Ohlédnutí za minulými ročníky výstav masožravek.

Výstava masožravek (a jinejch hustejch kytek) 2015

termín konání: 12. 6. – 21. 6. 2015 (pá–ne)

on-line z Výstavy 2015 očima jejích přímých účastníků

konečná bilance Výstavy 2015


Patrik Hudec
Čtvrtek 11. června 2015 byl vyhrazen instalaci. První křest ohněm, zda všechny přípravy a plány, které výstavě předcházely, opravdu klapnou. A hlavně zda jsme na něco důležitého nezapomněli. Instalace znamená nejen navézt všechny věci: plakáty, poutače, vstupenky, samozřejmě stovky a stovky rostliny do expozice i prodeje, kubík rašeliny, stínovky, mlžiče a desítky dalších nezbytných propriet, ale také vše během pouhého jediného dne naaranžovat. Není proto divu, že se skleník hemžil pomocníky ještě dlouho po západu slunce. A že do letního slunovratu už moc dní nescházelo. Plot Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze obepnulo 6 metrů čtverečních barevného PVC banneru s upoutávkou na výstavu masožravek a jinejch hustejch kytek v termínu 12.–21. června, tzn. tradičně od pátku do následující neděle. V úzké spolupráci se zaměstnanci zahrady a za velké podpory jejího vedení jsme v horním skleníku botanky uspořádali již 12. ročník.

Český biotop v podání Rosti Kracíka.
Foto: Katka Braunová

Naše největší obavy – krom klasického „Budeme mít dostatek rostlin do expozice?“ nebo „Přijde dost návštěvníků i pomocníků?“ – doplnilo na základě zkušeností z posledních let nově také „Jaké počasí nás čeká tentokrát?“. Jen pro připomenutí: První polovinu ročníku 2012 doprovodila vlna veder a teplotních rekordů, rok 2013 předznamenalo chladné a deštivé počasí zakončené povodněmi, které si vyžádaly dopravní omezení na území hlavního města včetně uzavírky některých stanic metra i zrušení Pražské muzejní noci, jíž jsme měli být poprvé součástí. Vlastně ještě několik dní před samotným zahájením výstavy nebylo jasné, zda sami nebudeme muset akci zrušit úplně. Vše nám „vynahradil“ loňský ročník 2014. Během prvního víkendu se skokově oteplilo a od neděle panovaly tropické třicítky. Několik následujících dní pak padaly na celém území republiky teplotní rekordy. A tak zatímco se venku v odpoledních hodinách teplota šplhala i k 35 °C ve stínu, uvnitř skleníku rtuť teploměru atakovala pro mnohé těžko představitelných 45 °C. Tepleji už nakonec nebylo ani během letních měsíců. Takže vlastně „v průměru dobrý“ 8-).

Nechyběly ani kvetoucí exempláře královen mezi rosnatkami Drosera regia pěstitelů Pavla Bartoně a Davida Švarce. Foto: Katka Braunová

Ročník 2015 odstartoval v tomto směru ve velkém stylu. Zatímco ještě den před instalací teplota sotva překročila dvacítku, v instalační čtvrtek ohlásili v Praze Libuši 30 °C a první den výstavy jakbysmet. Další zatěžkávací zkouškou prošly naše organizátorské schopnosti i následující den. Dopoledne první soboty výstavy už tradičně patří Valné hromadě členů Darwiniany, po dvou letech navíc doplněné o nezbytnou volbu nového vedení sdružení pro příští řádné období. Dorazilo 13 řádných členů, další tři byli v zastoupení. Úvodního slova jsem se ujal osobně. Přítomné jsem seznámil s aktuální finanční situací, která je více než dobrá, a požádal členskou základnu, aby se zamyslela nad využitím volných finančních prostředků na realizaci nějakého dobrého nápadu či projektu. Následovalo poděkování odstupující Správní radě a volba nové osmice. Z původní složení Správní rady nekandidoval Martin Dlouhý, který se z Prahy vrátil zpět do jižních Čech, a na pozici viceprezidentky naše dlouholetá členka a šéfredaktorka v jedné osobě Katka Králová, kterou studijní povinnosti odvály na (doufejme) minimálně několik příštích let do Dánska. Katko, ať se ti tam daří a díky moc za vše!
Za odcházející dvojici kandidovali po několikaleté přestávce ve vedení manželé Rubešovi, kteří stáli u zrodu tradice pořádání výstav masožravých rostlin v botanické zahradě Na Slupi před 11 lety a mnoho pěstitelů a pomocníků do sdružení přivedli. A hlavně do Darwiniany investovali neskutečné množství svého volného času. Navrhovaná osmice byla zvolena jednohlasně všemi 16 hlasy: prezident Patrik Hudec, viceprezident Michal Kouba, Kateřina Braunová, Jan Bronec, Michal Rubeš, Jana Rubešová, Jakub Štěpán a Adam Veleba.

