Nová „masožravá“ literatura pro rok 2022

datum:
2022-12-27
autor:
Adam Veleba

Každý rok připravuje RNDr. Lubomír Adamec seznam literatury o masožravých rostlinách. Nejinak tomu je i letos. Vědecký zájem o masožravé rostliny je značný, témata různorodá. Zájem je o popis rostlin samotných, z pohledu taxonomického, ale i z pohledu anatomického či fyziologického, kde se výzkum zaměřuje samozřejmě na struktury a funkce pastí.

Vychází i ekologické studie, kde jsou masožravé rostliny analyzovány jako součásti společenstev, často ohrožených, ale jsou i studie specifické pro rostliny vytvářející fytotelmata. Nejčastějším příkladem jsou asi cisterny bromélií, ale i láčkovky či špirlice představují drobné vodní nádržky, byť s poněkud extrémním obsahem. Voda v láčkách je vlastně roztok enzymů a dalších látek primárně určených k rozkladu kořisti a návštěvníci, kteří se kořistí stát nechtějí, musí být schopni se jim ubránit. Vznikají tak velmi zajímavá miniaturní společenstva, která vědcům slouží jako experimentální prostředí pro ekologické studie. Dostatečně jednoduché na to, aby bylo možné je reálně popsat a pochopit, a přitom dostatečně komplexní, aby jejich výzkum přinesl zajímavé výsledky.

Další oblastí, která se značně rozmáhá, je biomimetika – unikátní vlastnosti pastí masožravek (například nesmáčivost či extrémní kluzkost) jsou studovány za účelem replikace v technice. Neušpinitelné povrchy? Nádrže a hadice, ze kterých vylijete vše do poslední kapky? Kdoví, třeba takové materiály budou v budoucnosti dostupné právě díky napodobení struktur známých u masožravek. Zapomenout nesmím ani na výzkum farmaceutický. Látky, které rostliny produkují jako sekundární metabolity, na ochranu vlastních buněk či za jiným účelem, mají často perspektivní účinky i proti patogenům lidským.

Mě osobně letos asi nejvíce zaujala studie zabývající se tučnicí obecnou (Pinguicula vulgaris) ve Střední Evropě (Majeský et al. 2022). Je to snad ode mě trochu lokální patriotismus, ale cením si toho, že na podporu tučnice české jako samostatného taxonu (zda se jedná o druh či poddruh, ponechám stranou, na tom už tolik nesejde) existuje čím dál více důkazů, včetně zde publikovaných genetických dat. Výsledky ukazují, že P. bohemica je nejen odlišná od běžné P. vulgaris, ale liší se i od P. vulgaris var. bicolor, se kterou sdílí podobnost ve zbarvení květů. Je to zajímavé, ale P. bohemica je geneticky nejbližší populace tučnic z jižního Polska, provizorně označená jako P. “polonica”. Zdá se, že tyto dva taxony jsou pozůstatkem většího rozšíření v minulosti, z nějž do dnešní doby přežily jen tyto ostrůvkovitě oddělené populace. Téma snad bude mít pokračování i v budoucím výzkumu.

Závěrem děkuji Luboši Adamcovi za poskytnutou literaturu a připomínám, že všechny články jsou pro členy Darwiniany dostupné v naší knihovně.


Seznam letošní literatury:

Batistao A. R., Passos F. D., Graciano D. S., Miranda M. S., 2021. My home is a trap: first record of a land snail living in a carnivorous pitcher plant. J. Nat. Hist. 55: 2439-2444.

Böhm J., Scherzer S., 2021. Signaling and transport processes related to the carnivorous lifestyle of plants living on nutrient-poor soil. Plant Physiol. 187: 2017-2031.

Carmesin C. F., Fleischmann A. S., Klepsch M. M., Westermeier A. S., Speck T., Jansen S., Poppinga S., 2021. Structural gradients and anisotropic hydraulic conductivity in the enigmatic eel traps of carnivorous corkscrew plants (Genlisea spp.). Am. J. Bot. 108: 2356-2370.

Chaudhuri M., Paul A. K., Pal A., 2021. Production of an extracellular neutral protease by Bacillus aerius UB02 endophytic to carnivorous plant Utricularia stellaris. J. Environ. Biol. 42: 955-963.

