnes si marně lámeme hlavu, co tehdy způsobilo tak razantní skokový nárůst v meziročním srovnání. Zda to byl větší důraz na propagaci a zvýšený zájem médií, fakt, že nám třeba více přálo počasí, obecně zlepšující se ekonomická situace v Česku, nebo „to tak prostě je“. Oproti 2016 jsme sice zaznamenali nižší návštěvnost druhý víkend výstavy, nicméně navýšení základního vstupného na 40 Kč výpadek prakticky celý smazal.

Nová kolekce triček s kresbou Mirka Macáka. Foto: Patrik Hudec

Na vstupném jsme vybrali 54 680 Kč, meziročně o nějakých 6 % méně a jen o 9 % v porovnání s již zmiňovaným rekordním rokem 2015. Botanické zahradě PřF UK Na Slupi jsme podle smlouvy odvedli 35% podíl, tj. 19 138 Kč. Za pronájem stolů jsme od prodejců vybrali 5 000 Kč, které jsme obratem odevzdali Zahradě za pronájem skleníku pro účely Výstavy (také 5 000 Kč). Vedle klasických výdajů za spotřební materiál a nezbytné propriety (rašelinu, křemičitý písek, kůru, plakáty, pytle na vany, kelímky, tácky, igelitové tašky, nalepovací číslice na banner, věci pro kompletaci droserátorů, stínící barvu na skleník, atd.) a základní občerstvení pro pomocníky a prodejce (především balíky vod, kávu apod.) jsme také pořídili (staro)nové vstupenky. Naposledy jsme balík 5 000 kusů poslali do tisku před třemi lety, takže s čerstvou „pětitisícovkou“ to snad už do konce desetiletí doklepeme. Suma sumárum to máme v nákladech za 15 756 Kč.

Celkové příjmy činily 59 680 Kč a výdaje 39 894 Kč, což znamená hrubý zisk 19 768 Kč. Detailní rozpis všech položek z níže uvedené tabulky najdete na našich internetových stránkách v sekci účetnictví.

Z částky 19 768 Kč jsme polovinu opět rozdělili mezi vystavovatele jako výraz poděkování za zapůjčení rostlin do expozice a kompenzaci nákladů spojených především s návozem. Při počtu 389 květníků nám todává zhruba 25,4 Kč za každý vystavený květník. V konečném výsledku skončila Výstava 2017 pro spolek Darwiniana čistým ziskem 9 885 Kč, tj. o necelé dva tisíce korun méně než ve 2016.

Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům Zahrady, prodejcům i vystavovatelům za jejich obrovskou pomoc při organizaci. Vedle stálic mi velkou radost udělala jak přítomnost Markétky Aubrechtové, která se z role dlouholeté pomocnice a vystavovatelky vypracovala až na prodejce, tak i nová tvář Zdeňka Abraháma s krásnými špirlicemi a elánem pomáhat. A radost mám o to větší, že Zdeněk už přislíbil svou účast také na letošní výstavě. Nová jména se objevila také mezi pomocníky, bez jejichž nezištného přispění a nasazení by výstava prostě nebyla: mj. Pepa Krejčí a Robert Hanzlík.

To vše ve mně vzbuzuje naději, že na tuto mimořádnou akci, jakou výstava bezesporu je, si členové Darwiniany, jejich přátelé a rodinní příslušníci i nadšení masožravkáři do budoucna vždy dost sil najdou. Velký díl zásluh patří rovněž těm, kteří nám pomáhali ve všední dny, případně dokonce čerpali svou drahocennou dovolenou, jen aby mohli přijít na výstavu pomoci.

… a takhle nějak se to zacvakne a už vás nepustí.“ Osvěta musí být. Foto: Katka Braunová
Masožravky byly atraktivní i pro některé „zvláštní“ návštěvníky. Foto: Katka Braunová

Bonusové, nepublikované fotografie

Rosnatka královská (Droserea regia) v květu. Foto: Katka Braunová
Ač možná obyčejná, i rosnatka kapská umí udělat parádu. Foto: Katka Braunová
Nádherná, kvetoucí Utricularia alpina.
Foto: Patrik Hudec
A jiný hustý kytky“ v celé své kráse.
Foto: Patrik Hudec