Výstava 2010: Jdeme rozdělovat

Všechny platby týkající se letošní Výstavy jsou proplaceny a zaúčtovány, takže můžeme rozdělovat. Na vstupném jsme vybrali 36 960 Kč, z čehož polovinu jsme odvedli botanické zahradě. Za pronájem skleníku jsme od prodejců vybrali 7 000 Kč, z čehož jsme uhradili zahradě 5 000 Kč za pronájem skleníku zase Darwinianě a 1 500 Kč za toalety (za pořadatele 500 Kč a za návštěvníky 1 000 Kč). Největší letošní výdaj představovaly 3 klaprámy velikosti A0 za 3 634 Kč, do kterých jsme vsadili fotografie s tématem makro. Klaprámy nám samozřejmě už zůstanou a budou plnit svůj účel i nadále. Droserátor (stavebnice rosnatky kapské) vyšel na 1 236 Kč, ale aspoň zase máme zásobu květináčků na nějaký ten rok dopředu. Další spotřební materiál (nalepovací datum do velkého PVC banneru, laminovací fólie, sáčky, dráty,…) spolu se základním občerstvením (především vody, kelímky, pečivo,…) vyšlo celkem na 3 135 Kč.
Celkové příjmy tak činí 43 960 Kč a výdaje 32 985 Kč, což znamená hrubý zisk 10 975 Kč. Detailní rozpis všech položek z níže uvedené tabulky viz Účetnictví: vše o platbách.

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2010
Vstupné celkem +36 960 Kč
Pronájem skleníku prodejcům +7 000 Kč
Celkem příjmy +43 960 Kč
Smluvní podíl BZ UK (50 % ze vstupného) -18 480 Kč
Pronájem skleníku Darwinianě -5 000 Kč
Příspěvek na úklid WC (pořadatelé + návštěvníci = 500 Kč + 1 000 Kč) -1 500 Kč
2× laminovací fólie velikosti A4 po 40 kusech -140 Kč
Nalepovací datum 5. 9. na velký PVC banner -180 Kč
3× klaprámy velikosti A0 + klíč -3 634 Kč
Spotřební materiál (sáčky, dráty,…) a základní občerstvení (vody, kelímky, pečivo,…) -2 815 Kč
Droserátor (květináčky, sáčky, rašelina, perlit) -1 236 Kč
Celkem výdaje -32 985 Kč
HRUBÝ ZISK +10 975 Kč

Jako vždy Darwiniana polovinu z tohoto zisku rozdělí mezi vystavovatele jako výraz poděkování a kompenzaci za náklady spojené s jejich převozem. Letos to znamená 5 487 Kč, což dává téměř 15 Kč na každý vystavený květník.

Pěstitel # kytek Rozdělená částka1)Způsob vypořádání
Bartoň Pavel 45 673 Kč zaplaceno členství 2011, zbytek hotově
Braunová Katka 26 389 Kč sníženo členství 2011
Hendrych Erik 11 164 Kč sníženo členství 2011
Hordějčuk Dan 12 179 Kč vyplaceno na účet
Hudec Patrik 32 478 Kč vyplaceno hotově
Kotrč Honza 13 194 Kč vyplaceno na účet
Kouba Michal 65 972 Kč vyplaceno hotově
Kracík Rosťa 22 329 Kč sníženo členství 2011
Neubauer Jarda 60 897 Kč vyplaceno hotově
Rubeš Michal 11 164 Kč vyplaceno hotově
Švarc David 6 90 Kč vyplaceno hotově
Vaněk Jirka 9 135 Kč vyplaceno hotově
Veleba Adam 27 404 Kč vyplaceno na účet
Verdyck Ludo 28 419 Kč použito na členství 2011 a brožurky
K PROPLACENÍ 367 5 487 Kč
Lubomír Daněk 15
Celkem 382 5 487 Kč

V konečném výsledku letošní Výstava skončila pro Darwinianu čistým ziskem 5 488 Kč.


1)
14,95 Kč na květník