Fleischmann A., 2021. Aldrovanda vesiculosa L. neu in der Oberpfalz, und eine Übersicht zur natürlichen und neophytischen Verbreitung der Art in Deutschland. Ber. Bayer. Bot. Ges. 91: 267-285.

Gaddam S. A., Kotakadi V. S., Subramanyam G. K., Penchalaneni J., Challagundla V. N., Dvr S. G., Pasupuleti V. R., 2021. Multifaceted phytogenic silver nanoparticles by an insectivorous plant Drosera spatulata Labill var. bakoensis and its potential therapeutic applications. Sci. Rep. 11: e21969.

Hanh V. T. H., Truong M. X., Tan T. Q., Nguyen T. B., 2021. Nature-inspired slippery polymer thin film for ice-repellent applications. Bioinspir. Biomimet. Nanobiomater. 10: 107-113.

Lukash O., Miroshnyk I., Strilets S., Rak O., Sazonova O., 2021. The contemporary distribution of the aquatic tertiary relict plant species of the Bern convention in Eastern Polesye. Stud. Quatern. 38: 127-132.

Makowski W., Królicka A., Tokarz B., Miernicka K., Kolton A., Pięta Ł., Malek K., Ekiert H., Szopa A., Tokarz K. M., 2021. Response of physiological parameters in Dionaea muscipula J. Ellis teratomas transformed with rolB oncogene. BMC Plant Biol. 21: e564.

Mandal S., Maity S., Banerjee D., 2021. Antioxidative compounds from the secreted metabolome of strain 'Mucor irregularis isolate dro2'-an endophyte of the carnivorous plant Drosera burmannii. Appl. Biochem. Microbiol. 57 S1: S88-S97.

Mansur M., Brearly F. Q., Esseen P. J., Rode-Margono E. J., Tarigan M. R. M., 2021. Ecology of Nepenthes clipeata on Gunung Kelam, Indonesian Borneo. Plant Ecol. Divers. 14: 195-203.

Miranda V. F. O., Silva S. R., Reut M. S., Dolsan H., Stolarczyk P., Rutishauser R., Płachno B. J., 2021. Historical perspective of bladderworts (Utricularia): Traps, carnivory and body architecture. Plants 10: e2656.

Ravee R., Baharin A., Cho W. T., Ting T. Y., Goh H. H., 2021. Protease activity is maintained in Nepenthes ampullaria digestive fluids depleted of endogenous proteins with compositional changes. Physiol. Plant. 173: 1967-1978.

Shiyan N. N. 2021. [Modern distribution of Aldrovanda vesiculosa L. in Ukraine (Generalization of data in connection with preparation of materials for the fourth edition of the “Red Data Book of Ukraine“).] In Russ. In: Tikhomirov V. N. (ed.): [Topical issues of study and conservation of phyto- and mycobiot.] In Russ. Belarus State Univ., Minsk, Belarus, pp. 227-231.

Sun L. Y., Wang Y., Zhang X. X., Bian F. K., Shang L. R., Zhao Y. J., Sun W. J., 2021. Bio-inspired self-replenishing and self-reporting slippery surfaces from colloidal co-assembly templates. Chem. Engin. J. 426: e131641.

Tajuddeen N., Bringmann G., 2021. N,C-coupled naphthylisoquinoline alkaloids: a versatile new class of axially chiral natural products. Nat. Prod. Rep. 38: 2154-2186.

Vanda H., Mustafa N. R., Verpoorte R., Klinkhamer P. G. L., Choi Y. H., 2021. Natural deep eutectic solvents present in plant exudates? A case study on the saps of Drosera species. Verpoorte R., Witkamp G. J., Choi Y. H. (Eds.), Book Series: Advances in Botanical Research, Vol. 97, pp. 253-269.

Wang L. X., Pan P., Yan S. X., Dong S. Y., 2021. Contact angle of Nepenthes slippery zone: results from measurement and model analysis. Bioinspir. Biomimet. Nanobiomater. 10: 114-122.

Yaprak A. E., Körüklü S. T., Tuğ G. N., 2021. A new rare macrophyte record from SW Asia and ecological conditions at its habitat. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara Ser. C-Biol. 30: 148-156.

Yourstone S. M., Weinstein I., Ademski E., Shank E. A., Stasulli N. M., 2021. Selective bacterial community enrichment between the pitcher plants Sarracenia minor and Sarracenia flava. Microbiol. Spectr. 9: e00696-21

Zhuang K., Yang X. L., Huang W., Dai Q. W., Wang X. L., 2021. Efficient bubble transport on bioinspired topological ultraslippery surfaces. ACS Appl. Mater. Interf. 13: 61780-61788.

