Trifid 2016/1

  • ročník 21
  • ISSN 1214-4134
  • počet stran 56
  • redakční uzávěrka 30.09.2016

Hiro Shimai (překlad Vladimír Rudajev)

Pinguicula ramosa Miyoshi (Lentibulariaceae) je endemickým druhem Japonska, který je mezi ostatními tučnicemi výjimečný svým větveným pedicelem. Neobvyklý je tento druh také svou ekologií, protože roste na útesech tvořených sopečnými tufy. Přes svou jedinečnost bylo doposud tomuto drobnému a ohroženému druhu věnováno jen velice málo pozornosti dokonce i v samotném Japonsku. Podrobnější popis druhu si pak vyžádal výzkum na lokalitách, studium herbářových položek i přehled literatury. Tento článek je botanickým přehledem o P. ramosa. Zabývá se morfologií rostliny, jejím rozšířením, taxonomií, ekologií, historií, ochranou a dalšími specifickými aspekty.

Michal Kopečný

Autor shrnuje průběh třetího ročníku šlechtitelského workshopu v Horákově u Brna ve skleníku Sarracenia.cz u manželů Srbových. Akce se konala na konci dubna 2016 a zájemci se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Mirek Srba zavzpomínal na své pěstitelské začátky, na pořadu dne ale byla také odbornější témata včetně křížení a příjemné setkání završilo opylování v praxi.

Jiří Vítek

V úvodní části této vícedílné série pan doktor Vítek slíbil, že se v závěru bude podrobněji zabývat úlohou symbiózy v evoluci. Aby tak ale mohl učinit, je potřeba se nejprve podívat na obecnou roli symbiózy v evoluci, na principu Baldwinova efektu, a následně probrat vybrané symbiózy, které sehrály zásadní roli v evoluci života na naší planetě. Tato první část tak představuje nezbytný informační úvod k vyvrcholení celého pojednání.

Jakub Štěpán

Na území České republiky se přirozeně vyskytují tři druhy rosnatek a jeden kříženec. Rosnatka prostřední (Drosera intermedia) je z našich rosnatek tou nejvzácnější. Ubývání vhodných biotopů ji dostalo na seznam kriticky ohrožených druhů ČR. Kuba nashromáždil poměrně velké množství současných i historických záznamů o nálezech rosnatky prostřední na našem území a podle nich pak řadu lokalit osobně prozkoumal. Pojďme se společně s ním podívat blížeji na současné rozšíření v české přírodě.

Jakub Štěpán

Darwiniana není jen spolkem pěstitelů masožravých rostlin, ale také jiných botanických kuriozit. A orchideje mezi nimi bezesporu mají výsostné postavení. Kuba se při svých toulkách za krásami přírody neváhá vydat mimo naše končiny a tentokrát nás vezme až do národního parku Gargano na východní pobřeží Itálie. A jak již název příspěvku napověděl, naším cílem bude čeleď vstavačovitých, na jejíž výskyt je oblast Středozemí obecně bohatá. Druhová pestrost Gargana je široká a určitě stojí za návštěvu.