Uvedení do provozu

DarwiKuk bude komunikovat přes WiFi, takže v místě, kde chcete monitorovat pěstební podmínky, musíte mít WiFi signál.

Ovládací část (to je ta černá) dejte někam stranou, ať se na ní nedostane voda. Sondu (ta bílá se špejlí) zapíchněte do místa, které chcete sledovat, zhruba do výšky rostlin. Na vrchní části sondy je malý obdélník, který musí zůstat odkrytý. Tam je čidlo osvětlení. Na spodní straně je malý kovový hranolek, který také musí zůstat odkrytý. Tam je čidlo teploty, vlhkosti a tlaku.

Při zalévání a rosení se prosím snažte čidlu vyhnout. Nějaká ta vlhkost snad nebude vadit, ale to ukáže praxe. To nejhorší, co se může stát, je, že něco z toho odejde. Vzhledem k použitému napětí 3,3V a 5V nehrozí žádný úraz.

Pokud DarwiKuk ještě nezná vaší WiFi, tak po zapnutí se na něm rozsvítí modrá LED. To znamená, že očekává zadání přihlašovacích údajů do vaší WiFi.

Vezměte váš vychytralý telefon, tablet nebo počítač a zobrazte seznam dostupných WiFi sítí. Měli byste vidět dostupnou síť DarwiKuk. Na tu se připojte. Může se stát, že váš telefon nebo počítač nahlásí, že na této síti není dostupný internet a jestli se opravdu chcete připojit. Ano, chcete se připojit.

Pak si otevřete webový prohlížeč a do něj napište adresu 10.10.10.10.

Načte se vám stránka s nastavením WiFi vašeho zařízení.

Klepněte na Configure WiFi

Zde se objeví seznam všech WiFi sítí, které váš DarwiKuk vidí. Klepněte na tu vaši.

V horním políčku se objeví její název a vy do spodního políčka napíšete heslo. Pak klepněte na Save.

Tato stránka říká, že DarwiKuk se teď pokusí přihlásit na vaši WiFi.

Pokud se mu to podaří, odešle první naměřená data na server a zhasne modrou LEDku.

Jestliže LEDka do minuty nezhasne, možná jste zadali špatné heslo do vaší WiFi. Zkuste se znovu připojit a opakujte tento postup.

Z tabulky si opište a dobře schovejte to dlouhé číslo v sloupci MAC, které odpovídá času prvního spuštění DarwiKuku. Bude se nám hodit pro čtení dat. Později ho můžete najít třeba ve výpisu připojených zařízení vašeho routeru, nebo se obraťte na naší podporu.