Nezapomeňte zaplatit členské příspěvky a předplatné na rok 2015

Milí členové Darwiniany a předplatitelé Trifida.

Uzávěrka prvního letošního čísla Trifida klepe na dveře, a proto vás prosím, abyste co nejdříve uhradili příspěvky / předplatné, pokud jste tak stále neučinili. V následujících týdnech vyřadím z databáze členy, kteří do té doby neuhradí příspěvky na rok 2015. Samozřejmě členství můžete obnovit i v průběhu roku, nicméně náklad TRIFIDa objednávám s ohledem na cenu pouze s malou rezervou a vystavujete se tím riziku, že pokud budete chtít časopis v papírové podobě, jednoduše už nebude.

Nějaký čas se potýkáme jak s nedostatkem materiálů do TRIFIDa, tak s jeho sazbou, což vede mj. ke skluzu ve vydávání časopisu. Nepodařilo se nám najít dlouhodobé, koncepční řešení tohoto problému, a proto jsme nuceni snížit počet čísel na dvě ročně ze původních čtyřech. Tím se uleví jednak autorům, redakčnímu týmu i dalším spolupracovníkům a rovněž nebudeme muset jít např. cestou horší úrovně obsahu. Snížení počtu vydání samozřejmě promítneme do nižší ceny těm, kteří TRIFIDa odebírají v papírové podobě.

Členské příspěvky se vztahují vždy na celý kalendářní rok a činí 250 Kč. Členové věkem do 16 let a důchodci platí snížených 170 Kč. Členství bez papírového Trifida stále vychází na 150 Kč (přístup k elektronické verzi ve formátu PDF zůstává). Toto členství je jinak zcela plnohodnotné se všemi ostatními výhodami pro členy.

Jak zaplatit?

Požadovanou částku složte na transparentní účet Darwiniany č. 2900058987/2010 u Fio banky, ať už převodem či zaplacením na pobočce, případně převodem na účet poštovní poukázkou (nikoli na adresu!). Jako variabilní symbol pro snazší identifikaci použijte prosím ve všech vyjmenovaných případech své členské číslo, viz Seznam členů. Zájemce ze Slovenska bych požádal složit v eurech ekvivalentní obnos na účet č. 2900058987/8330 u slovenské Fio banky.

Rovněž máte možnost si Trifida předplatit, aniž byste museli být členy společnosti – nemůžete pak ale pochopitelně čerpat členské výhody. Cena je 250 Kč za celý ročník 2015. Způsob placení je identický jako v předchozím případě, variabilní symbol vám jednou přidělený v minulosti zůstává stále v platnosti. Připomínám, že u bývalých členů je to jejich původní členské číslo.


Do poznámky, prosím, vždy uveďte, zda platíte členství či předplatné. Děkuji.
V případě jakýchkoli nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na info@darwiniana.cz, příp. telefonicky na (+420) 724 715 717.