Zobrazení naměřených hodnot

Naměřené hodnoty jsou uložené na serveru Darwiniany pod MAC adresou vašeho DarwiKuku. Je možné je stáhnout, případně k nim přistupovat například pomocí Google tabulek, ale je tu i možnost přímého zobrazení.

Výhoda je, že níže vytvořené odkazy si můžete rovnou přidat do záložek třeba vašeho telefonu a mít tak k naměřeným hodnotám okamžitý přístup.

Chcete rovnou grafy? Stačí do internetového prohlížeče vložit adresu ve formátu:

https://www.darwiniana.cz/darwinator/graph.php?mac={MAC adresa vašeho DarwiKuku}

Například tohle je můj DarwiKuk: https://www.darwiniana.cz/darwinator/graph.php?mac=6001945D38FA

Tabulku posledních naměřených hodnot si můžete nechat zobrazit podobným způsobem:

https://www.darwiniana.cz/darwinator/view-data.php?mac={MAC adresa vašeho DarwiKuku}

Tohle je tabulka posledních hodnot mého DarwiKuka: https://www.darwiniana.cz/darwinator/view-data.php?mac=6001945D38FA

Pokud připojíte &vse, zobrazí se všechny hodnoty za poslední týden: https://www.darwiniana.cz/darwinator/view-data.php?mac=6001945D38FA&vse

A pokud chcete obojí, použijte tento odkaz:

https://www.darwiniana.cz/darwinator/graph_si.php?mac={MAC adresa vašeho DarwiKuku}