Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že největší sbírkou masožravek je u nás sbírka v BZ Liberec, která patří v jejich pěstování ke světové špičce?

Nepenthes lowii Hook.f. 1859

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Václav Kubín, Borneo
Tento druh objevil na Mt. Kinabalu v r. 1851 sir Hugh Low. O 8 let později jej popsal a po jeho objeviteli pojmenoval slavný anglický botanik sir Joseph Hooker (Phillipps, A. & Lamb, A., 1996).

Nepenthes lowii se vyslovuje jako "nepentés louvi".
českyláčkovka Lowova
anglickyLow´s Pitcher Plant

Taxonomie, systematika

Čeleď láčkovkovitých (Nepenthaceae L.).

Botanický popis

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Jan Cvrček, Fata Morgana
Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Václav Kubín, Borneo
Vytrvalá popínavá bylina, jejíž lodyha se pne do výšky 5 m, ale uvádí se i výška 10 m.

Listy: čepele se na vrcholu přetvářejí v úponky zakončené láčkami dvou typů:
- horní typ listů má láčky v dolní části baňkovité, nahoře velmi široce trychtýřovité a obústí (peristom) je téměř potlačené, dolní i horní pasáž spojuje zúžení ve stylu "vosího pasu". Celková výška těchto láček je 20 cm, při šířce ústí 10 cm. Víčko (opreculum) je vejčitého obrysu o rozměrech 15 × 8 cm a vůči obústí zaujímá kolmé postavení (Studnička, M., 2006).

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Jan Cvrček, Fata Morgana
- spodní typ listů má láčky méně bizarního vzezření, ale neméně interesantní. Jsou baňkovité a s okrouhlým víčkem, obústí je vyvinuté a na spodní straně víčka v horizontální pozici nad obústím jsou nápadné kartáčovité emergence (výrůstky), jejichž přesná funkce dosud není zcela objasněna.

Květy:

Plody: tobolky.

Semena:

Kořenová soustava:

Prostředí


Geografické rozšíření:
Horské mlžné lesy Bornea, Mount Kinabalu, Gunung Monkobo, G. Mulu, G. Trus Madi aj.

Cenologie:
Tento druh roste ve výšce 1800-2600 m nad mořem. Roste na světlinách s koberci rašeliníku, popř. v korunách stromů, jimiž prorůstá za sluncem.

Pěstování

náročnost: 3 - obtížná

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Milan Horák, sbírka autora
Způsob kultivace lze připodobnit k pěstování láčkovky háčkaté (Nepenthes hamata), jen s drobnějšími odchylkami (viz níže)a spíše náročností 3.

Substrát: epifytní směs pro láčkovky (viz Nepenthes hamata).

Osvit: vyžaduje hodně světla. Proto je v zimním období nezbytné umělé přisvěcování.

Teplota: podobně jako u Nepenthes hamata, kde se doporučuje její pokles v noci.

Zálivka: obdobně jako u Nepenthes hamata, jen s upozorněním, že při přílišném přemokření substrátu trpí Nepenthes lowii snáze zahníváním kořenové soustavy.

Škůdci:

Vhodné kultivační niky: skleníky s dobrým větráním, vitríny, klimatrony, velké akvarijní nádrže.

Variety, kultivary, formy, ...

Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × truncata
Foto: Michal Rubeš, restaurace Thrakia
Existuje celá řada hybridních forem z kultury. Příklady:
Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × ventricosa

Botanicky nejsou z terénu popsány žádné taxonomické jednotky nižší druhu. Jsou známí i přirození hybridi.

Příklady:
Nepenthes lowii × pilosa
Nepenthes lowii × veitchii
Nepenthes lowii × stenophylla
Nepenthes lowii × macrophylla (Nepenthes ×trusmadiensis)

Poznámky

Pozn.1:
Znalec láčkovek Ch. Clarke z nápadného zpevnění láček, širokého hrdla a neobvykle utvářeného víčka tohoto druhu soudí, že by se mohly specializovat na lákání ptačího druhu rodu strdimil (Aethopyga spec.), jehož trus jímaný v láčkách by mohl představovat alternativní doplněk deficitního dusíku a fosforu (Studnička, M., 2006).

Pozn.2:
Pokud jde o rozměry láček, literatura uvádí i obry o výšce 28 cm (Gunung Kinabalu, velká vzácnost, neboť lokalita této formy s obřími láčkami byla před pár lety postižena požárem, z něhož se vzpamatovává dodnes) (Clarke, CH., 1997).

Použité zdroje

Základní data do této karty zpracoval a včetně osobních pěstitelských zkušeností dodal Míča, M., 2008.
Clarke, Ch.: Nepenthes of Borneo, Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu, 1997.
Phillipps, A., Lamb, A.: Pitcher Plants of Borneo, Natural History Publication (Borneo), Sdn. Bhd. Kota Kinabalu, 1996.
Studnička, M.: Masožravé rostliny, Academia, 2006.


Související fotografie

Nepenthes lowii × macrophylla - (Nepenthes × trusmadiensis)
Nepenthes lowii × macrophylla - (Nepenthes × trusmadiensis)
Foto: Rosťa Kracík, pěstitel Christian Klein

Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × truncata
Foto: Michal Rubeš, restaurace Thrakia

Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × truncata
Foto: Michal Rubeš, restaurace Thrakia

Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × truncata
Foto: Michal Rubeš, restaurace Thrakia

Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × truncata
Foto: Jan Cvrček

Nepenthes lowii × truncata
Nepenthes lowii × truncata
Foto: Jan Cvrček

Nepenthes lowii × veitchii "Striped"
Nepenthes lowii × veitchii "Striped"
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes lowii × veitchii "Striped"
Nepenthes lowii × veitchii "Striped"
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes lowii × veitchii "Striped"
Nepenthes lowii × veitchii "Striped"
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes lowii × ventricosa
Nepenthes lowii × ventricosa
Foto: Jan Cvrček, Výstava Darwiniany 2007

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Kresba: Martin Brousek

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Rosťa Kracík, sbírka autora

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Jan Cvrček, Fata Morgana

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Jan Cvrček, Fata Morgana

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Milan Horák, sbírka autora

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Jan Cvrček, BZ Praha

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Václav Kubín, Borneo

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Václav Kubín, Borneo

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: John Yates

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: John Yates

Nepenthes lowii
Nepenthes lowii
Foto: Michal Kouba, sbírka autora

Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Nepenthes maxima "Dark" × (lowii × macrophylla)
Foto: John Yates, sbírka autora

Nepenthes muluensis × lowii
Nepenthes muluensis × lowii
Foto: Michal Rubeš, pěstitel David Švarc

Nepenthes sibuyanensis × (macrophylla × lowii)
Nepenthes sibuyanensis × (macrophylla × lowii)
Foto: John Yates

Nepenthes sibuyanensis × (macrophylla × lowii)
Nepenthes sibuyanensis × (macrophylla × lowii)
Foto: John Yates

Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Foto: Kateřina Braunová, pěstitel Patrik Hudec

Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Foto: Kateřina Braunová, pěstitel Patrik Hudec

Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Foto: Martin Dlouhý, sbírka autora

Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Foto: Martin Dlouhý, sbírka autora

Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Nepenthes ventricosa × (macrophylla × lowii)
Foto: Martin Dlouhý, sbírka autora


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana