Drosera prolifera

PROJEKT POZASTAVEN

jana-rubesova.jpg Vedoucí experimentu: Jana Rubešová

Jmenuji se Jana Rubešová a dovoluji se Vám zde představit jako koordinátor projektu Drosera prolifera. První masožravku jsem objevila u přítele a nyní i manžela Michala Rubeše, kterému jsem poté sbírku mírně rozšířila. To bylo asi před devíti lety. Brzy jsme se také stali členy Darwiniany. Momentálně jsem členkou Správní rady.

Naše podmínky pěstování jsou spíše nevyhovující, vzhledem ke špatným světelným podmínkám jsme odkázáni na umělé osvětlení a možná i to vedlo k mojí příchylnosti k australským stínomilným pralesním rosnatkám. Pokusy s jejich pěstováním děláme asi šest let a sledujeme extrémy přežití. Mnohokrát mě již překvapily a fascinovaly, nikdy nezklamaly. Připojte se k tomuto projektu a dejte prostor svému objevitelskému já. Kontaktujte mě na jana@termiter.cz.

Za namnožení kultur v rámci projektu JNN odpovídá Michal Kouba. S případnými dotazy je možné se obrátit přímo na jeho e-mail labflytrap@gmail.com.

Prvá fáze září 2008 – duben 2009: namnožení rostlin v in vitro kultuře.
První pasáž rostlinek na médium, které podpoří namnožení rostlin, byla provedena v září 2008.

Drosera prolifera proliferuje velmi ochotně a vše je podpořeno kombinací hormonů KINETINU a IBA.

Závěrečná posáž proběhne v prosinci na médium prosté hormonů.

Fotografie z průběhu aklimatizace z 21. 3. 2009

Zde jsou vzorové tabulky, které si vedoucí experimentu upraví podle svých možností a podmínek.

Kultivace rostlin v různých substrátech. Kombinace rašeliny + křemičitého písku a perlitu.

Drosera prolifera
Počet rostlin ….ks
Délka listu Počet listů Délka a mohutnost kořenového systému Úhyn rostliny Celkový stav rostliny
Hodnocení 1–10
Rašelina (původ) x/y x/y x/y
Rašelina + křemičitý písek 2 : 1 x/y x/y x/y
Rašelina + křemičitý písek 1 : 1 x/y x/y x/y
Rašelina + perlit 2 : 1 x/y x/y x/y
Rašelina + perlit 1 : 1 x/y x/y x/y
Rašelina + křemičitý písek + perlit 1 : 1 : 1 x/y x/y x/y

Koncentrované kombinované hnojivo Hydroponex
Rašelina + křemičitý písek + perlit 1 : 1 : 1

Drosera prolifera Délka listu Počet listů Délka a mohutnost kořenového systému Úhyn rostliny Celkový stav rostliny
Hodnocení 1–10
0,05 g/l Hydroponex x/y x/y x/y
0,10 g/l Hydroponex x/y x/y x/y
0,40 g/l Hydroponex x/y x/y x/y
0,80 g/l Hydroponex x/y x/y x/y

Nejvyšší dosažené denní teploty v průběhu kultivace
Rašelina + křemičitý písek + perlit 1 : 1 : 1

Drosera prolifera Délka listu Počet listů Délka a mohutnost kořenového systému Úhyn rostliny Celkový stav rostliny
Hodnocení 1–10
15 °C
20 °C
25 °C
30 °C

Rašelina + křemičitý písek + perlit 1 : 1 : 1

Drosera prolifera Délka listu Počet listů Délka a mohutnost kořenového systému Úhyn rostliny Celkový stav rostliny
Hodnocení 1–10
Demineralizovaná voda
Dešťovka
Voda z vodovodu
Demineralizovaná voda + voda z vodovodu 3 : 1

Rašelina + křemičitý písek + perlit 1 : 1 : 1

Drosera prolifera Relativní vlhkost
měřená v 7, 12 a 20 hod
(průměr po týdnech)
Délka listu Počet listů Délka a mohutnost kořenového systému Úhyn rostliny Celkový stav rostliny
Hodnocení 1–10
Uzavřená nádoba
Polouzavřená nádoba