Obsah

Hardware

Použité součástky

Mikrokontroler

Použitý mikrokontroler pro základní typ je NodeMCU.www.myarduino.cz-image-cache-catalog-arduino-wemosnodemcu-wemosnodem-32mb-nodemcu-v3-wifi-esp8266-32m-001-500x500-product_popup.jpg
Pro variantu Dlouhán je třeba typ WEMOS D1 mini Pro s externí anténou.universal-solder.ca-wp-content-uploads-2018-08-esp8266_wemos_d1_mini_pro_16mb_1.jpg

Čidla

Čidlo teploty, vlhkosti a tlaku BME280. Přesnost RVV je podle podmínek 3% - 5%.g01.a.alicdn.com-kf-htb1kgkalxxxxxc9axxxq6xxfxxxq-10pcs-dc1-8-5v-bme280-i2c-spi-digital-temperature-humidity-barometric-pressure-altitude-sensor-precision-module.jpg
Čidlo intenzity osvětlení TSL2561www.hwpro.cz-oc-image-cache-catalog-produkty-tsl2561_5-800x600.jpg
krabička

Zapojení

Zapojení je poměrně jednoduché. Oba senzory potřebují zem (GND) a napájení 3,3V. Pozor, napájení je na senzorech značené jako VIN nebo VCC, na mikrokontroleru je to však 3.3V!. VIN na mikrokontroleru také znamená napájení, ale tam bude obvykle 5V, takže byste čidla spálili.

Obě čidla komunikují přes sběrnici I2C, tedy SDA u obou senzorů propojíme na PIN D2 a SCL u obou na D1. U světelného senzoru zůstane INT nezapojený.

Dále je třeba propojit D0 a RST. Pomocí přerušení z D0 se mikrokontroler probudí a restartuje po pětiminutové pauze mezi měřeními.

Mikrokontroler napájejte přes mikroUSB z nějaké telefonní nabíječky. Zkušenější mohou použít zdroj, přímo připojený na napájecí PINy.

DarwiKuk Dlouhán sice vypadá trochu jinak, má však stejné zapojení a označení pinů.