Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že od roku 2010 má Darwiniana nové webové stránky založené na DokuWiki? Můžete se na nich po přihlášení podílet i Vy.

Nika

Ekologická nika (resp. nika) je termín z obecné ekologie popisující nároky populace určitého druhu v ekosystému. Matematicky definováno jde o mnohorozměrný podprostor, který v prostoru tvořeném jednotlivými ekologickými faktory příslušná populace zaujímá. Každý ekologický faktor představuje jeden z rozměrů prostoru. Mezi tyto faktory se řadí především abiotické podmínky (např. teplota, vlhkost, sluneční záření), biotické podmínky (přítomnost potravy a predátorů) a zdroje (např. živiny). Ekologická nika bývá díky chybné interpretaci této matematické definice často nesprávně vnímána jako výsek běžného trojrozměrného prostoru obývaný příslušnou populací.

Každý druh má určité nároky na své prostředí. Tyto nároky popisuje tzv. fundamentální nika. Jedná se o niku, kterou by daný organismus zaujal, pokud by nebyl nijak omezován jinými organismy. Jsou-li ekologické faktory v daném prostředí mimo rozsah daný fundamentální nikou (např. příliš nízká teplota nebo absence vhodné potravy), takový druh zde nemůže dlouhodobě přežít.

Zdroj

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A1_nikaweb

Související fotografie

"U rybníka mají nový tobogán"
"U rybníka mají nový tobogán"
Kresba: Blanka Šponarová


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana