Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že časopis Trifid vychází 4× ročně?

Květ

Květ je orgán semenných rostlin (krytosemenné a nahosemenné rostliny), který jim slouží k pohlavnímu rozmnožování. Květy proto obsahují rostlinné reproduktivní orgány, jejichž konečnou funkcí je produkce semen, které představují následující generaci těchto rostlin.

Z morfologického hlediska je květ souborem přeměněných listů přisedajících na zkráceném stonku, které jsou během procesu evoluce přeměněny tak, aby mohli účelně a efektivně plnit svou funkci. Skládá se obvykle z tyčinek, pestíku a obalů květních (okvětí nebo kalicha a koruny).

Zdroj

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btweb

Související fotografie

Pinguicula colimensis
Pinguicula colimensis
Foto: Adam Veleba, sbírka autora

Pinguicula longifolia × grandiflora
Pinguicula longifolia × grandiflora
Foto: Jakub Štěpán, sbírka autora

Pinguicula jarmilae
Pinguicula jarmilae
Foto: Adam Veleba, sbírka autora

Utricularia intermedia
Utricularia intermedia
Foto: Jan Grünwald, Českolipsko

Pasti a květ rostliny Heliamphora heterodoxa
Pasti a květ rostliny Heliamphora heterodoxa
Kresba: Jaroslav Neubauer

Utricularia paulineae
Utricularia paulineae
Foto: Christian Dietz, sbírka autora

Sarracenia leucophylla
Sarracenia leucophylla
Foto: Michal Rubeš, BZ Liberec

Drosera natalensis
Drosera natalensis
Foto: Christian Dietz, sbírka autora

Utricularia sandersonii
Utricularia sandersonii
Foto: Michal Rubeš, sbírka autora

Byblis gigantea
Byblis gigantea
Foto: Michal Rubeš, BZ Liberec

Utricularia vulgaris
Utricularia vulgaris
Foto: Jakub Štěpán, Polabí

Pinguicula ibarrae
Pinguicula ibarrae
Foto: Václav Rašek, sbírka autora


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana