Trifid 2013/1

  • ročník 18
  • ISSN 1214-4134
  • počet stran 48
  • redakční uzávěrka 28. 2. 2013

Irmgard and Siegfried R. H. Hartmeyer

Srovnávací studie tentakulí rosnatek.

Dan Hordějčuk, Katka Králová, Jarda Neubauer

Pojednání o cestě po Evropě za různými druhy tučnic v přírodě, o kterých jsme psali v minulých číslech. Jeden z autorů se na lokality vrátil po několika letech a popisuje změny, které za tu dobu na lokalitách nastaly.

Jarda Neubauer

Zkušenosti s pěstováním uvedených bublinatek a stručné shrnutí vzájemných rozdílů.

Jiří Vítek

V úvodu článku autor popisuje symbiózu a vztahy mezi dvěma organizmy. Zbytek textu pojednává o vztazích mezi láčkovkami a zvířaty, zvláště pak ptáky a savci.