Lokality masožravých rostlin

Darwiniana vede veřejnou mapu lokalit masožravých rostlin, na kterých lze masožravky vidět pohodlně z turistického chodníčku nebo cesty. V mapě jsou navíc zakresleny i zajímavé botanické zahrady s expozicí masožravek.

Co je účelem této mapky? Určitě to není mapování druhů nebo pokus o zpopularizování lokalit. Hlavní účelem této mapky je dát milovníkům rostlin možnost vidět MR, jak rostou v přírodě, aniž by hrozilo poškození rostlin či lokalit sešlapem při hledání. Všechny uvedené lokality jsou totiž přizpůsobené pohybu turistů a MR lze opravdu vidět pohodlně z chodníčku. Na internetu najdete spoustu míst s výskytem těchto druhů, ale na málokterém z nich je uvidíte, aniž byste se brodili po kolena v rašeliništi, prodírali se rákosem, poštípání od komárů atd. V mapce jsou zaneseny i botanické zahrady a podobná místa, kde lze vidět zajímavou expozici s MR. Jsou barevně odlišeny.

Pomozte nám udržet databázi lokalit aktuální! Napište nám po Vaší návštěvě těchto lokalit na emailem jak to tam s rostlinami vypadá. Budeme moc rádi, pokud nám dáte vědět, že jste například na dané lokalitě viděli stovky rosnatek okrouhlolistých, ale tučnice jste z chodníčku nikde nenašli a podobné zprávy. Pomozte nám databázi lokalit rozšířit o další místa! Pošlete nám tip na lokalitu, kterou osobně znáte. Masožravky na ní musí být vidět z cesty a její navštěvování nesmí přímo ohrozit rostliny ani biotop. Své tipy můžete zasílat na email správce databáze Jakuba Štěpána. Děkujeme za pomoc!


Pamatujte na to, že v těchto lokalitách smíte chodit jen po značených cestách a je zakázáno jakkoli poškozovat zdejší rostliny či biotopy! Naším cílem je tato unikátní místa chránit.

Kde:

V jižních Čechách, mezi Veselí nad Lužnicí a Bechyní

Masožravé rostliny:
Další zajímavé rostliny:

borovice blatka, suchopýr úzkolistý, rojovník bahenní, klikva bahenní a další druhy typické rašeliništní flóry

Popis:

Přírodní rezervace chrání rašeliniště ležící v Třeboňské pánvi. Prochází jím naučná stezka vedená zčásti na povalových chodnících přímo v rašeliništi, kde se vyskytuje rosnatka okrouhlolistá a v tůňkách bublinatka jižní.

Odkazy:
Fotky:

Autor Petr Nejedlý http://www.cestomila.cz Autor Petr Nejedlý http://www.cestomila.cz Autor Petr Nejedlý http://www.cestomila.cz Autor Martin Strouhal

fotografie 1.-3. © Petr Nejedlý, www.cestomila.cz
Kde:

NP Šumava, součást PP Borová Lada

Masožravé rostliny:
Další zajímavé rostliny:

vlochyně bahenní, klikva bahenní, šicha černá, kleče a další druhy typické rašeliništní flóry

Popis:

Chalupská slať je součástí Přírodní památky Borová Lada. Jedná se o rozlehlé rašeliniště s jedním velikým dominantním rašelinným jezerem (největší v ČR), v němž je ostrůvek s břízou, který si žádný z návštěvníků nezapomene třikrát vyfotit. Rašeliništěm vede povalový chodník s naučnou stezkou a popisky rostlin. Na konci chodníčku, u jezera, lze vidět rosnatky okrouhlolisté. Až na výjimku několika exemplářů jsou vidět spíše z dálky (ale stále lehce rozeznatelné od ostatní vegetace).

Odkazy:
Fotky:

Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán
Kde:

Jizerské hory, na úpatí Smědavské hory a Jizery

Masožravé rostliny:
Další zajímavé rostliny:

blatnice bahenní, ostřice mokřadní, šicha černá, plavuň pučivá aj.

Popis:

Klečové louky tvoří čtyři vrchoviště, rozsáhlejší Velká a Malá klečová louka a menší Smrčková a Jelení louka. D. rotundifolia je vidět přímo z dřevěného chodníčku, který končí na prostranství Klečové louky. Před odbočkou z turistické trasy na chodníček vedou na rašeliniště je informační tabule. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory.

Odkazy:
Fotky:

Autor Martin Dlouhý Autor Martin Dlouhý Autor Martin Dlouhý
Kde:

Jih města Hradec Králové

Masožravé rostliny:

bublinatka jižní, rosnatka okrouhlolistá (ta však není vidět z cest)

Další zajímavé rostliny:

prstnatec májový, bradáček vejčitý, hadilka obecná, badil úzkolistý, orlíček obecný a mnoho dlaších

Popis:

Přírodní památka Na Plachtě se nachází na jižnám okraji města Hradec Králové a je snadno dostupný pěšky ze zastávky MHD. Plachta je rozdělena na několik velice odlišných stanovišť (vřesoviště, mokré louky, les, rybníky, periodické i nevysychající tůňky) a díky tomu poskytuje velice rozmanité spektrum rostlinných a živočišných druhů - mnohé z nich chráněné a ohrožené. Bublinatku jižní je možné nalézt téměř kdekoli u břehů rybníků (hl. r. Jáma) popř. nevysychajících tůní. Údajně se zde nachází i rosnatka okrouhlolistá, ale není vidět z cesty. Části Na Plachtě 3 mnoho let hrozil zánik zástavbou, dnes se zdá, že po mnohaletých soudních sporech se i toto území konečně stane součásí PP.

Odkazy:
Fotky:

Autor Miloslav Macháček Autor Miloslav Macháček Autor Miloslav Macháček Autor Miloslav Macháček
Kde:

CHKO Český les, lesní rašeliniště nedaleko Tachova

Masožravé rostliny:
Další zajímavé rostliny:

šicha černá, klikva bahenní, kyhanka sivolistá, rojovník bahenní a další rašeliništní druhy

Popis:

Lesní rašeliniště vrchovištního typu s vybudovanou naučnou stezkou Podkovák. Na konci povalového chodníku, naproti altánku, je tůně, na jejímž břehu roste jak rosnatka okrouhlolistá, tak tučnice obecná. K rostlinám jsou pro snažší nalezení umístěny cedulky.

Odkazy:
Fotky:

Autor Zbyněk Elingr Autor Zbyněk Elingr Autor Zbyněk Elingr Autor Zbyněk Elingr
Kde:

U obce Rádlo v Libereckém kraji

Masožravé rostliny:
Další zajímavé rostliny:

sedmikvítek evropský

Popis:

V lesní části Přírodní památky Rádlo se nachází lesní světlina s rašeliništěm plným rosnatek okrouhlolistých. Kolem prochází naučná stezka. V luční části lze vidět další zajímavé druhy rostlin, jako je vachta trojlistá nebo prstnatec májový. Vysazeny zde byly i další druhy masožravých rostlin, které však nelze vidět z chodníčku.

Odkazy:
Fotky:

Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán
Kde:

U Máchova jezera, obec Doksy

Masožravé rostliny:

rosnatka okrouhlolistá, bublinatka menší (ta však není přístupná z cest)

Další zajímavé rostliny:

klikva bahenní, hrotnosemenka bílá, hrotnosemenka hnědá, leknín bělostný a další

Popis:

Tato národní přírodní památka leží přímo u turisticky vyhledávaného Máchova jezera. Je závislá na jeho vodní hladině, s čímž souvisí i péče o lokalitu, kterou je nutno skloubit s turistickým ruchem v jiných částech „Mácháče“. Rašeliniště vede dlouhou dobu podél značených cest, ze kterých lze obdivovat koberce rosnatek a dalších rašeliništních rostlin v kobercích typického mechu rašeliníku. V okolí rašeliniště vede i naučná stezka.

Odkazy:
Fotky:

Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán
Kde:

Centrální část NP Šumava

Masožravé rostliny:
Další zajímavé rostliny:

vlochyně bahenní, klikva bahenní, kleče a další druhy typické rašeliništní flóry

Popis:

Tříjezerní slať je malebné rašeliniště s vybudovanou naučnou stezkou a povalovými chodníčky. Jak již název napovídá, jsou na něm k vidění tři rašelinná jezírka, které mu dodávají osobitý ráz. Podél chodníčků lze vidět rosnatky okrouhlolisté v poměrně silné populaci.

Odkazy:
Fotky:

Autor Martin Dlouhý Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán
Kde:

CHKO Jizerské hory

Masožravé rostliny:
Další zajímavé rostliny:

vřesovec čtyřřadý, klikva bahenní, kleče a další druhy typické rašeliništní flóry

Popis:

Podél chodníků možno vidět rosnatku okrouhlolistou.

Odkazy:
Fotky:

Autor Vladimír Lán Autor Vladimír Lán Autor Vladimír Lán Autor Vladimír Lán
Adresa:

Štramberk

Informace:

V prostoru unikátního arboreta ve starém vápencovém lomu lze vidět bublinatku jižní, tučnici obecnou v ojedinělé varietě bicolor a bublinatku menší. K vidění i mnoho jiných zajímavých druhů, např. orchidejí. Zákaz chození mimo cesty - na lokalitě probíhá permanentní výzkum. Nedaleko od arboreta, na náměstí ve Štramberku, je obchod s prodejem různých druhů MR.

Odkaz:
Fotky:

Autor Zbyněk Lukeš Autor Zbyněk Lukeš Autor Zbyněk Lukeš Autor Zbyněk Lukeš
Adresa:

Purkyňova 630/1, Liberec

Informace:

Liberecká botanická zahrada patří ve studiu a pěstování MR na světovou špičku. Tomu odpovídá i stálá expozice, kde mají masožravky své nezaměnitelné místo. Naleznete tu například expozici se špirlicemi, s láčkovkami, travertinovou skalku s mexickými tučnicemi, vitrínku s heliamforami a ve venkovních zahradách mnoho temperátních druhů, jako jsou rosnatky, vodní bublinatky či aldrovandka. Za vyzdvihnutí stojí také rašeliniště se špirlicí nachovou před vchodem do skleníku.

Odkaz:
Fotky:

Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán
Adresa:

Nádvorní 134, Praha 7 – Troja

Informace:

Botanická zahrada v Troji zaujímá velkou plochu svými venkovními zahradami. Nejzajímavější, aspoň z hlediska masožravek, však je velký skleník Fata Morgana, rozdělený na několik částí dle klimatu. Vše je naaranžováno tak, aby to vypadalo jako v přírodě. Za zmínku stojí především velké láčkovky a imitace přírody Venezuelských stolových hor s heliamforami. V této botanické zahradě je každoročně pořádána výstava MR.

Odkaz:
Fotky:

Autor Jakub Štěpán Autor Jakub Štěpán Autor Martin Dlouhý Autor Kateřina Braunová
Adresa:

Na Slupi 16, Praha 2

Informace:

Kromě stálé expozice MR je tato botanická zahrada významná především každoročním pořádáním největší výstavy masožravých rostlin u nás, kterou jako společnost pořádáme.

Odkaz:
Fotky:

Autor Kateřina Braunová Autor Kateřina Braunová Autor Kateřina Braunová Autor Jakub Štěpán
Adresa:

Kotlářská 2, Brno

Informace:

V prostoru BZ probíhá každé jaro tradiční výstava MR. Krom toho můžete masožravky vidět i v běžné expozici. O obou malých jezírcích (u vchodu a u prvního skleníku) můžete obdivovat porost bublinatky jižní.

Odkaz:
Fotky:

Autor Zbyněk Lukeš Autor Zbyněk Lukeš Autor Zbyněk Lukeš Autor Zbyněk Lukeš
Adresa:

Pražská 1222, Rakovník

Informace:

Botanická zahrada v Rakovníku je součástí Střední zemědělské školy. Na pozemku o výměře 1,43 ha najdeme botanický systém, kde jsou rostliny řazeny podle své příbuznosti. Poté je tu část, kterou využívají studenti školy. Najdeme zde například koutek věnovaný jedovatým rostlinám, ale i malé rašeliniště se špirlicemi a informační tabulí o masožravých rostlinách. V září roku 2012 se zde konal již osmý ročník tradiční výstavy „Tajemný svět masožravých rostlin“.

Odkaz:
Fotky:

Autorka "slečna v Modrém" Autorka "slečna v Modrém" Autorka "slečna v Modrém" Autorka "slečna v Modrém"