Trifid 2015/2

  • ročník 20
  • ISSN 1214-4134
  • počet stran 52
  • redakční uzávěrka 15.12.2015

Adam Veleba

V roce 2012 se její fotky čistě náhodou objevily na Facebooku, tehdy však zůstala ještě bez povšimnutí. O rok později si jí všiml nadšenec do masožravek a upozornil na ni odborníky. V listopadu 213 a v půli června 2014 se P. M. Gonella a F. Rivadavia vydali do Jižní Ameriky a v roce 2015 představili představili široké veřejnosti nový druh rosnatky, co do množství biomasy možná dokonce největší na světě, Drosera magnifica.

Jakub Štěpán

V minulém čísle Kuba přednesl základní informace o naší endemické masožravce, kriticky ohroženém druhu České republiky (C1) tučnici české. V pokračování se podíváme na místa, kde je tato masožravka doma – na její přirozené, ale i umělé lokality. Ještě v nedávné minulosti byla na pokraji vyhynutí, nicméně díky reintrodukcím se podařilo nepříznivý vývoj zvrátit. V závěru článku se proto s autorem článku podíváme blížeji rovněž na problematiku ochrany.

Dieter Kadereit (překlad Vladimír Rudajev)

Shrnutí praktických rad a postřehů k pěstování hlíznatých rosnatek včetně obrazového doprovodu, a to exkluzivně pro Darwinianu. Jak přimět semena hlíznatek ke klíčení? Které druhy vyžadují stratifikaci? U kterých máte vysokou pravděpodobnost na vyklíčení a kde naopak jsou vaše šance zcela mizivé?
Dieterovi ještě jednou velice děkuji za veškerou poskytnutou podporu a zajímavý a přínosný článek.

Thomas Gronemeyer (překlad Alena Koňasová)

Zpráva o úspěšné expedici, aneb jak si každý z pětice účastníků mohl popsat „svůj vlastní“ nový druh láčkovky.

Stewart McPherson (překlad Miloslav Macháček)

Obrovská diverzita a tři druhy láčkovek, kterou jsou toleratnní k suchu: Nepenthes kampotiana, N. kongkandana a N. smilesii. Ano, řeč je o Thajsku. U všech tří jmenovaných druhů najdeme zásobní orgány především ve formě zduřelých, masitých podzemních prýtů.

Jiří Vítek

V předchozích čtyřech pojednání jsme se zabývali fytotelmaty, které představují složité mikroekosystémy, kterých se účastní více než 150 druhů inquilinů, s hustotou až desítky jedinců na jedno fytotelma. Oproti tomu infauna masožravek netvořících fytotelmata je srovnatelně chudší, a to jak na počet druhů, tak i na hustotu jedinců. Nicméně ani malý celkový počet neznamená, že by naše znalosti o jejich biologii byly bohaté. Opak je pravdou a podrobnější znalosti máme jen o velmi omezeném počtu inquilinů.

Jakub Štěpán

Úplně na závěr nám Kuba odhalí nejen řešení fotohádanky z minulého čísla, ale představí také nový rébus.