Výstava 2020: Jdeme rozdělovat

datum:
2020-09-16
autor:
Patrik Hudec

Po loňském šestnáctém ročníku tradiční výstavy masožravek, kterou jsme završili Euroburzou masožravých rostlin – European Exchange and Exhibition (zkráceně EEE), jsme letos počítali s návratem do zaběhaných kolejí. Nicméně veškerá naše očekávaní vzala v březnu za své a až do poslední chvíle jsme byli na vážkách, zda je smysluplné akci pořádat. A zda ji v atmosféře obav z koronaviru, povinnosti nosit roušky v uzavřených prostorech a omezení na počet návštěvníků budeme vůbec schopni uspořádat / a mít co vystavovat. Vlastně i prodávat. Oproti předešlým ročníkům se počet prodejců mj. i kvůli pandemii zúžil jen na tři. Navíc Pražská muzejní noc, jíž jsme v posledních letech součástí, přeložila termín konání na podzim. A následně definitivně ročník 2020 zcela odpískali.

Jak se však naštěstí ukázalo, naše obavy byly zcela liché. Členská základna se opět pevně semkla, pomahači i vystavovatelé ze sebe vydali jako vždy maximum a hlad lidí po společenských akcích po dvouměsíční karanténě byl obrovský. Nutno jedním dechem dodat, že takřka polovinu všech exponátů poskytl jediný pěstitel. Zdeněk Abrahám prostě na deset dní přestěhoval svůj skleník do Prahy. Počet vystavených exponátů ve výsledku pokořil i loňský rekord z EEE a poprvé v historii se v expozici sešlo více než 700 výpěstků.

Výstava proběhla standardně o druhém a třetím červnovém víkendu, tj. od pátku 12. června do následující neděle 21. června. Výši vstupného jsme nikterak neupravovali a i pro letošek ponechali základní vstupné na 40 Kč, studenti a důchodci za 20 Kč a rodiny po 80 Kč. Už v pátek nás zaskočil velký zájem a odpoledne jsme na počtu prodaných vstupenek tušili, že návštěvnost bude enormní. Finální večerní sčítání ale předčilo i ty nejoptimističtější odhady a zastavili jsme na čísle, které si ničím nezadalo s těmi nejsilnějšími víkendovými dny. Vůbec poprvé jsme s přehledem ve všední den na vstupném vybrali pětimístnou sumu a stanovili nový rekord. Namísto obávaného propadáku se začala jasně rýsovat nejlepší výstava vůbec. Po nejlepším pátku přišla rekordní sobota, která navíc (s výjimkou EEE) stanovila nový rekord 16 060 Kč na vybraném vstupném za jeden den. A to poslední tři hodiny vydatně pršelo a přehnalo se několik silných bouřek. V nastoleném tempu jsme pokračovali i po zbytek výstavy a každý další den byl sám o sobě v historickém srovnání nejlepší. Nejlepší neděle, pondělí, úterý,… Pravda, počasí nám přálo a teploty byly i ve skleníku rozumné.

Druhý pátek bývá zpravidla z pohledu návštěvnosti silnější. Tentokráte jsme sice první pátek nepřekonali, no pokořit magickou hranici 10 000 Kč se opět podařilo. Ani druhému víkendu rozhodně nebylo co vytknout. Na rozdíl od předešlého týdne nepršelo a na návštěvnosti to bylo znát. V sobotu jsme ještě malinko vylepšili absolutní rekord na 16 200 Kč a celou výstavu uzavřeli nejlepší nedělí (13 960 Kč).

Z výše uvedeného je zřejmé, že 17. ročník byl z pohledu návštěvnosti vskutku výjimečný a jen těžko se s ním budeme do budoucna srovnávat. Na druhou stranu – zásadní roli zde sehrála pandemie COVID-19, takže o opakování popravdě nikdo z nás ani nestojí a budeme rádi, když se vše vrátí do standardnějších kolejí. Vybrané vstupné dokonce předčilo i oba ročníky EEE (2005 a 2019) a zastavilo se na 112 080 Kč.

Botanické zahradě PřF UK Na Slupi jsme podle smlouvy odvedli stejně jako v předešlých letech 35% podíl, tedy 39 228 Kč, a dále 5 000 Kč za pronájem horního skleníku. Od prodejců jsme inkasovali za prodejní plochu 4 000 Kč. Provozní náklady byly standardní. Letos jsme nemuseli výrazněji investovat do propagace, ani jsme neměli – snad až s výjimkou netkaných textilií, které loni padly za oběť EEE – větší mimořádné výdaje: typicky za bannery, stínovky, vstupenky apod. Vše nám zbylo z předešlých ročníků. Takže klasický návoz rašeliny, mulčovací kůry a písku, spotřební materiál a nezbytné propriety (plakáty, vázací dráty, „droserátor“, psací potřeby, nalepovací číslice na banner, lepicí pásky atd.), drogistické zboží a nezbytné základní občerstvení pro pomocníky (především balíky vod, káva, pečivo apod.)

Příjmy činily 116 080 Kč a celkové výdaje 59 261 Kč, což znamená hrubý zisk 56 819 Kč. Detailní rozpis všech položek z níže uvedené tabulky viz Účetnictví: vše o platbách.

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2020
Vstupné celkem 112 080 Kč
Pronájem stolů prodejcům 4 000 Kč
Celkem příjmy 116 080 Kč
Smluvní podíl BZ UK (35 % ze vstupného) 39 228 Kč
Pronájem skleníku Darwinianě 5 000 Kč
Spotřební materiál (rašelina, písek, kůra, plakáty,…), drogistické zboží a základní občerstvení (vody, káva,…) 14 762 Kč
Droserátor 271 Kč
Celkem výdaj 59 261 Kč
HRUBÝ ZISK 56 819 Kč

Výstava skončila pro Darwinianu hrubým ziskem 56 819 Kč. Tradičně si polovinu z této částky mezi sebe rozdělují vystavovatelé jako výraz poděkování. A samozřejmě ani letos nebudeme dělat výjimku. Na částce 28 410 Kč to dělá velice krásných téměř čtyřicet korun za vystavený květník. Štěstí přeje připraveným.

Pěstitel # kytek Rozdělená částka1)Způsob vypořádání
Abrahám Zdeněk 310 11 950 KčNa členství 2021 (ID 8805 a 8806), zbytek proplacen (ID 8807)
Aubrechtová Markéta 110 4 240 KčProplaceno (ID 8808)
Bartoň Pavel 76 2 930 KčNa členství 2021 pro sebe a Petra Bartoně (ID 8787–8789), zbytek proplacen (ID 8790)
Braunová Katka 28 1 079 KčNa členství 2021 (ID 8802 a 8803), zbytek proplacen (ID 8804)
Hájek Adámek 2 77 KčDarováno na základě e-mailu (ID 8829–8830)
Havrda Jiří 19 732 KčProplaceno (ID 8791)
Hudec Patrik 36 1 388 KčNa členství 2021 (ID 8796 a 8797), zbytek proplacen (ID 8798)
Kracík Rosťa 1 39 KčProplaceno (ID 8792)
Kouba Michal 92 3 546 KčNa členství 2021 pro sebe a Honzu Koubu (ID 8809–8811), zbytek proplacen (ID 8812)
manželé Rubešovi 5 193 KčDarováno (ID 8822–8823)
Straka Borek 22 848 KčNa členství 2021 (ID 8799 a 8800), zbytek proplacen (ID 8801)
Verdyck Ludo 26 1 002 KčProplaceno (ID 8826)
Zoun Martin 3 116 Kč
Žabka Michal 7 270 KčNa členství 2021 (ID 8793 a 8794), zbytek proplacen (ID 8795)
Celkem 737 28 410 Kč

Všem vystavovatelům, pomocníkům a spoluorganizátorům patří velké díky za veškerou podporu. V konečném výsledku Výstava skončila pro Darwinianu čistým ziskem 28 409 Kč. Další příjem utržil náš spolek z prodaných triček a tílek, brožur, tašek, placek, semínek a dalšího zboží.


1)
38,55 Kč na květník