Agrawal A., Pareek A., Dkhar J., 2022. Genetic basis of carnivorous leaf development. Front. Plant Sci. 12: e825289.

Angadam J. O., Njoya M., Ntwampe S. K. O., Chidi B. S., Lim J.-W., Okudoh V. I., Hewitt P. L., 2022. Nepenthes mirabilis fractionated pitcher fluid use for mixed agro-waste pretreatment: Advocacy for non-chemical use in biorefineries. Catalysts 12: e726.

Arellano A. A., Coon K. L., 2022. Bacterial communities in carnivorous pitcher plants colonize and persist in inquiline mosquitoes. Anim. Microbiome 4: e13.

Baleeiro P. C., Jobson R. W., 2022. Redescription of Utricularia singeriana and a new species Utricularia baliboongarnang Baleeiro & RWJobson for north-eastern Western Australia. Telopea 25: 63-73.

Baranyai B., Krebs M., Oehmke C., Joosten H., 2022. Total biomass and annual yield of Drosera on cultivated Sphagnum in north-west Germany. Mires Peat 28: e31.

Bittleston L. S., Benson E. L., Bernardin J. R., Pierce N. E., 2022. Characterization and comparison of convergence among Cephalotus follicularis pitcher plant-associated communities with those of Nepenthes and Sarracenia found worldwide. Front. Plant Sci. 13: e887635.

Ceschin S., Bellini A., Salituro A., Traversetti L., Ellwood N. T. W., 2022. Is the capture of invertebrate prey by the aquatic carnivorous plant Utricularia australis selective? Plant Biosystems 156: 572-580.

Ceschin S., Pelella E., Azzella M. M., Bellini A., Ellwood N. T. W., 2022. Unusual underwater flowering of Utricularia australis populations: a botanical enigma? Aquat. Bot. 178: e103487.

Chalk P. M., Hu H.-W. A., 2022. Carnivorous plants: the role of 15N in tracing nitrogen dynamics in the prey–plant–soil–aquatic continuum. Aust. J. Bot. 70: 103-113.

Choi Y. S., Kim J. G., 2022. Seed bank has potential for the restoration of insectivorous plants in Janggun montane wetland. Ecol. Engineer. 182: e106728.

Cox H. J., Gibson C. P., Sharples G. J., Badyal J. P. S., 2022. Nature-inspired substrate-independent omniphobic and antimicrobial slippery surfaces. Adv. Engin. Mater. 24: e2101288.

Dančák M., Majeský Ľ., Čermák V., Golos M. R., Płachno B. J., Tjiasmanto W., 2022. First record of functional underground traps in a pitcher plant: Nepenthes pudica (Nepenthaceae), a new species from North Kalimantan, Borneo. PhytoKeys 201: 77–97.

dos Santos M. A., Ferragut C., Simoes N. R., da Silva D. M. L., Moura C. W. D., 2022. What are the main environmental predictors of differences in the community structure of periphytic desmids in a semi-arid floodplain lake? Aquat. Ecol. 56: 1037-1053.

Durak G. M., Speck T., Poppinga S., 2022. Shapeshifting in the Venus flytrap (Dionaea muscipula): Morphological and biomechanical adaptations and the potential costs of a failed hunting cycle. Front. Plant Sci. 13: e970320.

Durak G. M., Thierer R., Sachse R., Bischoff M., Speck T., Poppinga S., 2022. Smooth or with a snap! Biomechanics of trap reopening in the Venus flytrap (Dionaea muscipula). Adv. Sci. 9: e2201362.

Erst A. A., Lebedeva M. A., Syso A. I., Banaev E. V., 2022. The accumulation of Cu, Co, and Mg ions and its effect on the growth of Darlingtonia californica Torr. in vitro. Contemp. Probl. Ecol. 15: 528-540.

Fleischmann A., Gonella P. M., Rojo S., Mengual X., 2022. Attracted to feed, not to be fed upon – on the biology of Toxomerus basalis (Walker, 1836), the kleptoparasitic ‘sundew flower fly’ (Diptera: Syrphidae). J. Trop. Ecol. 38: 241–253.

