Nezapomeňte si do konce února zaplatit členské příspěvky, příp. předplatné na rok 2012

Milí členové Darwiniany a předplatitelé Trifida.

Členské příspěvky pro letošní rok je potřeba zaplatit nejpozději do konce února. Po tomto datu neuhrazené členství v Darwinianě automaticky zaniká. Samozřejmě zaplatit můžete i později a stát se opět členem, ovšem vystavujete se riziku, že na vás případně nezbyde Trifid v papírové podobně. Jeho náklad totiž objednáváme pouze s malou rezervou.

Výše členských příspěvků i předplatného zůstává beze změny. Členské příspěvky se vztahují vždy na celý kalendářní rok a činí 400 Kč. Členové věkem do 16 let a důchodci platí polovinu, tj. 200 Kč.
Členství bez papírového Trifida je za 150 Kč (přístup k elektronické verzi ve formátu PDF samozřejmě zůstává). Toto členství je jinak zcela plnohodnotné se všemi ostatními výhodami.

i) Nejjednodušší je složit požadovanou částku na transparentní účet č. 2900058987/2010 u Fio banky, ať už převodem či zaplacením na pobočce, případně poštovní poukázkou (nikdy však na adresu pokladníka či sídla Darwiniany!). Jako variabilní symbol pro snazší identifikaci použijte prosím ve všech vyjmenovaných případech své členské číslo, viz Seznam členů.

ii) Zájemce ze Slovenska bych požádal složit v eurech ekvivalentní obnos dle na účet č. 2900058987/8330 u slovenské Fio banky.

iii) Hotově je možno zaplatit také přímo pokladníkům při příležitosti osobního setkání, tj. mně nebo Janě Rubešové, na Slovensku pak Štefanu Puhallovi.

Rovněž máte možnost si Trifida předplatit, aniž byste museli být členy společnosti – nemůžete pak ale pochopitelně čerpat členské výhody. Cena je 100 Kč za každé číslo, které ještě zbývá do konce roku (aktuálně tedy 400 Kč za celý ročník 2012). Způsob placení je identický jako v předchozím případě, variabilní symbol vám jednou přidělený v minulosti zůstává stále v platnosti. Připomínám, že u bývalých členů je to jejich původní členské číslo.

Do poznámky, prosím, vždy uveďte, zda platíte členství či předplatné na rok 2012. Děkuji.
V případě jakýchkoli nejasností mě prosím neváhejte kontaktovat na patrik_h@seznam.cz, příp. telefonicky na (+420) 724 715 717.