Trifid 2008/4

Článek Stewarta McPhersona popisuje masožravé bromelie rodu Brocchinia a Catopsis. Třetí díl seriálu o rosnatkách sekce Stolonifera věnuje Allen Lowrie rosnatce Drosera porrecta; v překladu Zdeňka Žáčka. Adam Veleba popisuje své botanické nálezy, které objevil na dovolené v alpách: tučnice i rosnatky. Krásné rosnatky sekce Lasiocephala pěstuje Jirka Vaněk. Ve svém článku uvádí na pravou míru některé z mýtů, které se k pěstování těchto podivuhodných rostlin váží. Druhý článek Adama Veleby je věnován Slovensko-polskému pohraničí. Rašeliniště na tomto území skrývají mnohé klenoty hodné naší pozornosti. Mirek Zacpal navštívil v Austrálii Royal National Park. Objevil Drosera peltata a Drosera spathulata a vyfotografoval také zajímavé květenství Xantrorhoea.

Interinfo: Podzimní výstava „D“ v Praze - Semenná banka - Klíčení semínek pomocí rostlinného hormonu GA3 - Diskusní fórum T04/08 - Akce „kosiště“ se rozbíhá - Knihovník doporučuje - Mimořádné číslo Živy - Co nového v Živě 6/08 - Summary

Vychází 18. 12. 2008; 24 stran barevných, 8 stran černobílých