Trifid 2017/2

  • ročník 22
  • ISSN 1214-4134
  • počet stran 52
  • redakční uzávěrka 30.04.2018

Adam Veleba

Adamovo ohlédnutí za srpnovou výstavou masožravek ve Vídni, organizovanou společností G. F. P., která sdružuje pěstitele německy mluvících zemí.

Peter Zeller (překlad Vladimír Rudajev)

Autorovi se naskytla příležitost jet autem z Floridy do Georgie, a shlédnout tak dvě přírodní lokality: jednu v Okefenokee a jednu u Atlanty, kde rovněž navštívil tamní botanickou zahradu. O své dojmy se ochotně podělil ve svém článku.

Geoff Mansell (překlad Vladimír Rudajev)

Objev nové láčkovky Nepenthes nebularum se mimo jiné neobejde bez podrobné zmínky o další láčkovce Nepenthes robcantleyi, vyčleněné coby samostatný druh doktorem Martinem Cheekem z Královských botanických zahrad v Kew.

Adam Veleba

Nedávná publikace (Fleischmann 2017) odhaluje, že Drosera longiscapa Debbert byla již dříve popsána jako Drosera curvipes Planch. Pojďme se blížeji podívat na tuto vzácnější rosnatku: na její detailní popis, srovnání s jí podobnými druhy a také na kultivaci.

Richard Nunn, Hans Lambers (překlad Jana Rubešová)

V současné době je vědě známo 52 druhů trpasličích rosnatek. Většina z nich jsou druhy endemické na jihozápadě Západní Austrálie s výjimkou Drosera pygmaea. Trpasličí rosnatky se odlišují od ostatních členů rodu Drosera dvěma způsoby: Jednak se rozmnožují nepohlavně pomocí rozmnožovacích tělísek (gemmů) a během letní dormance chrání rostlinu pevný pupen vytvořený z palistů na bázi každého dospělého listu. Půdy jihozápadní Austrálie jsou velmi chudé na fosfor a trpasličí rosnatky se vyvinuly tak, aby v těchto podmínkách přežily. Cílem tohoto pojednání je načrtnout spojení mezi typem půdy, stářím a hodnotou živin s vývojem druhové pestrosti trpasličích rosnatek.

Robert Hanzlík

V sobotu 12. května jsme uspořádali další společnou akci: Výlet za tučnicí českou (Pinguicula bohemica) spojený s fotografickým workshopem pod taktovkou Kuby Štěpána. Za startovací bod jsme zvolili lokalitu známou pěstitelům pod vžitým názvem Kosiště, a to kvůli managementu, který tam pod vedením AOPK ČR v minulosti Darwiniana několikrát prováděla.

Michal Rubeš

Chytré hlavy si sedly dohromady a přišly s rychlým a levným způsobem, jak si podomácku snadno sestrojit malou meteorologickou stanici, která měří intenzitu osvětlení, teplotu, tlak i relativní vlhkost vzduchu a ještě navíc data posílá na internet, takže k nim můžete přistupovat i vzdáleně. Výsledkem společného snažení je stavebnice DarwiKuk – meteorologická stanice pro pěstitele. Seznamte se!

Stručně o všem důležitém, co se v Darwinianě děje a co jsme si pro vás přichystali: mj. nové fórum, pozvánka na letošní masožravou výstavu v Praze, setkání členů i shrnutí, jak jsme hospodařili v uplynulém roce.

Patrik Hudec

Ještě než přivítáme první návštěvníky patnácté Výstavy masožravek 2018, zavzpomínejme společně na minulý ročník očima jednoho z dlouholetých spoluorganizátorů celé akce.