Freund M., Graus D., Fleischmann A., Gilbert K. J., Lin Q. S., Renner T., Stigloher C., Albert V., Hedrich R., Fukushima K., 2022. The digestive systems of carnivorous plants. Plant Physiol. 190: 44–59.

Gerschler S., Guenther S., Schulze C., 2022. Antibiofilm activity of sundew species against multidrug-resistant Escherichia coli strains. Int. J. Mol. Sci. 23: e13720.

Ghosh D., Sarkar A., Basu A. G., Roy S., 2022. Effect of plastic pollution on freshwater flora: A meta-analysis approach to elucidate the factors influencing plant growth and biochemical markers. Water Res. 225: e119114.

Gilbert K. J., Goldsborough T., Lam W. N., Leong F., Pierce N. E., 2022. A semi-detritivorous pitcher plant, Nepenthes ampullaria diverges in its regulation of pitcher fluid properties. J. Plant Interact. 17: 956-966.

Goddard E. L., Naczi R., Walker K., Millett J., Wood P. J., 2022. First records of the pitcher plant mite Sarraceniopus gibsoni (Nesbitt, 1954) (Astigmata: Histiostomatidae) in Europe. BioInvas. Rec. 11: 62–69.

Gonella P. M., Sano P. T., Rivadavia F., Fleischmann A., 2022. A synopsis of the genus Drosera (Droseraceae) in Brazil. Phytotaxa 553: 1–76.

Goyal A., Bittleston L. S., Leventhal G. E., Lu L., Cordero O. X., 2022. Interactions between strains govern the eco-evolutionary dynamics of microbial communities. eLIFE 11: e74987.

Grothjan J. J., Young E. B., 2022. Bacterial recruitment to carnivorous pitcher plant communities: Identifying sources influencing plant microbiome composition and function. Front. Microbiol. 13: e791079.

Guedes F. M., Miranda V. F. O., Alves M., 2022. Diversity and distribution of Lentibulariaceae in Bahia state, Brazil: implications for phytogeography and conservation. Phytotaxa 556: 213–255.

Hake A., Begrow F., Spiegler V., Symma N., Hensel A., Düfer M., 2022. Effects of extracts and flavonoids from Drosera rotundifolia L. on ciliary beat frequency and murine airway smooth muscle. Molecules 27: e6622.

Han T., Choi Y., Jeong J., Choi J. H., Jo H., 2022. Sustainable thin-film condensation with free surface flow through water film network. Int. J. Heat Mass Transfer 196: e123222.

Harikesh P. C., Yang C. Y., Tu D. Y., Gerasimov J. Y., Dar A. M., Armada-Moreira A., Massetti M., Kroon R., Bliman D., Olsson R., Stavrinidou E., Berggren M., Fabiano S., 2022. Organic electrochemical neurons and synapses with ion mediated spiking. Nat. Commun. 13: e901.

Heil J. A., Wolock C. J., Pierce N. E., Pringle A., Bittleston L. S., 2022. Sarracenia pitcher plant-associated microbial communities differ primarily by host species across a longitudinal gradient. Environ. Microbiol. 24: 3500-3516.

Heydarian S., Maghsoudi K., Jafari R., Gauthier H., Momen G., 2022. Fabrication of liquid-infused textured surfaces (LITS): The effect of surface textures on anti-icing properties and durability. Mater. Today Comm. 32: e103935.

Huang Y. H., Chiang W. Y., Chen P. J., Lin E. S., Huang C. Y., 2022. Anticancer and antioxidant activities of the root extract of the carnivorous pitcher plant Sarracenia purpurea. Plants (Basel) 11: e1668.

Ivesic C., Adlassnig W., Koller‐Peroutka M., Kress L., Lang I., 2022. Snatching sundews—Analysis of tentacle movement in two species of Drosera in terms of response rate, response time, and speed of movement. Plants 11: e3212.

Jiao L., Tong J. Y., Wu Y. X., Hu Y. N., Wu H. P., Li D. L., Chen R., 2022. Self-assembly of supraparticles on a lubricated-superamphiphobic patterned surface. Appl. Surf. Sci. 576A: e151684.

Jing X., Si W. F., Sun J., Zhou J. K., Lin J. Q., Yu B. J., Lu M. M., 2022. Wettability and droplet directional spread investigation of crescent array surface inspired by slippery zone of Nepenthes. Adv. Mater. Interfac. 9: e2101231.

