Jak nakupovat

  • Nepenthes smilesii
    Nepenthes smilesii

Svou objednávkou vyjadřujete souhlas s Obchodními podmínkami.

 

 

 

PROVOZ OBCHODU

Tento obchod slučuje dohromady Semennou banku a všechny ostatní produkty, které nabízí spolek Darwiniana.
 

Primárním účelem není dosažení zisku – jsme neziskovým spolkem. Obchod má sloužit k rozšíření zboží mezi pěstitele za symbolické ceny nebo za výrobní náklady. Semenná banka získává semena darem, případně výměnou od jiných pěstitelů, výjimečně nákupem z jiných zdrojů (např. ze zahraničí).
Semenná banka nemá v držení, nepřijímá a ani nedistribuuje druhy rostlin, které jsou v ČR chráněné, viz Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

Velikost a cenu porce semen stanoví Správce obchodu na základě vzácnosti, dostupnosti či nákladů na získání. Semena získaná ze Semenné banky nesmí být použita ke komerčním účelům! Možné jsou i výměny semen, a to po dohodě se Správcem obchodu. 

Semenná banka nemůže ručit za správnost určení, ani za klíčivost nabízených semen.
 

Objednání

Objednávat si můžete prostřednictvím nákupního košíku. Pokud ho z jakéhokoli důvodu nemůžete použít, je možná též objednávka na e-mail Správce obchodu.
Po objednání přes nákupní košík je vám automaticky odesláno shrnutí objednávky. Vyčkejte na potvrzení Správce obchodu, která vám objednávku potvrdí, popřípadě s vámi dořeší podrobnosti.
Objednáním nevzniká automatický nárok na daný produkt. Vždy proto prosím vyčkejte až na finální potvrzení Správce obchodu, která vám rovněž sdělí podrobnosti k platbě.
 

 

Platba

Platba za objednávku se provádí převodem na transaprentní bankovní účet spolku Darwiniana platbou předem. 

Správce obchodu vám e-mailem zašle potvrzení objednávky spolu s vyúčtováním, číslem účtu a variabilním symbolem před odesláním zboží.  

Platná čísla účtů jsou:

1. pro Českou republiku: platba na transparentní účet: 2900058987/2010 (vedený u Fio banky ČR),
2. pro Slovenskou republiku: platba na transparentní účet: 
2900058987/8330 (vedený u Fio banky SR),
3. pro ostatní země: Chcete-li zaplatit z jiné země než Česka nebo Slovenska, budete potřebovat naše číslo účtu v mezinárodním formátu CZ8420100000002900058987, tzv. IBAN. V případě platby v EUR, pokud je vaše banka začleněna do TARGET2 (a to ať už přímo či nepřímo), můžete navíc využít mnohem levnější europlatbu. V tom případě bude povinným parametrem ještě BIC/SWIFT kód Fio banky FIOBCZPPXXX.

 
Doručení

Ceny poštovného se řídí aktuálním ceníkem pošty a parametry zásilky.

Ve výjimečných případech je možný též osobní odběr: např. na různých akcích pořádaných spolkem Darwiniana. Místo a čas je však vždy nutné si předem domluvit a odsouhlasit e-mailem se Správcem obchodu.
 
  

Tipy a doporučení

U semínek a gemm nabídce máte vždy uveden také rok a měsíc sběru a jejich zdroj. Čerstvá semínka mají nejvyšší potenciál k vyklíčení :-).
Každý, kdo Semennou banku podporuje svými dary, má přednostní právo na odběr semen (pokud budou mít o danou položku zájem více pěstitelů a nebude jí dost pro všechny, má dárce přednost). Stejně tak má přednost člen Darwiniany před nečlenem. Hierarchie je tedy dárce > člen Darwiniany > běžný zákazník.