Jedna z dominant výstavy, majestátní Nepenthes truncata Davida Švarce.
Foto: Katka Braunová

Dalším důležitým bodem programu bylo hlasování o úpravě stanov vyvolané přechodem na nový občanský zákoník. Nová legislativa si mimo jiné vynutila transformaci našeho občanského sdružení na novou právní formu „zapsaný spolek“. Úprava byla přijata 15 hlasy, jeden se zdržel. Následoval prostor pro další diskuzi, návrhy a dotazy. Odměnou pro zúčastněné byla závěrečná tečka – poutavá přednáška Adama Veleby o genomech masožravých rostlin, po jejímž skončení se někteří vydali domů či na oběd a část osazenstva nazpět do vyhřátého skleníku vystřídat pomocníky, kteří drželi stráž po dobu konání Valné hromady. Většina z nás ale v prvé řadě upírala zraky do svých mobilních aplikací na předpovědi počasí a meteoradary, které slibovaly v odpoledních hodinách konečně déšť a tolik vytoužené ochlazení.

Nicméně sobotní večer nepatřil zaslouženému odpočinku, ani bouřce, která s sebou přinesla prudké ochlazení o takřka deset stupňů. Vyvrcholením dne byla 12. Pražská muzejní noc, během níž jsou návštěvníkům zdarma otevřeny brány řady kulturních institucí. Na základě vyhodnocení poznatků z předešlého ročníku jsme usoudili, že bude mnohem praktičtější časovat výstavu tak, aby Muzejní noc vyšla už na první víkend a návštěvníci se mohli případně ještě vrátit a doprohlédnout si rostliny v klidu.

Osvěta a šíření informací o masožravkách v praxi. V hlavní roli Michal Rubeš. Foto: Katka Braunová

Po 19. hodině začaly autobusy houfně svážet první zájemce, především rodiny s dětmi a před vstupem do skleníku se rázem vytvořila dlouhá fronta. Od té doby nebylo ve skleníku k hnutí. Zážitek neumenšil ani jinak vydatný déšť, který naštěstí postupně slábl. Oproti tomu dav začal řídnout až o několik hodin později. To už ale byly prostory zahrady i skleníku pod umělým osvětlením a noční expozice dodala výstavě neopakovatelnou atmosféru, jakou návštěvník v červnu během standardní otevírací doby nemůže zažít, natož si vychutnat.

A ještě jednou, slibuji naposled, zpět k počasí. První sobota se nakonec ukázala zlomová. Tropickým dnům odzvonilo a až do konce výstavy už rtuť teploměru nepřelezla hranici 20 °C, přestože dny byly slunečné a s minimem srážek. Vlastně bylo poměrně chladno, protože noční teploty klesaly pravidelně k 10 °C. Nicméně ve skleníku bylo konečně příjemně.

Květ bublinatky Utricularia reniformis Ludo Verdycka. Foto: Katka Braunová

A nepochvalovali si jen pomocníci a prodejci. Také na rostlinách bylo jasně patrné, že jim skleníkové prostředí s výraznými nočními poklesy mimořádně prospívá. A počasí jak stvořené na procházky lákalo také návštěvníky. A že jich tentokráte přišlo!

Úplně poprvé jsme navíc investovali do reklamy na Facebooku. Sociální síť jsme na základě zkušeností z loňského roku vyhodnotili jako poměrně zajímavou s velkým potenciálem oslovit velké množství zájemců. Nebývalý zájem o akci byl k naší velké radosti rovněž ze strany jak tištěných, tak internetových médií. A výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Z pohledu návštěvnosti se s velkým odstupem jednalo o nejlepší čísla za osm let. A v porovnání s předešlým rokem 2014, který konečně ukončil sestupnou tendenci let 2009–2013, došlo k až těžko vysvětlitelnému skoku rovnou na dvojnásobek. Prostě se asi sešlo hned několik faktorů.

