Stažení naměřených hodnot

DarwiKuk odesílá data na server Darwiniany, kde se ukládají v databázi. Každý má svoje jedinečné číslo (MAC adresu), pod kterým se hlásí. Tohle číslo jste si jistě opsali když jste jej uváděli do provozu. Pokud ne, lze jej zjistit například z výpisu připojených zařízení vašeho WiFi routeru. Ale to už bude vyžadovat hlubší znalosti, takže pokud nevíte o čem je řeč, obraťte se na někoho této problematiky znalého.

Na serveru Darwiniany se data z vašeho DarwiKuku ukládají jen jeden měsíc. Starší data se automaticky mažou. Uvidíme, kolik nám budou data z vašich zařízení zabírat místa, podle toho dobu ukládání můžeme změnit.

Pro stáhnutí naměřených dat v CSV formátu použijte tento formulář:

Data v CSV formátu můžete otevřít v kterémkoliv programu pro práci s tabulkami typu Excel.

Data mohou vypadat nějak takto:

"2018-11-06 16:06:35","25,66","36,46","968,41",75,"0",-61
"2018-11-06 16:11:31","25,19","37,16","968,48",60,"2",-71
"2018-11-06 16:15:50","25,42","37,54","968,46",445,"1",-36
"2018-11-06 16:20:36","25,54","37,23","968,33",451,"0",-42

Každý řádek je jeden záznam, každá hodnota je uzavřená v uvozovkách v tomto pořadí:

  • datum a čas záznamu
  • teplota ve °C
  • relativní vzdušná vlhkost v %
  • tlak v hPa nepřepočtený na hladinu moře
  • intenzita osvětlení v lx
  • zamokření půdy - nemá jednotku, jedná se o číslo mezi 0 a 1023. Čím vyšší hodnota, tím sušší půda.
  • RSSI v dB, tedy síla WiFi signálu. Čím nižší číslo, tím lepší. Pozor, hodnoty jsou záporné, takže signál -34 je silnější než -96!

Použité čidlo je poměrně přesné a měří tlak v hPa. Ten tlak je ovšem absolutní v místě měření a nebude se shodovat s tím, co uvidíte večer v televizi v Počasí přes Zprávami. Správně byste si ho měli přepočíst na hladinu moře podle své nadmořské výšky.

Zjednodušeně to funguje tak, že na 8 metrů výšky připadá přibližně 1 hPa. Tedy zjistěte si svou nadmořskou výšku, vydělte ji osmi a výsledek přičtěte k naměřené hodnotě.