Výstava 2017: Jdeme rozdělovat

datum:
2017-07-05
autor:
Patrik Hudec

Účetnictví z výstavy máme uzavřené, vše je řádné proplacené a vyinkasované, takže už jen zbývá jen pomyslná tečka za celou úspěšnou akcí: rozdělit mezi vystavovatele polovinu ze zisku jako výraz poděkování za zapůjčení rostlin do expozice a kompenzaci nákladů s tím spojených, především na návoz.

Letošní ročník natáhl sérii těch úspěšnějších let, kterou nečekaně odstartoval mimořádně výjimečný rok 2015. Dodnes si marně lámeme hlavu, co tehdy způsobilo tak razantní skokový nárůst v návštěvnosti v meziročním srovnání. Zda to byl větší důraz na propagaci a větší zájem médií, fakt, že nám třeba více přálo počasí, obecně zlepšující se ekonomická situace, nebo „to tak prostě je“. Oproti 2016 jsme sice zaznamenali nižší návštěvnost druhý víkend výstavy, nicméně navýšení základního vstupného na 40 Kč rozdíl prakticky celý smazal.

Na vstupném jsme vybrali 54 680 Kč, tedy o nějakých 6 % méně než loni a jen o 9 % v porovnání s rekordním rokem 2015. Botanické zahradě PřF UK Na Slupi jsme podle smlouvy odvedli 35% podíl, tj. 19 138 Kč. Za pronájem stolů jsme od prodejců vybrali 5 000 Kč, které jsme obratem odevzdali Zahradě za pronájem skleníku pro účely Výstavy (také 5 000 Kč). Vedle klasických výdajů za spotřební materiál a nezbytné propriety (rašelinu, křemičitý písek, kůru, plakáty, pytle na vany, kelímky, tácky, igelitové tašky, nalepovací číslice na banner, věci pro kompletaci droserátorů, stínící barvu na skleník, atd.) a základní občerstvení pro pomocníky a prodejce (především balíky vod, kávu apod.) jsme také pořizovali (staro)nové vstupenky. Naposledy jsme balík 5 000 kusů nechávali tisknout před třemi lety, takže s čerstvou „pětitisícovkou“ to snad už do konce desetiletí doklepeme. Suma sumárum to máme za 15 756 Kč.

Celkové příjmy činily 59 680 Kč a výdaje 39 894 Kč, což znamená hrubý zisk 19 768 Kč. Detailní rozpis všech položek z níže uvedené tabulky viz Účetnictví: vše o platbách.

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2017
Vstupné celkem 54 680 Kč
Pronájem stolů prodejcům 5 000 Kč
Celkem příjmy 59 680 Kč
Smluvní podíl BZ UK (35 % ze vstupného) 19 138 Kč
Pronájem skleníku Darwinianě 5 000 Kč
Spotřební materiál (rašelina, písek, kůra, redusol, tácky, sáčky…) a základní občerstvení (vody,…) 8 683 Kč
Vstupenky barevné, trhací, náklad 5 000 ks 6 304 Kč
Droserátor (misky, rašelina, tašky, zipové sáčky…) 769 Kč
Celkem výdaje 39 894 Kč
HRUBÝ ZISK 19 768 Kč

Jak již bylo uvedeno výše, polovinu z této částky rozdělíme mezi třináct vystavovatelů jako poděkování, což na zapůjčený počet 389 květníků dává cca 25,4 Kč za každý vystavený květník.

Pěstitel # kytek Rozdělená částka1)Způsob vypořádání
Abrahám Zdeněk 14 356 Kč Darováno Darwinianě viz ID 7677 a 7678. Děkujeme!
Aubrechtová Markéta 25 635 Kč Proplaceno převodem z Fio banky, viz ID 7784.
Bartoň Pavel 100 2 541 Kč Proplaceno převodem z Fio banky, viz ID 7710.
Braunová Katka 42 1 067 Kč Proplaceno hotově, viz ID 7679.
Havrda Jiří 28 711 Kč Proplaceno převodem z Fio banky, viz ID 7683.
Hudec Patrik 33 838 Kč Proplaceno hotově, viz ID 7680.
Kouba Michal 41 1 042 Kč Proplaceno hotově, viz ID 7711.
Prokopec Michal 25 635 Kč Proplaceno převodem z Fio banky, viz ID 7684.
manželé Rubešovi 3 76 Kč Darováno Darwinianě viz ID 7685 a 7686. Děkujeme!
Švarc David 16 407 Kč Proplaceno hotově, viz ID 7687.
Verdyck Ludo 50 1 270 Kč Proplaceno převodem z Fio banky, viz ID 7688.
Zoun Martin 2 51 Kč Proplaceno převodem z Fio banky, viz ID 7714.
Žabka Michal 10 254 Kč Darováno Darwinianě viz ID 7681 a 7682. Děkujeme!
Celkem 389 9 883 Kč
BZ PřF UK: Kolář Petr 1
Celkem 390 9 883 Kč

Všem vystavovatelům děkujeme za podporu s přípravou celé akce. V konečném výsledku letošní Výstava skončila pro Darwinianu čistým ziskem 9 885, tj. o necelé dva tisíce korun méně než loni.

Prosím všechny vystavovatele, aby se přihlásili na e-mail Darwiniany, jak chtějí se svým podílem naložit. Oproti předchozím rokům nebude možné uhradit členství na další rok, protože je pravděpodobné, že sáhneme k jeho úpravě spolu s dalšími zamýšlenými změnami.

  • Částku vám můžeme poslat na bankovní účet, příp. vyplatit hotově při nějakém osobním setkání;
  • Peníze můžete darovat Darwinianě;
  • Anebo cokoli dalšího vás napadne.

Určitě neváhejte se o své peníze přihlásit. Jedná se o váš podíl a jednu z mála možností, kterak vám Darwiniana může poděkovat za pomoc s letošní Výstavou. Velké díky náleží také všem pomocníkům, Zahradě, dalším spoluorganizátorům a koneckonců i návštěvníkům, pro které jsme to všechno připravili.


1)
25,41 Kč na květník