Řízkování láčkovek

Některé láčkovky rostou pomalu a jediné, kdy se dostaneme k jejich případnému řízkování je, když nám v rámci jedné rostliny udělají až zbytečně moc oddenků. Pak jsou tu naopak rychle rostoucí druhy, jako například Nepenthes ventricosa a většina jejích kříženců. Pravidla pro řízkování u nich však platí naprosto stejná.

Při řízkování bychom měli pracovat co nejsterilněji, tedy mít čisté nůžky, nůž a všechny další nástroje, které budeme používat. Níže jsou uvedená tři videa v anglickém jazyce, všechny nám názorně ukazují, jak si počínat.

Pro novou rostlinu děláme řízek ne menší než se dvěma listy a ne zbytečně větší než 4 listy. Na prvním videu, které je z profesionální pěstírny vidíme řízkování na 3 listy.

Láčkovky mají spící růstové pupeny vždy na stonku kousek nad listem. To je náš budoucí růstový bod, který doufáme, že se aktivuje. Při řezu, jak vidíme na prvním videu, se snažíme zastřihovat nebo seřezávat stonek hodně šikmo, abychom získali co největší místo, odkud může budoucí rostlina pustit kořeny.

Spodní list většinou zcela odstřihneme nebo z něj ponecháme opravdu minimum, půjde do vody nebo substrátu a hrozí možnost vniknutí houbové choroby. Ostatní listy zkrátíme minimálně na polovinu. Nadbytečný stonek nad nejvyšším listem také odstraníme.

Jednou z možností, co udělat s takto upraveným řízkem je zasazení do sušeného rašeliníku. V tomto případě obalíme náš řízek sušeným rašeliníkem, hustě, ale opatrně, abychom řízek nepoškodili. Můžeme použít i některý z práškových nebo gelových stimulátorů růstu / zakořeňování, nicméně podle zkušeností Patrika Hudce se může stát, že nový řízek praskne a poškodí se. Další možností je kořenění v čistém perlitu. A někdo dává přednost přímo substrátu pro láčkovky.

Řízky můžeme sázet jednotlivě nebo po víc kusech, ale je určitě třeba dbát, aby nebyly blízko u sebe, když nám prokoření skrz sebe navzájem, můžeme při rozsazování poškodit kořeny a řízky zahubit.

Na druhém videu vidíme podobný postup, jen je stonek řezán / stříhán rovně a po vytvoření řízku je stonek naříznut skrz. V domácích podmínkách neuškodí, když řízek uzavřeme do zip sáčku, kvůli vyšší vlhkosti, ale je třeba občas sáček vyvětrat. Ve skleníku to až tolik potřeba není. Podobně samozřejmě poslouží třeba i paludarium, terrarium, …

Kořenění může trvat několik týdnů až měsíců, je třeba trpělivosti. Záleží od druhu láčkovky, stejně jako od štěstí i našich podmínek a vzdušné vlhkosti.

V posledním videu se postup liší v kořenění, které se odehrává ve vodě, a stonek není naříznut, ani seříznut hodně šikmo, jen je naříznuta a odtažena ve spodní části borka.

Je na každém, kterou z uvedených metod si vybere, zda bude kořenit se stimulátorem, bez něj, v sáčku a zda bude řezat na 2, 3 nebo 4 listy. To nejpodstatnější je vždy co nejčistší prostředí a trpělivost.

Robert Hanzlík 2020-03-27