Kosiště - pryč se stařinou

datum:
2024-03-31
autor:
Michal Rubeš

V sobotu 23. března 2024 se konala akce na Kosišti u České Lípy, kde jsme měli zhodnotit stav lokality tučnice české po zimě a provést drobné zásahy, například vyhrabat stařinu. Ve skutečnosti byly cíle o něco vyšší. Tím hlavním pro nás bylo setkání na místě se zástupcem CHKO, projití si lokality, vysvětlení si vzájemných představ o budoucnosti lokality a návrhy možností. V zásadě se mělo jednat o restart naší dlouholeté spolupráce s AOPK na ochraně nejdůležitějších míst výskytu tučnice české na lokalitě Shnilé louky, které už léta říkáme Kosiště.

Na akci se přihlásilo deset lidí, což byl pro zamýšlené záměry počet více než dostatečný. Bohužel večer před akcí ze zdravotních důvodů odřekl svoji účast zástupce CHKO, což velmi nabouralo moje plány. V tu chvíli jsem chvíli uvažoval, zda akci nezrušit, což jsem naštěstí neudělal.

V sobotu dopoledne jsme se sešli na parkovišti u louky. Jak to bývá, dva přihlášení nedorazili, ale naopak se tam objevil Jarda Neubauer, uznávaný a zkušený dlouholetý pěstitel, znalec přírody a zvláště lokality Shnilé louky. Původně neměl dorazit, ale nechtěl si nechat ujít setkání se zástupcem CHKO…

No, jakáž pomoc, pracujme s tím co máme. Na parkovišti jsme se převlékli, vzali nářadí a vydali se na louku.

Kosiště bylo podmáčené, místy stála voda, ale pamatujeme si, že touto dobou v předjaří tam bylo vody ještě mnohem více. Překvapením pro nás byl stav malé louky u lesa. Ta byla zřejmě na podzim posekaná a vyčištěná. Nebylo třeba vyhrabávat stařinu a dělat u země místo. V místech, kde roste tučnice, nebylo příliš starých listů bezkolence, takže jsme jen na několika místech opatrně ručně odstranili staré listí a udělali prostor kolem hybernakulí tučnic.

Pohled na Kosiště
Hromada vyřezaných náletů a staré trávy. V současnosti už poměrně daleko od výskytu vzácnějších rostlin, které by mohla ohrožovat uvolňovanými živinami. Teď je to jistě hojně vyhledávaný zimní domov různých obratlovců, ale i hmyzu.
Tradiční základna na Kosišti
Vstup na malou louku
Prostor je poměrně podmáčený
Louka je dobře vyčištěná.
Na některých místech, kam svítí sluníčko, jsou již tučnice pootevřené. Toto místo bylo i částečně zaplacené, což je pro uvolnění dceřiných hybernakul klíčové.
Nálety stromů různých druhů se vyskytují takřka po celé lokalitě.
Jedna z malých tůněk, které jsme vyhloubili v minulých letech.
Další rozvíjející hybernakula tučnice české.
V některých místech jsme opatrně ručně odstranili listy a starou trávu, aby tučnice měly možnost růst.
Kosiště u „jezera“
Rosnatky okrouhlolisté ještě spí.
Tučnice na volném prostoru bez zastínění
V některých z těchto kaluží se voda drží celý rok a umožňuje tak přežití bublinatky menší, která se zde také vyskytuje.
Tučnice, které nejsou zaplavené, obvykle přerostou a udusí malé dceřiné rostlinky.

Prošli jsme si celou lokalitu, povídali si co kde rostlo a co tu roste teď. Když jsme pak chtěli vykopat a seříznout pár drnů bezkolence a vyštípat nějaké nálety, začalo pršet.

Ukončili jsme tedy návštěvu Kosiště a vydali se za Jardou, který nám ukázal jak pěstuje heliamphory. Takto vybarvené kousky se jen tak nevidí. Pak jsme se přesunuli na jeho zahrádku v České Lípě, kde jsme obdivovali zimované mucholapky, ale i další masožravky jako špirlice, darligtonie, tučnice, atd. No a znáte Jardu, využil příležitosti si vytvořit místo pro nové kytky a starost o některé z nich přenechal jiným.

Jardovo rašeliniště
koniklece
Tak tohle bohužel nejsou hybernakula tučnic, ale netřesky.
Jeden ze způsobů celoročního pěstování.
Jardův slavný krecht
Po zimě rostliny vypadají prostě jako po zimě.
Tyhle mucholapky budou za pár týdnů výstavní.
Po zimě hnusné, ale šťastné špirlice.
Šťastní majitelé nových darlingtonií a šťastný Jarda, kterému se tak uvolnilo místo.

Nakonec to byl dobře strávený den s přáteli, viděli jsme Kosiště v ne úplně obvyklý čas, probrali pěstování masožravek a někteří si odnesli domů i nějakou tu masožravku od Jardy. Lokalita je v tuto chvíli v dobrém stavu připravená na jaro a náš zásah vlastně nebyl tolik potřeba.

Bohužel se mi nepodařilo sejít se se zástupcem CHKO a probrat budoucí údržbu lokality. Měl jsem s sebou plán managementu, který vychází z našich zkušeností. Je to návrh, který zpracoval především prezident Darwiniany Adam Veleba se studentkou Bárou Havlíkovou, která na téma této lokality píše bakalářskou práci.

Návrh pravidelných managementových opatření lokality Shnilé louky (NPP Jestřebské slatiny) se zvláštním ohledem na populaci tučnice české

S paní z AOPK jsem po víkendu mluvil telefonicky, seznámil jí se stavem lokality a s tím, co všechno jsme tam neudělali. Zároveň jsem jí poslal fotky a zpracovaný návrh opatření s nabídkou naší bezplatné pomoci.

V dalším kroku bychom se měli v ideálním případě sejít na Shnilých loukách a přímo na místě si vysvětlit a domluvit jak postupovat. O dalším postupu budeme zde informovat.