Lenz A.-K., Bauer U., 2022. Pitcher geometry facilitates extrinsically powered ‘springboard trapping’ in carnivorous Nepenthes gracilis pitcher plants. Biol. Lett.18: e20220106.

Li J. F., Liu Z. L., 2022. Complete chloroplast genome sequence of the carnivorous herb Pinguicula alpina (Lentibulariaceae). Mitochondr. DNA Part B-Resources 7: 1061-1062.

Lin Y. T., Wu C. H., Syu W. L., Ho, P. C., Tseng Z. L., Yang M. C., Lin C. C., Chen C. C., Chen C. C., Liu T. Y., 2022. Replica of bionic Nepenthes peristome-like and anti-fouling structures for self-driving water and Raman-enhancing detection. Polymers 14: e2465.

Liu G., Zhang L. W., Gan Y., Wang Y., Chen D. K., Dai Y. G., Feng L., Zhang P. F., Chen, H. W., 2022. Liquid transport with direction guidance and speed enhancement from gradient and magnetized micro-cilia surface. Appl. Phys. Lett. 120: e191603.

Katogi T., Hoshi Y., 2022. Determination of chromosome numbers and genome sizes in six species of Byblis (Byblidaceae). Cytologia 87: 277-280.

Khadempour L., Quijano L. R., terHorst C. P., 2022. Prey identity affects fitness of a generalist consumer in a brown food web. Ecol. Evol. 12: e9207.

Khandy M. T., Chernoded G. K., Grigorchuk V. P., Vereshchagina Y. V., Morshneva A. V., Gorpenchenko T. Y., 2022. Histological structure and composition of secondary metabolites in cell culture of Drosera rotundifolia L. Russ. J. Plant Physiol. 69: e86.

Kirkpatrick K. L., 2022. Biological computation: hearts and flytraps. J. Biol. Phys. 48: 55-78.

Krueger T., Cross A. T., Hübner J., Morinière J., Hausmann A., Fleischmann A., 2022. A novel approach for reliable qualitative and quantitative prey spectra identification of carnivorous plants combining DNA metabarcoding and macro photography. Sci. Rep. 12: e4778.

Kruppert S., Horstmann M., Weiss L. C., Konopka E., Kubitza N., Poppinga S., Westermeier A. S., Speck T., Tollrian R., 2022. Facing the green threat: A water flea’s defenses against a carnivorous plant. Int. J. Mol. Sci. 23: e6474.

Lagunday N. E., Dela Rosa S. H., Cleofei C. M. B., Patano R., Coritico F. P., Amoroso V. B., 2022. Nepenthes candalaga (Nepenthaceae), a new species from eastern Mindanao, Philippines. Phytotaxa 554: 285-292.

Larson D. M., DeJong D., Anteau M. J., Fitzpatrick M. J., Keith B., Schilling E. G., Thoele B., 2022. High abundance of a single taxon (amphipods) predicts aquatic macrophyte biodiversity in prairie wetlands. Biodivers. Conserv. 31: 1073-1093.

Li G., Chen Y., Zhao X., Yang J., Wang X., Li X., Hu S., Hou H., 2022. Genome-wide analysis of the growth-regulating factor (GRF) family in aquatic plants and their roles in the ABA-induced turion formation of Spirodela polyrhiza. Int. J. Mol. Sci. 23: e10485.

Lin E. S., Huang C. Y., 2022. Cytotoxic activities and the allantoinase inhibitory effect of the leaf extract of the carnivorous pitcher plant Nepenthes miranda. Plants-Basel 11: e2265.

Liu H.-W., Chiang W.-Y., Huang Y.-H., Huang C.-Y., 2022. The inhibitory effects and cytotoxic activities of the stem extract of Sarracenia purpurea against melanoma cells and the SsbA protein. Plants (Basel) 11: e3164.

Louthan A. M., Keighron M., Kiekebusch E., Cayton H., Terando A., Morris W. F., 2022. Climate change weakens the impact of disturbance interval on the growth rate of natural populations of Venus flytrap. Ecol. Monogr.: e1528.

Ma J., Pan W. H., Li Y. H., Song J. L., 2022. Slippery coating without loss of lubricant. Chem. Engin. J. 444: e136606.

Majeský Ľ., Hroneš M., Kitner M., Válová L., Mártonfiová L., Płachno B. J., Conti F., Dančák M., 2022. Pinguicula vulgaris in central Europe: when does one species turn into another? Preslia 94: 275–304.

