Vzniká nová kniha o masožravkách – taková tu ještě nebyla

datum:
2023-09-20
autor:
Adam Veleba

Červencové zasedání správní rady kromě běžných provozních záležitostí nečekaně odstartovalo i nový projekt, který bych vám chtěl nyní představit. Začalo to celkem nevinně. Michal Kouba přednesl nabídku svého syna Jana Kouby, že by nebylo špatné mít na výstavu popisky k rostlinám či skupinám rostlin tak, aby si základní informace mohli návštěvníci přečíst. Přirovnejme to k popiskům třeba v zoo nebo v muzeích. Oba jsou zběhlí grafici a návrh byl vstřícně přijat.

Michal Rubeš se toho hned chytil a přidal myšlenku, že fyzicky vytištěný text by nemusel být dlouhý, ale každý popisek by obsahoval QR kód směřující čtenáře na web Darwiniany, kde by byly k dané problematice k dispozici texty delší, podrobnější, s více informacemi. Pomalu nám vykrystalizovala potřeba projekt nějak uceleně zastřešit a příslušné texty připravit. Když jsme zvažovali, o kolik informací by se mohlo nakonec jednat, uvědomili jsme si, že by se jednalo prakticky o knihu. Nu a tehdy z další diskuze vyplynulo, že tři členové správní rady už delší dobu o napsání knihy o masožravkách uvažují.

Následovalo několik dalších diskuzí mimo jednání správní rady, protože jsme nechtěli takový projekt spustit předčasně. Bylo třeba zvážit, zda je v našich silách jej dokončit a jakým způsobem na něm pracovat. Základní kámen, který jsme začali zhruba opracovávat, můžete vidět na adrese www.darwiniana.cz/kniha.

Zkušenostmi i odborností budou texty zaštiťovat tři editoři: Michal Kouba, Leoš Kohoutek a moje maličkost (Adam Veleba). Texty však nebudeme připravovat jenom my tři. Každý z nás má své silné stránky, skupiny a zaměření, kterým se s oblibou přednostně věnuje, a jiné, které spíše opomíjí. Budeme proto průběžně oslovovat další pěstitele, kteří mají v nějaké oblasti výraznou zkušenost, aby danou kapitolu připravili. Kniha tak bude vznikat veřejně a především kolektivní formou, za přispění (jak doufáme) mnoha lidí. Díky tomu čtenářům představíme ucelenější a informačně bohatší dílo, než kdyby bylo výsledkem práce malé uzavřené skupiny či jednoho člověka. Tento přístup není nijak výjimečný ve vědecké literatuře, kde jsou jednotlivé kapitoly psány předními odborníky na dané téma, méně se již využívá v literatuře populárně naučné. Poměrně neobvyklou je možná i zvolená licence – využíváme jak prostředí, tak otevřenou CC licenci od Wikipedie. Technicky knihu zabezpečuje Michal Rubeš a jeho žena Jana slíbila dohlížet na jazykovou správnost textů. Jan Pokorný pak dohlédne na právní aspekty – zejména na použití licencí.

Proč jsme vlastně zvolili za cíl knihu, když veškeré texty mohly zůstat jen na webu? Důvodů je více. Jedním z nich je jednoduše to, o čem v žertu mluvím jako o „knižním fetiši“. Otevřít tištěnou knihu, nejlépe novou, ještě voňavou z tiskárny, listovat stránkami… to je pro mnoho lidí věc nekonečně příjemnější, než klikat na obrazovku. Sám mohu říci, že kdybych si měl vybrat mezi rychlým hledáním ve vyhledávači na webu a pomalým listováním knihou, volím knihu.

Dalším důvodem je motivace. Darwiniana během své historie pracovala na řadě projektů. Některé běží dodnes (například pravidelné výstavy), jiné splnily svůj účel a byly ukončeny (třeba JNN – „Jak na ně“) a další bohužel z nejrůznějších důvodů ustrnuly nebo postupně mizí do ztracena (v této chvíli například VAMR). Myslím si, že webové projekty jsou svojí povahou ukončené jen velmi neurčitě a motivace pro jejich pokračování se časem vytrácí. Málokdo dokáže pokračovat po cestě, nemá-li před sebou cíl, ke kterému by směřoval. Pro nás bude takovým cílem právě tištěná verze knihy. Tím spíše, že jsme o jejím napsání sami nezávisle uvažovali. Bylo by krásné, kdybychom ten cíl dokázali naplnit v relativně krátké době, třeba do dvou let, ale budu realista – všichni budeme psát ve volném čase a do dvou let budu považovat za dobrý výsledek, když dokončíme základní texty. Jako vždy zabere nejvíce času dolaďování detailů, obávám se tedy, že příprava drobných, ale důležitých kapitolek může zabrat klidně další rok či dva a nějakou dobu potrvá i technická stránka samotné přípravy pro tisk.

Jakou knihu bychom chtěli vytvořit? Inu, kromě toho, že by měla vznikat na základě zkušeností mnoha pěstitelů, můžete se podívat na naši osnovu, která je na webu vyvěšená jako obsah. Většina odkazů je zatím prázdných, ale budeme je postupně plnit. Masožravkám bychom se rádi věnovali z teoretického hlediska, nejen jejich pěstování, ale také jejich biologii, ekologii a evoluci, historii jejich výzkumu i jejich využití. Věřte mi, že i tato „nepěstitelská“ část může být fascinující.

Pěstování však bude samozřejmě velmi podstatnou náplní knihy. Rádi bychom začali u naprostých základů a skončili u tipů, které snad budou užitečné i zkušeným pěstitelům. V části věnované jednotlivým skupinám masožravek časem najdete jak všeobecné informace, tak konkrétní detaily o vybraných druzích či skupinách druhů.

Vzhledem k tomu, že budete moci všechno během tvorby na webu sledovat, budete mít samozřejmě možnost sami do textu přispívat. Můžete přispět poznámkami, návrhy na určité kapitoly, nebo pokud vám nechybí odhodlání a zkušenost, klidně připojte svoji kapitolu. A aby text nebyl prázdný, bude neustále sháňka po fotkách či kresbách, které by text dobře ilustrovaly. Nabídky příspěvků vítáme, autor či autoři budou u každé hotové kapitoly nebo obrázku uvedeni a zanechají v knize něco pro ostatní. Dovolím si i přímou prosbu - pokud budete ochotni do knihy přispět a pustíte se do práce kolem rostlin, která by v ní mohla být zmíněná, myslete na nás a udělejte si chvilku na pár ilustračních snímků. Příklad - nedávno jsem nafotil ošetření hlízky rosnatky napadené hnilobou, od odstranění hniloby po zahojenou hlízku, která na podzim znovu vyrašila. Pro ostatní pěstitele mohou mít takové informace velkou cenu, neboť jim ukážou cestu, kterou už někdo úspěšně prošel. Takže až se pustíte třeba do řízkování, nezapomeňte na fotodokumentaci a poznámky o postupu.