Nezapomeňte zaplatit členské příspěvky (předplatné) na rok 2014

Milí členové Darwiniany a předplatitelé Trifida.

Uzávěrka prvního letošního čísla Trifida klepe na dveře, a proto vás prosím, abyste co nejdříve uhradili příspěvky / předplatné, pokud jste tak stále neučinili.
Až půjde časopis do tisku, zanikne členství těm, kteří do té doby neuhradí příspěvky na rok 2014. Samozřejmě zaplatit můžete i později a stát se opět členem, ovšem vystavujete se riziku, že na vás už nevyzbyde Trifid v papírové podobně. Jeho náklad totiž s ohledem na cenu objednáváme opravdu jen s malou rezervou.

Výše členských příspěvků i předplatného zůstává beze změny. Členské příspěvky se vztahují vždy na celý kalendářní rok a činí 400 Kč. Členové věkem do 16 let a důchodci platí polovinu, tj. 200 Kč. Členství bez papírového Trifida stále vychází na 150 Kč (přístup k elektronické verzi ve formátu PDF zůstává). Toto členství je jinak zcela plnohodnotné se všemi ostatními výhodami pro členy.

  1. Požadovanou částku složte na transparentní účet Darwiniany č. 2900058987/2010 u Fio banky, ať už převodem či zaplacením na pobočce, případně převodem na účet poštovní poukázkou (nikdy však na adresu pokladníka či sídla Darwiniany!). Jako variabilní symbol pro snazší identifikaci použijte prosím ve všech vyjmenovaných případech své členské číslo, viz Seznam členů.
  2. Zájemce ze Slovenska bych požádal složit v eurech ekvivalentní obnos na účet č. 2900058987/8330 u slovenské Fio banky.

Rovněž máte možnost si Trifida předplatit, aniž byste museli být členy společnosti – nemůžete pak ale pochopitelně čerpat členské výhody. Cena je 100 Kč za každé číslo, tedy 400 Kč za celý ročník 2014. Způsob placení je identický jako v předchozím případě, variabilní symbol vám jednou přidělený v minulosti zůstává stále v platnosti. Připomínám, že u bývalých členů je to jejich původní členské číslo.

Do poznámky, prosím, vždy uveďte, zda platíte členství či předplatné. Děkuji.

V případě jakýchkoli nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na info@darwiniana.cz, příp. telefonicky na (+420) 724 715 717.