Maksimović T., Hasanagić D., Samelak I., Kukavica B., 2022. Class III peroxidase and polyphenol oxidase activities in aquatic macrophytes during vegetative period in Bardača wetland. Int. J. Limnol. 58: e8.

Matos R. G., Silva S. R., Płachno B. J., Adamec L., Michael T. P., Varani A. M., Miranda V. F. O., 2022. The complete mitochondrial genome of carnivorous Genlisea tuberosa (Lentibulariaceae): Structure and evolutionary aspects. Gene 824: e146391.

Miclea I. 2022. Secondary metabolites with biomedical applications from plants of the Sarraceniaceae family. Int. J. Mol. Sci. 23: e9877.

Mieczan T., Bartkowska A., 2022. The effect of experimentally simulated climate warming on the microbiome of carnivorous plants - A microcosm experiment. Glob. Ecol. Conserv. 34: e02040.

Miernicka K., Tokarz B., Makowski W., Mazur S., Banasiuk R., Tokarz K. M., 2022. The adjustment strategy of Venus flytrap photosynthetic apparatus to UV-A radiation. Cells 11: e3030.

Mithöfer A., 2022. Carnivorous plants and their biotic interactions. J. Plant Interact. 17: 333–343.

Nikolaeva (Pushkareva) L. A., Titova G. E., 2022. [Microgametophytogenesis in Pinguicula vulgaris (Lentibulariaceae)] In Russ. Bot. Zhurn. 107: 198-203.

Nordstrom E., Eckstein R. L., Lind L., 2022. Edge effects on decomposition in Sphagnum bogs: Implications for carbon storage. Ecosphere 13: e4234.

Nuanlaong S., Mekanawakul M., Suraninpong P., 2022. Descriptions of two new species of Nepenthes (Nepenthaceae) from Thailand and their phylogenetic analysis based on AFLP technique species confirmation. Kew Bull. 77: 105-120.

Park J., Xi H., Kim Y., Kim S. T., 2022. The complete chloroplast genome of Utricularia tenuicaulis Miki (Lentibulariaceae) isolated in Korea. Mitochondr. DNA Part B-Resources 7: 1143-1145.

Parzymies M., Pogorzelec M., Świstowska A., 2022. Optimization of propagation of the Polish strain of Aldrovanda vesiculosa in tissue culture. Biology 11: 1389.

Pavlovič A., 2022. Photosynthesis in carnivorous plants: From genes to gas exchange of green hunters. Crit. Rev. Plant Sci. 41: 305-320.

Pavlovič A., 2022. How the sensory system of carnivorous plants has evolved. Plant Comm. 3: e100462.

Pavlovič A., Kocáb O., 2022. Alternative oxidase (AOX) in the carnivorous pitcher plants of the genus Nepenthes: what is it good for? Ann. Bot. 129: 357–365.

Perez-Alva B. R., Garcia-de Jesus S., Galindo-Flores G. L., Valencia-Quintana R., Perez-Flores G. A., 2022. Effect of the environment and morphological characteristics on biotic and reproductive variables of Pinguicula moranensis var. neovolcanica Zamudio (Lentibulariaceae) in Tlaxcala, Mexico. Bot. Sci. 100: 550-562.

Pestana M. C. A., Mendonca N. A., Oliveira R. F., Bastos M. D. C., Silva M. I., Barroso A. M., Hora R. C., Guarconi E. A. E., 2022. First records of Utricularia breviscapa C. Wright ex Griseb. (Lentibulariaceae) for Maranhao state, northeastern Brazil. Check List 18: 861-866.

Petracco P., Pezzato M. M., da Cunha-Santino M. B., Bianchini I., 2022. Net photosynthetic rates of Egeria najas and Utricularia breviscapa changes directed by seasonal hydrological variations. Braz. J. Bot. 45: 1129–1138.

Pett L. A., Linde S., Gotelli N. J., 2022. Midge larvae Metriocnemus knabi can emigrate to new pitchers within Sarracenia purpurea after pitcher drainage. Northeast. Natur. 29: 335-341.

Pilarska K. M., Panić M., Redovniković I. R., Wrobel-Kwiatkowska M., 2022. Characterization of carnivorous plants Sarracenia purpurea L. transformed with Agrobacterium rhizogenes. Appl. Sci. Basel 12: e10289.

Piria M., Radočaj T., Vilizzi L., Britvec M., 2022. Climate change may exacerbate the risk of invasiveness of non-native aquatic plants: the case of the Pannonian and Mediterranean regions of Croatia. NeoBiota 76: 25-52.

Płachno B. J., Kapusta M., Stolarczyk P., Bogucka-Kocka A., 2022. Spatiotemporal distribution of homogalacturonans and hemicelluloses in the placentas, ovules and female gametophytes of Utricularia nelumbifolia during pollination. Cells 11: e475.

Płachno B. J., Kapusta M., Stolarczyk P., Świątek P., 2022. Arabinogalactan proteins in the digestive glands of Dionaea muscipula J.Ellis traps. Cells 11: e586.

Płachno B. J., Kapusta M., Stolarczyk P., Świątek P., Strzemski M, Miranda V. F. O., 2022. Immunocytochemical analysis of the wall ingrowths in the digestive gland transfer cells in Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae). Cells 11: e2218.

Pogorzelec M., Parzymies M., Pawlik-Skowrońska B., Arciszewski M., Mielniczuk J., 2022. Searching for optimal substitute habitats for plants by biological experiments—A case study of the endangered species Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae). Int. J. Environ. Res. Public Health 19: e10743.

Poppinga S., Knorr N., Ruppert S., Speck T., 2022. Chemonastic stalked glands in the carnivorous rainbow plant Byblis gigantea LINDL. (Byblidaceae, Lamiales). Int. J. Mol. Sci. 23: e11514.

Porfirio C. T. M. N., Souza P. F. N., Ramos M. V., Campos F. A. P., Freitas S. F., Oliveira J. P. B., Furtado G. P., Barbosa J. S. S., Frota T. L., Nagano C. S., 2022. Serine carboxypeptidases from the carnivorous plant Nepenthes mirabilis: Partial characterization and heterologous expression. Int. J. Biol. Macromol. 198: 77-86.

Prausová R., Holzbauerová H., Špringrová I., Jará N., Šafářová L., Cross A. T., Adamec L., 2022. Seed germination ecology of common bladderwort (Utricularia vulgaris L.). Aquat. Bot. 182: e103545.

Procko C., Radin I., Hou C., Richardson R. A., Haswell E. S., Chory J., 2022. Dynamic calcium signals mediate the feeding response of the carnivorous sundew plant. PNAS USA 119: e2206433119.

Qiu Y., Wang C. J., Lu X. Y., Wu H. P., Ma X. L., Hu J. H., Qi H. C., Tian Y., Zhang Z., Bao G. J., 2022. A biomimetic Drosera capensis with adaptive decision-predation behavior based on multifunctional sensing and fast actuating capability. Adv. Funct. Mater. 32: e2110296.

Rjosk A., Neinhuis C., Monizi M., Lautenschlager T., 2022. Synopsis of the genus Drosera (Droseraceae) in Angola and the Democratic Republic of the Congo. Blumea 67: 1-14.

Rüden M. F. von, 2022. The Venus flytrap. Role of oxylipins in trap performance of Dionaea muscipula. PhD-thesis, Univ. Würzburg, FRG.

Sattler R., 2022. Kaplan's Principles of Plant Morphology: A critical review. Bot. Rev. 88: 257-270.

Scherzer S., Böhm J., Huang S., Iosip A. L., Kreuzer I., Becker D., Heckmann M., Al-Rasheid K. A.S., Dreyer I., Hedrich R., 2022. A unique inventory of ion transporters poises the Venus flytrap to fast-propagating action potentials and calcium waves. Curr. Biol. 32: 1-9.

Scherzer S., Huang S. G., Iosip A., Kreuzer I., Yokawa K., Al-Rasheid K. A. S., Heckmann M., Hedrich R., 2022. Ether anesthetics prevents touch-induced trigger hair calcium-electrical signals excite the Venus flytrap. Sci. Rep. 12: e2851.

Sender J., Rozanska-Boczula M., Urban D., 2022. Active protection of endangered species of peat bog flora (Drosera intermedia, D. anglica) in the Lęczna-Wlodawa Lake District. Water 14: e2775.

Shimai H., 2022. Seed shape supports phylogenetic relationships and adaptive radiation in the genus Pinguicula (Lentibulariaceae). Bot. J. Linn. Soc. 198: 342-359.

