Upozornění na e-mail

DarwiKuk také umožňuje nechat si posílat na e-mail upozornění, pokud některá sledovaná veličina překročí vámi nastavené meze. Například na čidle ve skleníku si nastavíte, že vám má poslat upozornění ve chvíli, kdy teplota klesne pod 5 °C. U vitríny si necháte poslat upozornění, že vlhkost vystoupila na 90 %, takže je třeba trochu větrat, a tak dále.

Obsluha je poměrně jednoduchá. Stačí se jen přihlásit MAC adresou (to je to dlouhé číslo, které potřebujete pro stažení údajů) a e-mailovou adresou, na kterou chcete nechat posílat upozornění.

Vyberte si typ hodnoty ze seznamu, zvolte alespoň jednu z hranic (celočíselně) a uložte. Varování přijde pouze za předpokladu, že naměřená hodnota bude mimo rozsah, nikoliv při dosažení mezní hranice. Varování pro překročení každé měřené veličiny se posílá zvlášť, i kdyby došlo k současnému překročení více z nich. Varování se odešle maximálně 1× denně, pokud problém pomine, odešle se informace o ukončení problémového stavu. Nastane-li nový problém téhož druhu, jaký už předtím pominul, je brán jako nový a je opět odesláno nové varování. Pokud nastane extrém a bude překročena opačná mez než předtím, odešle se další varování i v rámci daného dne.

Někteří z vás mají více DarwiKuků, proto je možné si každý pojmenovat, takže v e-mailu hned poznáte, o který se jedná.