Výstava 2015: Jdeme rozdělovat

datum:
2015-06-09
autor:
Patrik Hudec

Všechny platby týkající se letošní Výstavy jsou proplaceny a zaúčtovány, takže zbývá jako každý rok už jen rozdělit mezi vystavovatele polovinu ze zisku.

Letošní ročník byl z pohledu návštěvnosti vskutku výjimečný a zdaleka nejlepší od roku 2006. Na vstupném jsme letos vybrali 60 105 Kč (tedy dvakrát tolik co loni), z čehož jsme odvedli Botanické zahradě Na Slupi 35% podíl. Za pronájem stolů jsme od prodejců vybrali 7 100 Kč, ze kterých jsme uhradili Zahradě pronájem skleníku Darwinianě pro účely Výstavy ve výši 5 000 Kč. Letos jsme neměli žádné větší jednorázové výdaje (vstupenky, NeverTear fólie i banner jsme kupovali loni), takže zbyly pouze klasické výdaje za spotřební materiál a nezbytné propriety (kůra, pytle, stínovky, propisky, kelímky, tácky, připínáčky, ubrousky, toaletní papír, atd.) a základní občerstvení pro pomocníky a prodejce (především balíky vod, pečivo a hlavně nezbytná káva na celý den) – to vše v úhrnu za 7 709 Kč. Rašelinu do expozice – 4 pytle po 250 litrech – nám opět velice ochotně darovala firma Rašelina, a.s, za což jí ještě jednou dodatečně jménem našeho spolku děkuji.

Celkové příjmy činily 67 205 Kč a výdaje 33 746 Kč, což znamená hrubý zisk 33 459 Kč. Detailní rozpis všech položek z níže uvedené tabulky viz Účetnictví: vše o platbách.

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2015
Vstupné celkem 60 105 Kč
Pronájem stolů prodejcům 7 100 Kč
Celkem příjmy 67 205 Kč
Smluvní podíl BZ UK (35 % ze vstupného) 21 037 Kč
Pronájem skleníku Darwinianě 5 000 Kč
Spotřební materiál (pytle, tácky, kůra, stínovky,…) a základní občerstvení (vody, pečivo,…) 7 709 Kč
Celkem výdaje 33 746 Kč
HRUBÝ ZISK 33 459 Kč

Jako každý rok rozdělí Darwiniana polovinu z hrubého zisku mezi vystavovatele jako malou kompenzaci. Letos si dvanáct vystavovatelů rozdělí 16 729 korun, což při 353 květnících dává cca 47,4 Kč na každý vystavený květník. Takže poměrně zajímavá částka.

Pěstitel # kytek Rozdělená částka1)Způsob vypořádání
Bartoň Pavel 84 3 981 Kč Na členství 2016 za 250 Kč, zbytek proplacen
Braunová Katka 38 1 801 Kč Na členství 2016 za 150 Kč, zbytek proplacen
Havrda Jiří 22 1 043 Kč Proplaceno
Hudec Patrik 26 1 232 Kč Na členství 2016 za 150 Kč, zbytek proplacen
Kouba Michal 90 4 265 Kč Na členství 2016 za 250 Kč, zbytek proplacen
Kracík Rosťa 43 2 038 Kč Na členství 2016 za 250 Kč, zbytek proplacen
Prokopec Michal 10 474 Kč Proplaceno
manželé Rubešovi 4 190 Kč Darováno Darwinianě
Soukup Miroslav 1 47 Kč Proplaceno
Švarc David 8 379 Kč Darováno Darwinianě
Verdyck Ludo 14 663 Kč Na členství 2016 za 250 Kč, zbytek proplacen
Žabka Michal 13 616 Kč Proplaceno
Celkem 353 16 729 Kč
BZ PřF UK – Kolář Petr 1
PřF UK – Šonka Josef 13
Celkem 367 16 729 Kč

V konečném výsledku letošní Výstava skončila pro Darwinianu čistým ziskem 16 730 Kč, tj. o 13 760 Kč více než loni.

Prosím všechny vystavovatele, aby se ozvali na e-mail Darwiniany, jak chtějí se svým podílem naložit. Možností je několik:

  • částku vám můžeme poslat na bankovní účet, příp. vyplatit hotově při nějakém osobním setkání;
  • o tuto částku si můžete snížit nějakou plánovanou platbu, např. za členství na příští rok, za objednávku z Obchodu,…
  • případně peníze darovat Darwinianě;
  • anebo cokoli dalšího vás napadne.

Určitě neváhejte se o své peníze přihlásit, byť by šlo jen o několik málo květináčů. Jedná se o váš podíl a jednu z mála možností, kterak vám Darwiniana může poděkovat za pomoc s letošní Výstavou.


1)
47,39 Kč na květník