Trifid 2011/1

Daniel Hordějčuk

Souhrn informací o jedné ze známějších českých lokalit masožravých rostlin. V této národní přírodní památce, kterou najdete v severních Čechách u Máchova jezera, můžete spatřit zástupce všech českých druhů rosnatek, ale také bublinatky a další zajímavé a v mnoha případech ohrožené rostliny. Kromě rostlin jsou v článku zmíněni i někteří tamní živočichové a v neposlední řadě se dozvíte obecné informace o rašeliništi.

Jakub Štěpán

Jistě jsme v některém z minulých Trifidů zaznamenali zmínky o další české lokalitě, o kterou se stará skupinka dobrovolníků. Na louce došlo k některým významným změnám, autor zmiňuje možné důsledky těchto úprav, ale hlavně stav lokality v době jeho návštěvy.

Václav Kubín

Tentokráte kratší článek o putování po Borneu, zato bohatě doplněný fotografiemi. Dozvíte se, co vás může potkat na vrcholcích hor kromě nejrůznějších druhů láčkovek. Ve zbylé části je stručně zmíněn pozvolný přesun až pod nejvyšší horu Bornea. Ale o té až příště…

Adam Veleba

Shrnutí poznatků o pěstování 6 amerických jednotvarých tučnic. Jak se liší ve svých požadavcích, co pro ně může být nebezpečné a nakonec doporučení jednodušeji pěstovatelných druhů.

Adam Veleba

Další knížka z knihovny Darwiniany se představuje. Tentokrát jde o jakýsi atlas druhů, které se vyskytují na území Severní Ameriky. Najdete v ní mnoho užitečných informací, ať už o rostlině a jejím výskytu obecně, nebo o jejím pěstování.

Jiří Vaněk

Tento článek si můžete přečíst především díky náhodě. Při běžném přesazování a rozdělování rostlin se autorovi podařilo u jedné z rostlin přijít o kořeny, a tak se rozhodl ji zkusit rozmnožit co nejvíc. Díky ideálním podmínkám nakonec z listových řízků získal velké množství rostlin a vy máte možnost se dozvědět, jak úspěšně množit tyto australské rosnatky.

Martin Dlouhý

Pokračování vyprávění z 2měsíční stáže ve Švýcarsku. Minulý díl nebyl tak úplně zaměřen na masožravé rostliny, v tomto tomu bude jinak. Autor se vydal na mokřady známé především díky přítomnosti uměle vysazených rostlin Sarracenia purpurea, kterým se na lokalitě daří a v současné době je rozhodně nepřehlédnete. Špirlice však nebyla jedinou nalezenou masožravkou. Kromě běžných rosnatek se po chvilce napínání pátračů ukázali také zástupci druhu Pinguicula vulgaris.

Jarda Neubauer, Mirek Macák, Pepa Malínský

Putování po lokalitách Francie a Španělska s převažujícím výskytem P. longifolia, která v některých případech uměla pořádně překvapit. Dozvíte se, co donutilo autory zastavit auto (a masožravka to nebyla) a jakou endemickou rostlinu můžete najít v Pyrenejích.

A. Lowrie, J. G. Conran

Článek se věnuje rosnatce D. whittakeri a její příbuzné rosnatce D. praefolia. Zmíněna je také změna poddruhu D. whittakeri subsp. aberrans na samostatný druh. V neposlední řadě se článek věnuje popisu nového endemického druhu, D. schmutzii.

A. Lowrie, S Carlquist

Botanický popis rostliny.

Martin Maloušek

Úvod k novému pravidelnému seriálu, ve kterém Vám budeme přinášet zajímavosti ze světa běžnému oku neviditelného. Uvidíte mikroskop, průvodce našim seriálem, a ponoříme se společně do světa, který je nám bez jeho pomoci pečlivě utajen.