Výstava 2011: Jdeme rozdělovat

Všechny platby týkající se letošní Výstavy jsou proplaceny a zaúčtovány, takže zbývá rozdělit se s vystavovateli o podíl na čistém zisku. Můžeme rozdělovat!

Na vstupném jsme letos vybrali 31 530 Kč, z čehož polovinu jsme odvedli Botanické zahradě Na Slupi. Za pronájem skleníku jsme od prodejců vybrali 6 500 Kč, z čehož jsme uhradili zahradě 5 000 Kč za pronájem skleníku Darwinianě pro účely Výstavy a 1 200 Kč za toalety (pořadatelé a návštěvníci). Největší letošní výdaj představoval tisk a laminace prvních osmi informačních tabulí o vybraných masožravých rodech (cca 100 cm × 60 cm) – spolu s nalepovacími číslicemi na PVC banner za 3 705 Kč. Droserátor, tedy stavebnice rosnatky kapské, vyšel na 263 Kč (použili jsme zásobu květináčků z velkého loňského nákupu). Další spotřební materiál a nezbytné propriety (nejdražší položky byly krycí textilie proti slunci a folie na cedulky, dále odpadkové pytle, pasparta, kelímky, tácky, připínáčky, nůžky, sešívačka, křemičitý písek, toaletní papír,…) spolu se základním občerstvením (především balíky vod a pečivo a nezbytná ranní káva) vyšly celkem na 6 079 Kč. Rašelinu stejně jako loni nám velice ochotně darovala firma Rašelina, a.s.

Celkové příjmy tak činí 38 030 Kč a výdaje 32 012 Kč, což znamená hrubý zisk 6 018 Kč. Detailní rozpis všech položek z níže uvedené tabulky viz Účetnictví: vše o platbách.

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2011
Vstupné celkem +31 530 Kč
Pronájem skleníku prodejcům +6 500 Kč
Celkem příjmy +38 030 Kč
Smluvní podíl BZ UK (50 % ze vstupného) -15 765 Kč
Pronájem skleníku Darwinianě -5 000 Kč
Příspěvek na úklid WC (pořadatelé + návštěvníci) -1 200 Kč
8× zalaminovaná informační tabule + nalepovací číslice na PVC banner -3 705 Kč
Spotřební materiál (folie, textilie, pytle,…) a základní občerstvení (vody + pečivo,…) -6 079 Kč
Droserátor -263 Kč
Celkem výdaje -32 012 Kč
HRUBÝ ZISK +6 018 Kč

Jako vždy Darwiniana polovinu z tohoto zisku rozdělí mezi vystavovatele jako výraz poděkování a kompenzaci za náklady spojené s jejich převozem. Letos to tedy znamená po zaokrouhlení na celé koruny 3 008 Kč na 456 květníků, které si mezi sebe rozdělí 19 vystavovatelů, což dává téměř 6,6 Kč na každý vystavený květník.

Pěstitel # kytek Rozdělená částka1)Způsob vypořádání
Bartoň Pavel 55 363 Kč Na členství 2012
Braunová Katka 25 165 Kč Proplaceno hotově
Damaška Albert 3 20 Kč Darováno Darwinianě
Dlouhý Martin 30 198 Kč Proplaceno převodem
Elingr Zbyněk 9 59 Kč Na členství 2012
Hendrych Erik 12 79 Kč Na členství 2012
Hordějčuk Dan 12 79 Kč Proplaceno převodem
Hudec Patrik 19 125 Kč Na členství 2012
Juppová Markéta 1 7 Kč Darováno Darwinianě
Kolář Petr 4 26 Kč Darováno Darwinianě
Kouba Michal 47 310 Kč Na členství 2012
Kracík Rosťa 53 350 Kč Na členství 2012
Králová Katka 4 26 Kč Darováno Darwinianě
Ondráčková Petra 9 59 Kč Proplaceno hotově
Schiller Jirka 1 7 Kč Na nákup v Obchodě
Švarc David 33 218 Kč Darováno Darwinianě
Vaněk Jirka 34 224 Kč Proplaceno hotově
Veleba Adam 68 449 Kč Na členství 2012, zbylých 49 Kč proplaceno převodem
Verdyck Ludo 37 244 Kč Na členství 2012, zbytek doplacený z podílu z výstavy 2012
Celkem 456 3 008 Kč

V konečném výsledku letošní Výstava skončila pro Darwinianu čistým ziskem 3 010 Kč.

Prosím všechny vystavovatele, aby se ozvali na e-mail Darwiniany, jak chtějí se svým podílem naložit. Možností je několik:

  • částku můžete dostat na Vámi vybraný bankovní účet, příp. dostat vyplacenu v hotovosti při nějakém osobním setkání;
  • o tuto částku si můžete snížit nějakou plánovanou platbu, např. za členství na příští rok, za objednávku z Obchodu,…
  • případně peníze ponechat Darwinianě (dar);
  • anebo cokoli dalšího Vás napadne.

Určitě se neostýchejte o své peníze přihlásit, byť se jedná třeba jen o 7 Kč za jediný vystavený květináč. Jedná se o Váš podíl a jednu z mála možností, kterak Vám Darwiniana může poděkovat za pomoc s letošní Výstavou.


1)
6,5987 Kč na květník