Masožravé rostliny a tropické orchideje

název:
Masožravé rostliny a tropické orchideje
kde:
BZ PřF UJEP
od:
2012-09-14
do:
2012-09-23
kalendář:
výstava
popis:
Přírodovědecké fakulta university J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s firmou Terra Koruna Vás srdečně zvou na výstavu Masožravé rostliny a tropické orchideje.

Přírodovědecké fakulta university J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s firmou Terra Koruna Vás srdečně zvou na výstavu Masožravé rostliny a tropické orchideje.

Otevřeno denně od 9.00 do 17.00 (včetně sobot a nedělí)v novém expozičním skleníku PřF UJEP, Za Válcovnou 1OOO/8 Předlice, Ústí nad Labem.

V sobotu 22. 9. budou mít návštěvníci možnost vidět postupnou realizaci vitríny pro vlhkomilné tropické rostliny. Od výběru rostlin až po vyvázání a umístění ve vitríně. V průběhu výstavy je pro návštěvníky zajištěn prodej rostlin.

Větším kolektivům doporučujeme zajistit si termín prohlídky předem.

Bližší informace:
Katedra biologie Přf UJEP v Ústí nad Labem,
Za Válcovnou 1000/8, Předlice.
Autobus MHD č. 27, zastávka Za Válcovnou.
Bc. Marcela Strnadová tel: +420 475 283 620, marcela.strnadova@ujep.cz
Dana Řeháková tel: +420 475 283 613, dana.rehakova@ujep.cz
http://biology.ujep.cz