Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

Wiki projekty
Víte, že i Vy si můžete na našem webu vést přehledný growlist (seznam pěstovaných rostlin)?

Ven ptel, del dobu eme, e mme nepehledn frum, e se tam ned nic najt, a e by to chtlo asto opakovan dotazy shrnout na jednu strnku. No dobr, ale co nejt jet dl? Existuje spoustu termn, kterm rozum jen zasvcen a ostatn nikoliv. Taky by bylo dobr nkam shrnout nejnovj poznatky o pstovn jednotlivch druh, rzn technock vychytvky jako teba jak vtrat, chladit, stavt raelinit... Zkrtka by se nm hodila njak encyklopedie a kniha o masoravkch.

Technick prostedku k tomu u jsou, jen se jich chopit a meme zat spolen takovou encyklopedii a knihu pst.

Naute se pouvat Wikipedii a Wikiknihy. Nen to nic tkho. Smysl je ten, e kad me zadat vlastn heslo, pokud nebylo nalezeno. Nebo jej opravit, doplnit. Spolen tedy meme vytvoit nai vlastn knihu o masoravkch.

Kad z vs me pispt. Nkdo me udlat rozdlen knihy, zaloit nov pojmy, pispt svmi znalostmi o pstovn, uesat slovosled, zkontrolovat gramatiku. Opravdu kad z vs. Protoe to bude kolektivn dlo, vznikne kniha a encyklopedie, kterou vy chcete v podob jakou chcete.

Uiten odkazy: kategorie masorav rostliny, kniha o masoravkch.

Petr Dlouh napsal jednoduch nvod:

Nejdleitj je nebt se pispvat. By jen minimln. Nen v tom dn problm. Wikipedia m velmi siln nstroj pro sprvu verz, take v dnm ppad nen problm vrtit njakou zmnu provedenou i msce zptky. Tento systm je tak velmi innou zbran proti vandalm.

Velmi strun lnek v hrub podob se nazv pahl. Podle m je to velmi dleit soust Wikipedie. Jde o to, e pahl se velmi jednodue zakld, a me ho zaloit i uivatel, kter m mlo asu, nebo nem dostaten znalosti. Alespo kus informace je pro tene uitenj ne dn. Dal uivatel mohou pahl doplovat, nebo pemazat ho. Z pahlu se me asem stt i velmi kvalitn lnek. Nebojte se tedy zakdat pahly. Vce informac o pahlech. Redaktorm Wikipedie ale vdy pome, kdy strun popete provedenou editaci (je tam na to oknko). Pokud udlte pahl, je tak dobr ho jako pahl oznait, aby mohl bt vyhledn a rozen.

Nkter strnky funguj jako seznamy (napklad seznam druh rostlin danho rodu - pklad z anglick sti). Stejn jako ostatn lanky mohou bt i seznamy pahly. Plat tedy stejn rada - je uiten nebt se seznamy zakldat i doplvat.

Je samozejm nutn dt si pozor na prvn otzku. Tedy pedevm nekoprovat ciz lnky.

Pi instalaci lokln Wikipedie si administrtor me vybrat licenci. Vtina Wikipedi m licenci podobnou licenci GPL - uivatel tedu me informace libovoln koprovat a upravovat, ale mus bt stle dostupn zdrojov kdy (v ppad lnk samotn text) veejnosti.

Jedna dleit vc, kterou je si teba uvdomit: tm, e napete lnek do Wikipedie se vpodstat vzdvte jeho vlastnicv. Kdokoli ho kdykoli me jakkoli upravit, nebo pemazat. Je to jeden ze zkladnch princip Wikipedie - vc lid pracuje na stejnm lnku. Je to logick, ale mohlo by to nkoho pekvapit.

Vzhledem k tomu, e oficiln Wikipedie je encyklopedie, tak je snaha na n dodrovat pro lnky urit pravidla. Pro Wikipedii o masoravch rostlinch (a bude) bych vyzdvihl jedno, kter by bylo dobr dodret - zachovat nezaujat hel pohledu. lnky z osobnho hlu jsou velmi dobr pro Chramst!, ale ne pro nvody a popisy tkajc se masoravch rostlin.

Informace o tom, jak pst a formtovat lnky si mete najt na strnce s nvody a tak zde (berte v vahu, e se jedn o nvod pro encyklopedii - v (budouc) Wikipedii o masoravkch tedy nen nutn dodrovat vechna pravidla). Nerad bych, aby vs spousta pravidel odradila. Je uitenj pispvat podle vlastnho svdom, a tyto pravidla jsou pouze doporuen a v dnm ppad se nebojte pispt i kdy to teba nebude podle tak pln dokonal a podle pravidel - pokud tedy nen editac zmna ji vytvoenho obsahu, pak je dobr se poradit v diskuzi k lnku.

Take NEBOJTE SE!!!


Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana