Server

 • Nastavený CNAME iot.darwiniana.cz na dejah.junyks.cz, což je Robiho server, o který se stará.

DarwiKuk komunikuje směrem na

http://iot.darwiniana.cz/

get_regs.php

Seznam posledních deseti registrovaných zařízení

new_data.php

stránka očekává GET proměnné

 • mac - 12 znaků nebo po dvojicích s :
 • h - vlhkost (smallint unsigned, 0 - 655,35)
 • t - teplota (smallint, -327,67 - 327,67)
 • l - osvětlení (smallint unsigned, 0 - 65535)
 • p - tlak (ukládán jako smallint, akceptován v jednotkách Pa, nikoliv v hPa). Přepočten na rozdíl od 100000Pa a uložen.
 • s - vlhkost půdy (smallint unsigned, 0 - 1023)
 • rssi - síla signálu v dB
 • ver - označení verze FW (int)

U hodnot, které mohou být na 1 nebo 2 desetinná místa není tato třeba uvádět. Pokud je uvádíte, je třeba uvádět je jako celé číslo s přesným počtem desetinných míst. Tedy například u teploty, pokud chceme uložit jen 26 stupňů, lze buď poslat informaci t=26 nebo t=2600, hodnota t=260 by uložila 260 stupňů.

Stránka vrací 99 když chybí parametr mac, v opačném případě 1

exporter.php

stránka pro exportování dat ve formátu CSV pro potřeby archivace či jakékoliv jiné. Umožňuje export podle vybraného časového období pro konkrétní MAC adresu a číslo čidla, maximálně za poslední rok. Starší data nebudeme v systému zřejmě udržovat.

get_csv.php

Stránka provádějící samotný fyzický export dat do CSV. Přebírá parametry od exporter.php. Data nezobrazuje, ale rovnou nabízí jako soubor k uložení. Se speciálními parametry vrací data za poslední týden pro potřeby grafického znázornění například pomocí GSuite.

 • mac (povinný parametr) - MAC adresa mikrokontroleru. Každé zařízení ji má unikátní.
 • id (nepovinný parametr) - Číslo čidla. Do budoucna se počítá s připojením více stejných čidel na jeden mikrokontroler. Pokud není řečeno jinak, použije se 0.
 • guuugl (povinný parametr, říká, že půjde o data pro Google, obsah proměnné libovolný, kontroluje se, zda požadavek přišel ze serverů firmy Google
 • range (nepovinný parametr) s možnými hodnotami: „week“, „day“, „today“, „hour“ s významem: „týden (posledních 168 hodin)“, „den (posledních 24 hodin)“, „dnes (od půlnoci do teď)“, „posledních 60 minut“. Pokud není uveden, použije se posledních 60 minut. Hodnoty jsou vráceny od nejnovější k nejstarší.

testconn.txt

Obsahuje pouze znak 1, slouží k otestování spojení. Od verze 1.4 se nepoužívá.