Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že Ch. R. Darwin označil mucholapku podivnou jako nejzajímavější rostlinu na světě? Možná ho zajímala víc, než jeho evoluční teorie.

Nepenthes lowii Hook.f. 1859

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Václav Kubín, Borneo
Tento druh objevil na Mt. Kinabalu v r. 1851 sir Hugh Low. O 8 let později jej popsal a po jeho objeviteli pojmenoval slavný anglický botanik sir Joseph Hooker (Phillipps, A. & Lamb, A., 1996).

Nepenthes lowii se vyslovuje jako "nepentés louvi".
českyláčkovka Lowova
anglickyLow´s Pitcher Plant

Taxonomie, systematika

Čeleď láčkovkovitých (Nepenthaceae L.).

Botanický popis

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Jan Cvrček, Fata Morgana
Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Václav Kubín, Borneo
Vytrvalá popínavá bylina, jejíž lodyha se pne do výšky 5 m, ale uvádí se i výška 10 m.

Listy: čepele se na vrcholu přetvářejí v úponky zakončené láčkami dvou typů:
- horní typ listů má láčky v dolní části baňkovité, nahoře velmi široce trychtýřovité a obústí (peristom) je téměř potlačené, dolní i horní pasáž spojuje zúžení ve stylu "vosího pasu". Celková výška těchto láček je 20 cm, při šířce ústí 10 cm. Víčko (opreculum) je vejčitého obrysu o rozměrech 15 × 8 cm a vůči obústí zaujímá kolmé postavení (Studnička, M., 2006).

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Jan Cvrček, Fata Morgana
- spodní typ listů má láčky méně bizarního vzezření, ale neméně interesantní. Jsou baňkovité a s okrouhlým víčkem, obústí je vyvinuté a na spodní straně víčka v horizontální pozici nad obústím jsou nápadné kartáčovité emergence (výrůstky), jejichž přesná funkce dosud není zcela objasněna.

Květy:

Plody: tobolky.

Semena:

Kořenová soustava:

Prostředí


Geografické rozšíření:
Horské mlžné lesy Bornea, Mount Kinabalu, Gunung Monkobo, G. Mulu, G. Trus Madi aj.

Cenologie:
Tento druh roste ve výšce 1800-2600 m nad mořem. Roste na světlinách s koberci rašeliníku, popř. v korunách stromů, jimiž prorůstá za sluncem.

Pěstování

náročnost: 3 - obtížná

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Milan Horák, sbírka autora
Způsob kultivace lze připodobnit k pěstování láčkovky háčkaté (Nepenthes hamata), jen s drobnějšími odchylkami (viz níže)a spíše náročností 3.

Substrát: epifytní směs pro láčkovky (viz Nepenthes hamata).

Osvit: vyžaduje hodně světla. Proto je v zimním období nezbytné umělé přisvěcování.

Teplota: podobně jako u Nepenthes hamata, kde se doporučuje její pokles v noci.

Zálivka: obdobně jako u Nepenthes hamata, jen s upozorněním, že při přílišném přemokření substrátu trpí Nepenthes lowii snáze zahníváním kořenové soustavy.

Škůdci:

Vhodné kultivační niky: skleníky s dobrým větráním, vitríny, klimatrony, velké akvarijní nádrže.

Variety, kultivary, formy, ...

Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × truncata
Foto: Michal Rubeš, restaurace Thrakia
Existuje celá řada hybridních forem z kultury. Příklady:
Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × ventricosa

Botanicky nejsou z terénu popsány žádné taxonomické jednotky nižší druhu. Jsou známí i přirození hybridi.

Příklady:
Nepenthes lowii × pilosa
Nepenthes lowii × veitchii
Nepenthes lowii × stenophylla
Nepenthes lowii × macrophylla (Nepenthes ×trusmadiensis)

Poznámky

Pozn.1:
Znalec láčkovek Ch. Clarke z nápadného zpevnění láček, širokého hrdla a neobvykle utvářeného víčka tohoto druhu soudí, že by se mohly specializovat na lákání ptačího druhu rodu strdimil (Aethopyga spec.), jehož trus jímaný v láčkách by mohl představovat alternativní doplněk deficitního dusíku a fosforu (Studnička, M., 2006).

Pozn.2:
Pokud jde o rozměry láček, literatura uvádí i obry o výšce 28 cm (Gunung Kinabalu, velká vzácnost, neboť lokalita této formy s obřími láčkami byla před pár lety postižena požárem, z něhož se vzpamatovává dodnes) (Clarke, CH., 1997).

Použité zdroje

Základní data do této karty zpracoval a včetně osobních pěstitelských zkušeností dodal Míča, M., 2008.
Clarke, Ch.: Nepenthes of Borneo, Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu, 1997.
Phillipps, A., Lamb, A.: Pitcher Plants of Borneo, Natural History Publication (Borneo), Sdn. Bhd. Kota Kinabalu, 1996.
Studnička, M.: Masožravé rostliny, Academia, 2006.


Související fotografie

Nepenthes lowii × macrophylla - (Nepenthes × trusmadiensis)
Nepenthes lowii × macrophylla - (Nepenthes × trusmadiensis)
Foto: Rosťa Kracík, pěstitel Christian Klein

Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × truncata
Foto: Michal Rubeš, restaurace Thrakia

Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × truncata
Foto: Michal Rubeš, restaurace Thrakia

Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × truncata
Foto: Michal Rubeš, restaurace Thrakia

Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × truncata
Foto: Jan Cvrček

Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × truncata
Foto: Jan Cvrček

Nepenthes lowii × veitchii "Striped"
Nepenthes lowii × veitchii "Striped"
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes lowii × veitchii "Striped"
Nepenthes lowii × veitchii "Striped"
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes lowii × veitchii "Striped"
Nepenthes lowii × veitchii "Striped"
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes lowii × ventricosa
Nepenthes lowii × ventricosa
Foto: Jan Cvrček, Výstava Darwiniany 2007

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Kresba: Martin Brousek

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Jan Cvrček, Fata Morgana

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Jan Cvrček, Fata Morgana

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Milan Horák, sbírka autora

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Jan Cvrček, BZ Praha

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Václav Kubín, Borneo

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Václav Kubín, Borneo

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: John Yates

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: John Yates

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Michal Kouba, sbírka autora

Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes muluensis × lowii
Nepenthes muluensis × lowii
Foto: Michal Rubeš, pěstitel David Švarc

Nepenthes sibuyanensis × (macrophylla × lowii)
Nepenthes sibuyanensis × (macrophylla × lowii)
Foto: John Yates

Nepenthes sibuyanensis × (macrophylla × lowii)
Nepenthes sibuyanensis × (macrophylla × lowii)
Foto: John Yates

Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Foto: Kateřina Braunová, pěstitel Patrik Hudec

Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Foto: Kateřina Braunová, pěstitel Patrik Hudec

Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Foto: Martin Dlouhý, sbírka autora

Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Foto: Martin Dlouhý, sbírka autora

Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Foto: Martin Dlouhý, sbírka autora


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana