Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že i Vaše stránka o masožravkách může být v odkazech na stránkách Darwiniany? Stačí na ni upozornit správce webu.

Velký Atlas Masožravých Rostlin

Sarracenia leucophylla × psittacina
Sarracenia leucophylla × psittacina
Foto: Kateřina Braunová, výstava Darwiniany 2007
VAMR je velký projekt společnosti Darwiniana. Je atlasem masožravek s množstvím textů a tisíci, mnohdy unikátních, fotografií. Mnoho z nás, autorů, na jeho vytváření zanechalo velký kus práce. Počátkem roku 2016 jsme se však shodli, že na jeho udržování a rozšiřování už nestačíme. Rozhodli jsme se proto jeho obsah v co největší míře uvolnit pod volnou licenci Creative Commonsweb, která dovolí použití textů nebo fotografií do jiných projektů. Naším přáním je zejména to, aby jeho obsah podpořil hesla o masožravých rostlinách na české Wikipediiweb. Kdokoli může přispět tím, že fotografie nebo texty z VAMRu do Wikipedie převede.

Texty na VAMRu podléhají volné licenci (cc) BYweb. Lze je použít libovolně s uvedením autora. Citovat můžete jako "Žáček, Zdeněk, a kol. (2007-2016). Velký atlas masožravých rostlin. Darwiniana. Dostupné online: www.darwiniana.cz/vamr".

Typ licence fotografií je uveden zvlášť u každého snímku podle přání autorů.


Velký atlas masožravých rostlin - VAMR, trocha historie a okolností jeho vzniku

Zdeněk Žáček
Zdeněk Žáček
Foto: Michal Rubeš
Zažil jsem v Darwinianě léta úrodná i havarijní. Po jedné takové krizi jsem přemýšlel, jak bych členskou základnu zaujal, jak bych ji v co nejširším smyslu zapojil aktivněji na nějakém projektu, který by se dal všeobecně a prospěšně využívat. Na mysl mi přišel slavný slogan "Národ sobě" v souvislosti s výstavbou Národního divadla, jistě jednoho ze symbolů české státnosti. "Darwiniana sobě" - tohle byla základní myšlenka, k níž se posléze začaly doplňovat všemožné skicy, až se ustálily na představě počítačového programu VAMRu jako nekonečného kompilátu všemožných poznatků o světě masožravých rostlin na slušné odborné a výpovědní bázi s možností účasti většího množství přispěvatelů tuzemských i zahraničních za striktně regulovaných podmínek.

Představoval jsem si, že kdyby se takové dynamické dílo podařilo uvést do chodu, byla by to velká chlouba Darwiniany a cosi analogického velmi silnému symbolu její existence a významu.

Když jsem tuhle myšlenku začal testovat u nejbližších spolupracovníků v "D" nahlas, setkával jsem se s pochopením ba i nadšením. Existovaly i další stimuly, které ten nápad podporovaly. Nikde na celém širém netu jsem nikdy nepřipadl na nic, co by mé představě a nárokům odpovídalo. Buď jsem nacházel a nacházím krátkodobé pokusy, které mizí po počátečních pompézních pokusech, nebo jsem narážel a narážím na strohé jmenné seznamy a výčty rostlin, které jsou samá chyba a samy se vytrácí v nepřehlednu a v neposlední řadě jde občas i o solidní zpracování, ale to jen v případě limitovaných specializovaných témat.

Dalším ohromným podnětem byla má zcela laická fascinace možnostmi, které se ke zpracování takového atlasu nabízejí díky komputerové technice - všechna ta mnohovrstevnost, multimedialita, vzájemné dynamické interakce, aktualizace, flexibilita grafické úpravy…… kdyby se tak všechny ty nahromaděné možnosti mohly přehledně organizovat v obrazových a textových formách, kdyby se tak našel někdo, kdo by se vytvoření takového média ujal a vytvořil ho tak, aby se z pracovní náročné představy nestal další z mnoha netových paskvilů a nepodarků, bylo by vyhráno.

Nezanedbatelným faktorem, který do výše uvedených stimulů "operace" VAMR zapadl ihned zcela samozřejmě, je i můj bytostný vztah k biologii v širokých záběrech a souvislostech. Dlouholetým samostudiem biologie jsem si vytvořil jisté vědomí o tom, co by ve VAMRu rozhodně být mělo a také naopak, co by se v něm nemělo zveřejňovat. Mám tím na mysli přísný selektivní filtr, který připouští relevantní připomínky, doplňky, návrhy, ale naivity a hloupost nekompromisně zachycuje dávno před vstupem.

Myšlenka VAMRu získala za krátký čas po oficiálním zveřejnění velkou oblibu a záhy si mezi rozmanitými projekty vedení "D" vydobyla jednu ze špičkových priorit k realizaci.

Myšlenka VAMRu vznikla a přetrvávala nerealizovaná - a s každým rokem zdála se stále méně uskutečnitelná - více než 7 let, aniž by ztrácela na popularitě. Volání po funkčním VAMRu z členské základny sílilo a v jeho hluku proběhlo i několik pokusů o konsensus "náplň versus vyhovující program", bohužel neúspěšných.

Některé nápady si asi šťastné okolnosti k realizaci prostě musí trpělivě vyčekat. A k těm došlo, když jsme se s přítelem, kolegou a webmasterem "D" number One Michalem Rubešem domluvili, že si v restauraci Thrakia vážně sedneme nad VAMRem. Stalo se a po třech hodinách byl domluven základ, který jsme v dalších dnech konečně po letech bez větších zádrhelů přetvořili ze sna ve skutečnost.

VAMR je na scéně jako nedílná součást webových stránek "D" a od této chvíle už budete mít možnost takřka v přímém přenosu sledovat, co se na něm děje, upozorňovat na chyby, zasílat návrhy, chválit, hanět, posílat zajímavé dodatky a kochat se jeho nekonečnou evolucí téměř od samého počátku.
Za vypracování vhodného programu pro VAMR, jenž bezvadně vyhovuje všem nárokům, které jsem měl, a za průběžné technické zajišťování a vylepšování VAMRu v chodu jsem velmi zavázán Michalu Rubešovi. Chtěl bych zde poděkovat také všem, kteří myšlenku VAMRu nikdy nezatratili a dle svých možností ji permanentně křísili a podporovali. Tohle datum (10.12.2007) si zapamatujte! Narodil se VAMR, radujme se!


Zdeněk Žáček
zacek@darwiniana.cz


Z technického zákulisí

Michal Rubeš
Michal Rubeš
Foto: Toník Rubeš
Od začátku byly kladeny na technickou část VAMRu veliké nároky. Zadavatelé a garanti obsahu neměli představu, zda jejich požadavky jsou nebo nejsou reálné a já jsem jim to nedokázal vysvětlit. Návrh databáze a vlastního programu vždy po několika konzultacích nabobtnal do obřímých rozměrů a jejich uskutečnění se tím vzdálilo do nedohledna. Dvakrát jsem zkoušel VAMR za těchto vražedných podmínek rozjet, ale bezúspěšně.

V říjnu 2007 jsme se se Zdeňkem sešli v Thrakii a během jednoho večera vzniknul snadno realizovatelný návrh. Je to kompromis mezi snahou výpravnou formou popsat jednotlivé rostliny a mými programátorskými a časovými možnostmi. Tento kompromis, díky dobrému návrhu, v tomto případě neznamená příliš mnoho ústupků na jedné nebo na druhé straně. Zaměřili jsme se na to, co většina lidí po VAMRu bude chtít s tím, že různé specialitky, které ocení nemnozí, budou zapracovány později.

Vzniklo webové dílko postavené na PHP a MySQL. Veškerý kód jsem psal sám s vyjímkou některých SQL dotazů. A psalo se to skoro samo, už dlouho jsem si takhle s chutí nezaprogramoval. Znáte to, když víte co a jak a pod rukama vám vzniká něco funkčního, máte z toho prostě radost.

Závěrem poděkování:
Zdeňku Žáčkovi za ochotu přijmout nové myšlenky při návrhu databáze.
Patriku Hudcovi za to, že si ode mne vzal pokladnu a
Ludvíku Čermákovi za pomoc při sestavování některých pro mne složitých SQL dotazů.
No a hlavně Janě, mojí ženě, která je mou věčnou inspirací... :c+

Michal Rubeš
michal@termiter.cz


Další informace

Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky k vlastnímu obsahu VAMRu, směrujte je na mail Jakuba Štěpána. Jestliže se chcete zeptat na něco ohledně systému nebo upozornit na chybu webu, pište Michalu Rubešovi.

Nebo navštivte sekci "VAMR" na našem fóruweb. Tam se dozvíte aktuální informace a připomínkovat můžete cokoliv.

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana