Výstava 2016: Jdeme rozdělovat

datum:
2016-07-16
autor:
Patrik Hudec

Všechny finanční transakce týkající se letošní Výstavy jsou řádně proplaceny a zaúčtovány, takže už jen zbývá jako každý rok rozdělit mezi vystavovatele polovinu ze zisku jako výraz poděkování za zapůjčení rostlin do expozice a kompenzaci nákladů.

Letošní ročník úspěšně navázal na z pohledu návštěvnosti výjimečný rok 2015. Na vstupném jsme vybrali 58 290 Kč, tedy jen o zhruba osmnáct set méně než loni, z čehož jsme odvedli Botanické zahradě Na Slupi 35% podíl. Za pronájem stolů jsme od prodejců vybrali 5 400 Kč, ze kterých jsme uhradili Zahradě pronájem skleníku pro účely Výstavy ve výši 5 000 Kč. Vedle klasických výdajů za spotřební materiál a nezbytné propriety (rašelinu, křemičitý písek, kůru, pytle na vany, kelímky, tácky, igelitové tašky, toaletní papír, nalepovací číslice, atd.) a základní občerstvení pro pomocníky a prodejce (především balíky vod, pečivo a kávu), jsme měli také některé jednorázové náklady. Za všechny jmenujme v prvé řadě pořízení náhradního toneru do tiskárny a zaplacení propagační reklamy na sociální síti Facebook. Suma sumárum 14 593 Kč.

Celkové příjmy činily 63 690 Kč a výdaje 39 995 Kč, což znamená hrubý zisk 23 695 Kč. Detailní rozpis všech položek z níže uvedené tabulky viz Účetnictví: vše o platbách.

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2016
Vstupné celkem 58 290 Kč
Pronájem stolů prodejcům 5 400 Kč
Celkem příjmy 63 690 Kč
Smluvní podíl BZ UK (35 % ze vstupného) 20 402 Kč
Pronájem skleníku Darwinianě 5 000 Kč
Spotřební materiál (toner, rašelina, písek, kůra,…) a základní občerstvení (vody, pečivo,…) 13 383 Kč
Reklama na sociální síti Facebook 1 210 Kč
Celkem výdaje 39 995 Kč
HRUBÝ ZISK 23 695 Kč

Jak již bylo řečeno výše, polovina z této částky náleží vystavovatelům. A stejně jako loni, také letos si ji rozdělí celkem dvanáct vystavovatelů, což při 374 květnících dává cca 31,7 Kč na každý vystavený květník.

Pěstitel # kytek Rozdělená částka1)Způsob vypořádání
Bartoň Pavel 98 3 104 Kč Na členství 2017 za 250 Kč a za 150 Kč pro Petra Bartoně, zbytek proplacen
Braunová Katka 40 1 267 Kč Na členství 2017 za 150 Kč, zbytek proplacen
Havrda Jiří 23 729 Kč Na členství 2017 za 150 Kč, zbytek proplacen
Hudec Patrik 27 855 Kč Na členství 2017 za 150 Kč, zbytek proplacen
Kouba Michal 93 2 946 Kč Na členství 2017 za 250 Kč a za 150 Kč pro Jana Koubu, zbytek proplacen
Kracík Rosťa 50 1 584 Kč Na členství 2017 za 250 Kč, zbytek proplacen
Petras Milan 1 32 Kč Na členství 2016 za 150 Kč
Prokopec Michal 17 539 Kč Proplaceno
manželé Rubešovi 9 285 Kč Darováno Darwinianě
Švarc David 6 190 Kč Darováno Darwinianě
Verdyck Ludo 6 190 Kč Na členství 2016
Zoun Martin 4 127 Kč Proplaceno
Celkem 374 11 848 Kč
BZ PřF UK: Kolář Petr 4
PřF UK: Šonka Josef 17
Celkem 395 11 848 Kč

V konečném výsledku letošní Výstava skončila pro Darwinianu čistým ziskem 11 847, tj. o necelých pět tisíc korun méně než loni.

Prosím všechny vystavovatele, aby se ozvali na e-mail Darwiniany, jak chtějí se svým podílem naložit. Možností je několik:

  • částku vám můžeme poslat na bankovní účet, příp. vyplatit hotově při nějakém osobním setkání;
  • o tuto částku si můžete snížit nějakou plánovanou platbu, např. za členství na příští rok, za objednávku z Obchodu,…
  • případně peníze darovat Darwinianě;
  • anebo cokoli dalšího vás napadne.

Určitě neváhejte se o své peníze přihlásit, byť by šlo jen o několik málo květináčů. Jedná se o váš podíl a jednu z mála možností, kterak vám Darwiniana může poděkovat za pomoc s letošní Výstavou.


1)
31,68 Kč na květník