Výstava 2013: Jdeme rozdělovat

Všechny platby týkající se letošní Výstavy jsou proplaceny a zaúčtovány, takže zbývá rozdělit mezi vystavovatele polovinu z čistého zisku.

Na vstupném jsme letos vybrali 27 105 Kč, z čehož polovinu jsme odvedli Botanické zahradě Na Slupi. Za pronájem stolů jsme od prodejců vybrali 5 000 Kč, kterými jsme obratem uhradili zahradě pronájem skleníku Darwinianě pro účely Výstavy. 1 200 Kč činil příspěvek na sociální zařízení pro pořadatele a návštěvníky. Největší letošní výdaj představoval opět tisk a laminace dalších informačních tabulí o rozměru cca 100 cm × 60 cm: genliseje a rosnolist – spolu s nalepovacími číslicemi na PVC banner za 1 525 Kč. Spotřební materiál a nezbytné propriety / pytle, kelímky, tácky, připínáčky, ubrousky, toaletní papír,… spolu se základním občerstvením (především balíky vod a pečivo a nezbytná ranní káva) vyšly celkem na 3 479 Kč. Dárečky pro nejmenší návštěvníky = tzv. stavebnice rosnatky kapské alias droserátor vyšly na 1 115 Kč a vydrží nám i na příští rok. Nezbytnou rašelinu o objemu cca 1000 litrů nám pravidelně již od roku 2010 velice ochotně daruje firma Rašelina, a.s, za což jí ještě jednou dodatečně jménem našeho sdružení děkuji.

Celkové příjmy činily 32 105 Kč a výdaje 27 118 Kč, což znamená hrubý zisk 4 987 Kč. Detailní rozpis všech položek z níže uvedené tabulky viz Účetnictví: vše o platbách.

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2013
Vstupné celkem 27 105 Kč
Pronájem stolů prodejcům 5 000 Kč
Celkem příjmy 32 105 Kč
Smluvní podíl BZ UK (50 % ze vstupného) 13 553 Kč
Pronájem skleníku Darwinianě 5 000 Kč
Příspěvek na úklid WC (pořadatelé + návštěvníci) 1 200 Kč
2× zalaminovaná informační tabule s lištami + nalepovací číslice na PVC banner 1 525 Kč
Spotřební materiál (pytle, tácky,…) a základní občerstvení (vody, pečivo,…) 3 479 Kč
Benzín na cestu z Prahy do Brna a návoz kytek zpět do Prahy 1 000 Kč
Reklama na Facebooku 246 Kč
Droserátor 1 115 Kč
Celkem výdaje 27 118 Kč
HRUBÝ ZISK 4 987 Kč

Jako každý rok rozdělí Darwiniana polovinu z hrubého zisku mezi vystavovatele jako malou kompenzaci. Letos si sedmnáct vystavovatelů rozdělí 2 494 korun, což při 427 květnících dává cca 5,8 Kč na každý vystavený květník.

Pěstitel # kytek Rozdělená částka1)Způsob vypořádání
Bartoň Pavel 94 549 Kč Na členství 2014 Bartoňových, zbytek doplacen
Braunová Katka 26 152 Kč Na členství 2014 za 150 Kč, zbytek proplacen
Bronec Honza 2 12 Kč Darováno Darwinianě
Dlouhý Martin 30 175 Kč 135 Kč na hromadnou objednávku, zbytek darován Darwinianě
Elingr Zbyněk 13 76 Kč Na členství 2014, zbytek bude doplacen
Havrda Jiří 18 105 Kč Na členství 2014 za 150 Kč, zbytek bude doplacen
Hordějčuk Dan 9 53 Kč Na členství 2014 za 200 Kč, zbytek doplacen
Hudec Patrik 23 134 Kč Na členství 2014 za 400 Kč, zbytek doplacen
Kouba Michal 58 339 Kč Na členství 2014 za 150 Kč, zbytek doplacen
Kracík Rosťa 49 286 Kč Na členství 2014 za 400 Kč, zbytek doplacen
Ondráčková Petra 12 70 Kč Na úhradu doplatku hromadné objednávky
Petras Milan 10 58 Kč Darováno Darwinianě
Rubešovi 7 41 Kč Darováno Darwinianě
Švarc David 8 47 Kč Darováno Darwinianě
Vaněk Jiří 18 105 Kč Na členství 2014 za 150 Kč, zbytek doplacen
Veleba Adam 44 257 Kč Na členství 2014 za 400 Kč, zbytek doplacen
Verdyck Ludo 6 35 Kč Na členství 2014 za 400 Kč, zbytek bude doplacen
Celkem 427 2 494 Kč
Chudoba Vít 1
Kolář Petr 4
Celkem 432 2 494 Kč

V konečném výsledku letošní Výstava skončila pro Darwinianu čistým ziskem 2 493 Kč, tedy o necelé dvě stovky míň než loni.

Prosím všechny vystavovatele, aby se ozvali na e-mail Darwiniany, jak chtějí se svým podílem naložit. Možností je několik:

  • částku vám můžeme poslat na bankovní účet, příp. vyplatit hotově při nějakém osobním setkání;
  • o tuto částku si můžete snížit nějakou plánovanou platbu, např. za členství na příští rok, za objednávku z Obchodu,…
  • případně peníze darovat Darwinianě;
  • anebo cokoli dalšího vás napadne.

Určitě se neostýchejte o své peníze přihlásit, byť by šlo jen o několik málo květináčů. Jedná se o váš podíl a jednu z mála možností, kterak vám Darwiniana může poděkovat za pomoc s letošní Výstavou.


1)
5,84 Kč na květník