Výstava masožravek v Ústí nad Labem

V sobotu 21.9. od 10:00 proběhne přednáška o cestě za láčkovkami na Sumatru, poté bude následovat komentovaná prohlídka skleníků a od 14:00 další přednáška o cestách za evropskými tučnicemi. Obě přednášky bude provázet promítání velkého množství fotografií. Celý víkend jsou také vítáni všichni, kdo si chtějí o masožravých rostlinách a orchidejích neformálně popovídat.

14. 9. – 23. 9. denně včetně sobot a nedělí od 9 do 17 hodin se koná v botanické zahradě Katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem výstava Tropické orchideje a masožravé rostliny.

Zajištěna je poradenská činnost, kde se můžete setkat například s Jardou Neubauerem.

Součástí výstavy je i prodej exotických rostlin včetně orchidejí a masožravek od společnosti Terra Koruna.