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2015
Vstupné celkem 60 105 Kč
Pronájem stolů prodejcům 7 100 Kč
Celkem příjmy 67 205 Kč
Smluvní podíl BZ UK (35 % ze vstupného) 21 037 Kč
Pronájem skleníku Darwinianě 5 000 Kč
Spotřební materiál (pytle, tácky, kůra, stínovky,…) a základní občerstvení (vody, pečivo,…) 7 709 Kč
Celkem výdaje 33 746 Kč
HRUBÝ ZISK 33 459 Kč

Stejně jako každý rok jsme polovinu z hrubého zisku rozdělili mezi vystavovatele. Jedná se nejen o výraz poděkování lidem, bez nichž by uspořádání celé akce nebylo možné, ale i o částečnou kompenzaci nákladů spojených s převozem rostlin. Letos – zásluhou mimořádně vysoké návštěvnosti – připadlo 16 729 korun na 353 květníků od 12 vystavovatelů: Pavla Bartoně, Katky Braunové, Jirky Havrdy, Michala Kouby, Rosti Kracíka, Michala Prokopce, manželů Rubešových, Miroslava Soukupa, Davida Švarce, Ludo Verdycka, Michala Žabky a mé maličkosti. Do expozice zapůjčili rostliny také Petr Kolář z botanické zahrady Přf UK a Pepa Šonka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Za sdružení Darwiniana bych všem rád touto cestou ještě jednou moc děkoval. Bez vás bychom neměli návštěvníkům co ukázat. A vězte, že se mezi nimi našlo mnoho takových, kteří rostliny dlouze obdivovali a nadšeně si pořídili řadu snímků.

V konečném výsledku akce skončila pro Darwinianu čistým ziskem 16 730 Kč, tedy o téměř 14 tisíc více než loni. Jsme za to rádi. Našetřené peníze se jistě našemu sdružení budou v budoucnu hodit. Detailnější rozpis položek viz Chramst!.

Společná fotka, poslední večer výstavy.
Foto: Katka Braunová

Se železnou pravidelností si poslední odstavec vyhrazuju pro závěrečné poděkování. A nemůže tomu být jinak ani nyní. Uspořádání celé akce stojí a padá nejen na nezištné pomoci všech organizátorů, jejich nadšení pro věc, smyslu pro preciznost a ochotě přiložit ruku k dílu, ale také na skvělém zázemí, které nám poskytuje vedení zahrady. Jménem našeho občanského sdružení proto ještě jednou děkuji Botanické zahradě PřF UK a jejím zaměstnancům za velkou vstřícnost. Dále firmě Rašelina a.s., která pro účely výstavy už od roku 2010 daruje a ještě navíc doveze až na místo konání potřebný kubík bílé rašeliny. Největšího uznání si však zaslouží všichni pomocníci a sympatizanti. Zajištění nepřetržitého provozu po dobu deseti dní rozhodně není nic jednoduchého, ani samozřejmého a bez vás bychom tak náročnou akci prostě nezvládli. Za rok zase na viděnou!

Záplava špirlic poprvé. Foto: Jakub Štěpán
Záplava špirlic podruhé. Foto: Jakub Štěpán
Jeden z mnoha trpaslíků Jirky Havrdy Drosera closterostigma. Foto: Katka Braunová
Květy Drosera gibsonii od Katky Braunové.
Foto: Katka Braunová
O kvetoucí láčkovice nebyla nouze! Foto: Katka Braunová
I neznámý oříšek může udělat velkou parádu. Foto: Katka Braunová
Část expozice věnovaná láčkovkám.
Foto: Katka Braunová
Zátiší z Ludových tilandsií, aneb „jiný hustý kytky“ v praxi. Foto: Katka Braunová
Kvetoucí Roridula gorgonias od Katky Braunové.
Foto: Katka Braunová
Pinguicula 'Florian' od Katky Braunové.
Foto: Katka Braunová
Katčiny kameny s tučnicemi.
Foto: Katka Braunová