Soost D., Bringmann G., Ihmels H., 2022. Towards an understanding of the biological activity of naphthylisoquinoline alkaloids: DNA-binding properties of dioncophyllines A, B, and C. New J. Chem. 46: 20292-20298.

Suwan M., Sangwong N., Atthi N., Pattamang P., Sripumkhai W., Supothina S., 2022. Effect of micro-structural geometry on lubricant infiltration and property of slippery liquid-infused porous surfaces. Surf. Rev. Lett. 29: e2250019.

Taba S., Nishihira M., Suzuki M., Sekine K. T., 2022. First report of anthracnose caused by Colletotrichum cigarro in pitcher plant in Japan. J. Gen. Plant Pathol. 88: 270-274.

Tagawa K., Osaki H., Watanabe M., 2022. Rapid flower closure of Drosera tokaiensis deters caterpillar herbivory. Biol. Lett. 18: e20220373.

Tagawa K., Sahara Y., Watanabe M., 2022. Breeding systems of the Japanese-endemic carnivorous sundew species Drosera makinoi and Drosera toyoakensis (Droseraceae). Plant Spec. Biol. 37: 148-153.

Tauber F. J., Auth P., Teichmann J., Scherag F. D., Speck T. 2022. Novel motion sequences in plant-inspired robotics: Combining inspirations from snap-trapping in two plant species into an artificial Venus flytrap demonstrator. Biomimetics 7: e99.

Ting T. Y., Baharin A., Ramzi A. B., Ng C. L., Goh H. H., 2022. Neprosin belongs to a new family of glutamic peptidase based on in silico evidence. Plant Physiol. Biochem. 183: 23-35.

Turner I. M., Cheek M., 2022. Jack's Appendix: When did it come out? Taxon 71: 682-685.

Tymochko I. Y., Solomakha I. V., Shevchyk V. L., Maliarenko V. M., Solomakha V. A., 2022. Ecological and coenotic features of the Syrovatka river basin in the Emerald network of the Sumy region, Ukraine. Environ. Socio-Econ. Stud. 10: 12-21.

Valente P. M., Valente V. M. M., Silva M. C., dos Reis L. B., Silva F. D., Praca-Fontes M. M., 2022. Phytotoxicity and cytogenotoxicity of Dionaea muscipula Ellis extracts and its major compound against Lactuca sativa and Allium cepa. Biologia 77: 2975-2988.

Vijayan A., Strauss S., Tofanelli R., Mody T. A., Lee K., Tsiantis M., Smith R. S., Schneitz K., 2022. The annotation and analysis of complex 3D plant organs using 3DCoordX. Plant Physiol. 189: 1278-1295.

Wal A., Staszek P., Pakula B., Paradowska M., Krasuska U., 2022. ROS and RNS alterations in the digestive fluid of Nepenthes x ventrata trap at different developmental stages. Plants 11: e3304.

Wang X. B., Huang J. X., Guo Z. G., 2022. Overview of the development of slippery surfaces: Lubricants from presence to absence. Adv. Colloid. Interface Sci. 301: e102602.

Winer Z. M., Horner J. D., 2022. Floral herbivory in the carnivorous plant, Sarracenia alata. Arthropod-Plant Interact. 16: 109–118.

Xu J. L., Wan Y. L., Lian Z. X., Hou Y. G., Xu J. K., Yu H. D., 2022. Bio-inspired slippery surfaces with a hierarchical groove structure for efficient fog collection at low temperature. Colloids Surfaces A-Physicochem. Engin. Aspects 643: e128722.

Yang Y. M., Zhu Q. L., Xu L. P., Zhang X. J., 2022. Bioinspired liquid-infused surface for biomedical and biosensing applications. Front. Bioengin. Biotechnol. 10: e1032640.

Zhang B. B., Xu W. C., Zhu Q. J., Guan F., Zhang Y. M., 2022. Nepenthes pitcher-inspired lubricant-infused slippery surface with superior anti-corrosion durability, hot water repellency and scratch resistance. J. Industr. Engin. Chem. 107: 259-267.

Chen J., Tan Z. H., Yu M., Zhao L. F., Shen K. K., Ni L. L., Shi S. Q., 2023. Fabrication of Nepenthes pitcher mimetic water-repellent coating based on solubility parameter theory. Appl. Surf. Sci. 607: e155026.