Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že i Vy můžete přispět svými postřehy do našeho časopisu Trifid?

Pinguicula ramosa Miyoshi ex Yatabe 1890

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Martin Klásek, sbírka autora
Jedná se o japonský endemit unikátní tvorbou vidličnatých (bifurkátních, dichotomických) květních stvolů. Nepříznivé zimní podmínky přežívá tvorbou dormantních pupenů (tzv. hibernacula). V roce 1890 ji na hoře Mt. Koshin-zan (v nadmořské výšce 1901 m) objevil Japonec Dr. Manabu Miyoshi.

Pinguicula ramosa se vyslovuje jako "pinguikula ramóza".
českytučnice větvitá

Taxonomie, systematika

Čeleď bublinatkovitých (Lentibulariaceae L.), rod tučnice (Pinguicula), podrod Temnoceras, sekce Micranthus.

Počet chromozómů 2n=18 je další zvláštností popisovaného druhu v rodu tučnice (Pinguicula) obecně.

Botanický popis

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Martin Klásek, sbírka autora
Vzhledově se tato vytrvalá bylina s přízemní listovou růžicí podobná tučnici Pinguicula variegata.

Listy: k podkladu přilehlé růžice sestávají z pěti až šesti poměrně dužnatých světle zelených listů. Listy jsou 8–15 mm dlouhé, 5–8 mm široké a jejich okraje jsou nepatrně svinuté.
V zimním období rostlina vytváří drobné hibernakulum (o průměru 3-5 mm), z něhož opět na jaře kolem dubna raší nová listová růžice.
Svrchní povrch listů porůstají krátce stopkaté lapací žlázky vylučující v drobounkých kapičkách vazký, průhledný a lepkavý sliz a pak žlázky přisedlé, které plní funkci trávicí (absorpční).

Květ, květenství, kvetení: květní stvol je 15–90 mm dlouhý a v horní části se rozděluje ve dvě (někdy 3 nebo 4) větve, což je velmi zvláštní a ojedinělý projev, který se u žádné jiné tučnice nevyskytuje. Stvol je celý pokryt žláznatými chlupy. Rostlina vytváří 2-3 zygomorfní (bočně souměrné) květy, vykvétající od června do července. Květy jsou velké 7–11 mm, kalich (K):
Horní pysk koruny (C) je trojlaločný, kdežto dolní pysk dvoulaločný. Pyskaté laloky jsou vejčitě oválné. Zbarvení květu je světle nachové až světle růžové. Za zralosti se květenství sklání k substrátu a umožňuje tak vysemenění rostliny na povrch skalní stěny. Ostruha (pokračování korunní trubky) je kuželovitá a dosahuje délky 3–4 mm.
Semeník (G)
Tyčinky (A)
Čnělka, blizna

Plody:

Semena:

Kořenový systém:

Prostředí

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Martin Klásek, sbírka autora
Geografické rozšíření:
Endemit hor v japonském pohoří Nikko s nejpočetnějšími populacemi na hoře Mount Koshin-san, v nadmořských výškách od 1500 do 1900 m. Vyskytuje se také na sousedních horách, z nichž většina patří do pohoří Nikko (prefektura Tochigi). Jedná se o hory: Kesamaru-san, Nantai-zan, Nyoho-zan, Sukai-zan, Nokogiri-yama, Tsuki-yama. Nokogiri-yama představuje horský řetězec mezi horami Mt. Koshin-zan a Mt. Sukai-zan. Pouze Mt. Kesamaru se nachází mimo NP Nikko. Sběr rostlin v tomto NP je zákonem zakázán. Prostředí Mt. Kesamaru je významné v tom, že jde o jedinou lokalitu v prefektuře Gunma. Není vyloučené, že se tento druh tučnice vyskytuje také na hoře Mt. Ozaku-san, která se nachází rovněž mimo chráněnou horskou oblast Nikko.

Cenologie:
Tučnice větvitá kolonizuje téměř kolmé granitové (žulové) skály a vulkanické svahy, které jsou vlhké až mokré. Oblasti, kde se druh vyskytuje, jsou zastíněné a velmi bohaté na četné mlhy. Často se vyskytuje ve společenství s lomikamenem Saxifraga fortunei a prvosenkou Primula modesta.

Pěstování

náročnost: 3 - obtížná

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Martin Klásek, sbírka autora
Amatérská kultivace je prakticky vyloučená, jde o horský druh, který je nesmírně citlivý na podmínky nižších nadmořských výšek. Její kultivace vyžaduje splnění náročných požadavků, které zde popíšeme povšechně:
Musí se konstantně pěstovat v chladném prostředí při denních teplotách cca 20 °C s jejich nočním poklesem na hodnoty kolem 10 °C.
Substrát je třeba udržovat jen lehounce zavlhlý, nezbytné je periodické mlžení. V přílišném teple a vlhku jsou rostliny náchylné k zahnívání. Rostlinám svědčí chladný vlhký a cirkulující vzduch. Zdá se, že tento druh dává přednost částečnému zastínění, protože přímý osvit zvyšuje teplotu a to může být pro rostliny fatální. Důležitým pěstitelským podnětem snad může být vertikální sazení rostlin. Hlavní potíží při kultivaci tučnice větvité je její citlivost vůči horku. V teplém klimatu například občas zauhnívají dormantní pupeny, rostliny v takových podmínkách někdy vynaloží všechnu energii do jarního růstu a zachází, protože zásoby v odpočivných pupenech jsou už vyčerpány.
Některým japonským pěstitelům se sice úspěšně daří vypěstovat rostliny ze semen v kultuře in vitro, ale životnost těchto jedinců mimo zkumavku je vesměs krátkodobě dočasná.

Variety, kultivary, formy, ...

Rozlišují se dvě formy:
1/ Bělokvětá, která se v omezeném množství vyskytuje na Mt. Koshin-zan a
2/ forma s listovou růžicí o průměru 4 cm z Mt. Tsuki-yama.

Poznámky

Pozn.1:
Tučnice větvitá je výrazně ohrožený druh, protože se vyskytuje na velmi malém území a vzhledem k tomu, že roste na svazích či kolmých stěnách, dochází v období dešťů k sesuvům, které mohou lokality nenávratně zničit. V Japonsku je přísně chráněným druhem.
Její budoucnost je značně nejistá.

Použité zdroje

Základní data pro tuto kartu do VAMRu vytvořil Spousta, M., 2008.
Casper,S.J.: Monographie der Gattung Pinguicula, Bibliotheca Botanica heft 127/128, p. 17, Stuttgart, 1966.
Různé webové zdroje snadno vyhledatelné např. vyhledávačem Google.
Pinguicula ramosa Miyoshi ex Yatabe [online]. 2008 [cit. 2008-04-27]. Dostupný z WWW: <http://www.pinguicula.org/A_world_of_Pinguicula_2/Pages/pinguicula_ramosa.htmweb>.


Související fotografie

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Martin Klásek, sbírka autora

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Martin Klásek, sbírka autora

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Martin Klásek, sbírka autora

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Martin Klásek, sbírka autora

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Pinguicula ramosa
Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko

Biotop Pinguicula ramosa
Biotop Pinguicula ramosa
Foto: Isao Takai, Japonsko


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana