Vzájemná výměna časopisů

Darwiniana recipročně vyměňuje Trifid s některými zahraničními masožravkářskými společnostmi. Celý ročník zasíláme kompletní až po vydání posledního čísla, abychom šetřili náklady na poštovné a balné. Obdržené výtisky jdou do knihovny, kde jsou členům k dispozici.

Aktuálně v rámci této výměny dostáváme: