Trifid 2010/2

Jana Rubešová

Jana byla požádána o přednášku o masožravých rostlinách v mateřské škole zaměřené na ekologii a přírodu, a tak se v dubnu vydala za cca 40 nadšenými dětmi, které nezaskočily ani Janiny otázky týkající se masožravek. Jana s sebou vzala i některé běžné druhy a děti si mohly sklapnout past mucholapky, osahat lepkavé listy rosnatek nebo se kouknout do láčky láčkovky.

Vedoucí experimentu: Pavel Říčný

Členové skupiny seznamují se svými výsledky. V pokusu se zaměřili především na zálivku, hnojení, teplotu a substrát.

Václav Kubín

V tomto díle autor popisuje „výlet“ s téměř kilometrovým převýšením a jaké komplikace může přinést nedodržování pitného režimu. Jeho snažení bylo odměněno nalezením několika druhů láčkovek… Pokračování zase příště…

Klára Madejová

Jak může být nárožný život s botanikem někteří z vás určitě víte. Rostliny na všech místech, kde jsou přihatelné podmínky, výlety po rašeliništích, hodinová čekání, než budou všechny rostlinky nalezeny a pečlivě zdokumentovány.

Patrik Hudec

Reportáž z letošního Jarního setkání a Valné hromady, které se konaly v Brně, kde zároveň probíhá výstava MR pořádaná Vláďou Sedláčkem.

Jakub Štěpán

Letošní první akce na Kosišti byla hlavně odpočinková - koukací. Účastníci navštívili několik lokalit tučnice české, někde bylo hledání úspěšnější, jinde ne. Tučnic na Kosišti rapidně přibylo, naše snažení je tedy zřejmě úspěšné.

Ivo Koudela

Recenze katalogu fotografií spjatého se stejně nazvanou výstavou týchž fotografií v BZ Liberec. Mezi autory fotek najdeme mnohá známá jména, např. F. Rivadavia, S. McPherson, M. Studnička a další. Obrázky jsou doplněné krátkými popisky jak v češtině, tak v angličtině a prohlédnout si můžete i portréty většiny autorů.

Zbyněk Elingr

Článek s mnoha nádhernými fotografiemi pojednává o cestě po Finsku a jeho národních parcích. Cesta se samozřejmě neobešla bez návštěvy rašeliniště, kde autor našel např. druhy Drosera anglica a Utricularia intermedia. Součástí je i kratký popis nalezené krásné orchideje Calypso bulbosa.

John Yates (překlad Patrik Hudec)

V březnu se John vydal do kopců, aby spatřil tuto rostlinu v květu. Bohužel nikdo netušil, kdy vlastně rosnatka kvete, a tak ke svému překvapení zjistil, že to je ještě mnohem dříve. Na místě našel už pouze zavřené květy nebo zrající semeníky. Další návštěvu podnikl po několika týdnech, kdy byly semeníky již téměř zralé. Co ho však překvapilo, byl fakt, že navzdory velkému množství květů v loňském roce na místě nenalezl žádné semenáčky.

Jiří Vaněk

Výlet po Slovinsku začíná u Bohinjského jezera. Autora nejprve čekala stezka podél řeky Mostnice, která teče mezi zajímavě tvarovanými kameny. Zde také našel první tučnice, zřejmě P. alpina a P. vulgaris. Následoval výstup do hor mezi mraky, kde byly stále k vidění tučnice a také skupinka kozorožců horských s jejich cca metrovými rohy.

Jakub Štěpán

Popis zajímavého nemasožravého rodu, který se rozmnožuje pomocí malých rostlinek vznikajících na okrajích listů.