Trifid 2008/1

Článek Martina Spousty Drosera cistiflora s nádhernými fotografiemi Radky Sudové. V Okénku Allena Lowrieho končí přehled žlutokvětých hlíznatých rosnatek portréty Drosera subhirtella a Drosera zigzagia s autorovými fotografiemi. Mirek Zacpal je v Austrálii a píše si deník: stránka první - Drosera spathulata. Příspěvek Miloslava Studničky z konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách se zabývá českým názvoslovím. Michal Kouba se dlouhou dobu zabývá rozmnožováním MR v kulturách in vitro. Nad tím, jestli mají mít pěstitelé možnost vlastnit ohrožené rostliny, se zamýšlí Michal Rubeš. Miloslav Studnička zahajuje novou rubriku: Co zvláštního v Botanické zahradě Liberec.

V kuléru Vás Jirka Vaněk naučí jednoduše měřit vlhkost vzduchu. O svých pěstitelských začátcích referuje Ivo Durník a Jan Cvrček. O zkušenostech s pěstováním Drosera hartmeyerorum píše Jaroslav Rajsner a Kateřina Braunová. Co je nového na VAMRu od člověka povolaného - Michala Rubeše. V článku o právní ochraně MR shrnuje Martin Spousta a Jan Franta základní zákony, předpisy a vyhlášky na toto téma. Časopis Živa je v novém kabátě a svými anotacemi z prvního letošního čísla zve k přečtení.

Interinfo: Křest sborníku - Informační servis Jany Rubešové - Pokladník Patrik Hudec informuje o stavu financí - pozvánka na Valnou hromadu.

Vychází 27. 3. 2008; 20 stran barevných, 20 stran černobílých.